Ontwerp archiefdiensten

Uit Genealogie Limburg Wiki

Archiefdiensten zijn bij uitstek dé bron voor genealogische en streekhistorische informatie. Hoewel met name beginnende genealogen zich veelal beperken tot het bezoeken van internetsites, beheren de archiefdiensten de waardevolle collecties waarop alle internetsites, klappers en publicaties zijn gebaseerd. Er zijn provinciale, regionale en plaatselijke archiefdiensten.
Genealogie is meer dan slechts een hobby over namen en jaartallen van overleden mensen. Voor de aankleding van uw stamboom wordt een bezoek aan een archief aanbevolen. Een goede voorbereiding is belangrijk bij ieder archiefbezoek. Het boekje 'Hoe vermeld ik archiefbronnen' helpt u daarbij.

Websites van archiefdiensten, geordend naar gemeente

Beesel

Website: Gemeentearchief Beesel

Beheert archieven van de gemeente Beesel. Inventarissen online raadpleegbaar.

Bergen

Website: Gemeentearchief Bergen

Beheert archieven van de gemeente Bergen.

Bijzondere bronnen online:

Echt-Susteren

Website: Gemeentearchief Echt-Susteren

Beheert archieven van de gemeente Echt-Susteren (met Nieuwstadt en Roosteren tot 1982). Website gemeente bevat summiere informatie over archief.

Overzichten van archiefdiensten in binnen- en buitenland