Noten

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Familie van ondernemers/fabrikanten te Tegelen en Swalmen. De oorsprong kan gezocht worden in de omgeving van Venlo.

 • Het Doopregister rk. St. Martinus te Venlo rk. St. Martinus 1615-1665 vermeldt dopen van naamdragers Notten in 1625, 1629, 1631, 1634, 1636, Noten in 1642, Nooten in 1646, en wederom Noten in 1649, 1657, 1661.
 • Het Doopregister rk. St. Martinus te Tegelen 1637-1798 vermeldt 3 keer dopen van naamdragers Noten in 1789.

Naam

In zijn studie over de oorsprong van de familienamen noemt professor De Brabandere voor Noten (maar ook voor Notten) twee mogelijkheden. De naam is ofwel afkomstig van Notin, een vleivorm van een Germaanse nood-naam (zoals Notebaert) ofwel van een variante op het patroniem Nouten, afkomstig van de Germaanse mansnaam Aarnoud.

Verspreiding

In Nederland waren er in 2007 ruim 519 naamdragers, naast 137 voor Nooten en 744 voor Notten.

De familienaam Noten komt vooral ook voor in Oost-Brabant (zie 'Genealogie Noten', in: Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant (GTOB) 2000, p.37) en in Belgisch Limburg (113 naamdragers in 1998).[1]

Oudst bekende vermeldingen (1616-1705)

Tot de oudst bekende vermeldingen behoren:

Vitus NOTEN

Antonia Boener trouwt Venlo 29 april 1625 met Vitus Noten, raadsverwant.

Naelejen NOTEN (Noodt)

 • Coenraad van Beringen overleden na 28 maart 1643, provisor burger kinderweeshuis 1612-1616, rentmeester 1614, trouwde protestants Nijmegen Agneta/Agnes van Aelst, geboren Nijmegen en dochter van Arndt van Aelst en Naelejen Noten (Noodt).

Alexander NOTTEN (Noten)

Pastoor Alexander Notten (Noten) was in 1616 werkzaam in de parochie Swolgen en Tienray en stierf als 100-jarige in Arcen.

Dopen Arcen 1639, 1640, kinderen van Willem Bocx en Henryck NN:

 • 16.01.1639 Gertrudis
Willem Bocx off Mons unde Henrijck sijn huisvrow haer kint gedopt den 16 Januarij 1639 doer Alexander Notten pastor Arssensis die geverlincx sijn Derrick Bemmelen ende Gertgen Smets des kints naem Gertrudis.
 • 02.10.1640 Merricken
Winer Bocx ende Henryck zijn huisvrouw haer kint gedopt den 2 octobris 1640 voer Alexander Notten Pastor Arssensis die geferlincx zijn Lijnart int panhuis van Pont unde Jenniken Joucken van Hasselt des kints naem Merricken.

Bron: Jan Titulaer (TitVen: Familie BOUX [1])

Anna Catharina, Margareta, Lambertus en Joannes Martinus NOTEN

Drie transcripties Venlo RK dopen uit 1705:

 • Venlo D1705-050 - 19-03-1705 - blz. 17 nr.7:

(19 ) Anna Philippina -- baptiz e fil legit Engelberti Anthonii Baerl domini de Laer et domicellae Catharinae Henricae Vermaessen -- suscept Philippus Franciscus Baert praepositus ac canonicus padriatus ecclesiae metropolitanae Sancti Rumoldi Mechliniae eius loco D Petrus Hermans vicarius ecclesiae et .... Anna Catharina Noten

 • Venlo D1705-126 - 18-09-1705 - blz. 22 nr.2:

(18) Joannes -- baptiz e fil leg Joannis Beckers et Margaretae Noten -- suscep Franciscus Ruijs et Henrica Diken

 • Venlo D1705-152 - 11-11-1705 - blz. 23 nr.10:

(11) Joannes Martinus -- baptiz e fil Lamberti Noten et Eleonorae Horstiens -- suscep Wilhelmus Koninck loco cuius Leon Leonardus Horstiens et Christina Elisabetha Koppeneurs

Bron: Gemeente-archief Venlo - Venlo RK dopen / Venlo RK dopen 1615-1799 / Venlo 1705 via [2]]

Fragmenten (1750-1844)

Gezin: NOTTEN (Noten)- SCHOENMAEKERS

 • 20 januari 1750 - BELFELD,

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 137, - Gehuwd door Joannes Josephus Janssens, deservitor te Belfeld:

Petrus Notten [Noten, Nooten, ged. Belfeld 13-4-1730, zn. van wijlen Wilhelmus Notten en Girtrudis Jansen alias Sijben] en Elisabetha Schoenmaekers [ged. Beesel 10-8-1727, dr. van Laurentius Schoenmaeckers en Gertrudis van Dael]. Getuigen: Gerardus Wilms en Joanna Schoenmaekers.

Uit dit huwelijk (vgl. ook begr. 21-8-1753):

 1. Willemina Noten, geb. en ged. Belfeld 8-9-1750 (get. Laurentius Schoenmaeckers en Gerarda Sijben; dr. van Petrus x Elisabetha Schoenmaeckers).
 2. Gerardus Noten, geb. en ged. Belfeld 11-12-1752 (get. Henricus Schoenmaeckers en Girtrudis van Dael; zn. van Petrus x Elisabeta Schoenmaeckers), overl. Tegelen 19-2-1824. Tr. 1) Tegelen 26-11-1780 met Catharina Rulkens; 2) Tegelen 3-7-1803 met Barbara Crambruckers.
 3. Joanna Noten, geb. en ged. Belfeld 2-5-1758 (get. Joannes N en Agnes Schoenmaeckers; dr. van Petrus x Elisabetha Schoenmaeckers), verm. overl. ald. 10-3-1796. Tr. Tegelen 25-5-1782 met Wilhelmus Stoffers.
 4. Girtrudis Noten, geb. en ged. Belfeld 25-4-1760 (get. Martinus N en Petronella Jacobs, beiden vervangen door Godefridus Josten en Girtrudis Schoenmaeckers; dr. van Petrus x Elisabetha Schoenmaeckers).
 5. Wilhelmus Noten, geb. en ged. Belfeld 18-7-1762 (get. Theodorus Stoffers en Catharina Noten; zn. van Petrus x Elisabetha Schoenmakers), overl. ald. 23-8-1762.
 6. Wilhelmus Nooten, geb. en ged. Belfeld 4-12-1763 (get. Petrus Schmeets en Petronella Jacobs; zn. van Petrus x Elisabehta Schoonmaekers).
 7. Franciscus Noeten, ged. Tegelen 24-2-1766 (get. Henricus Schoenmaeckers en Catharina van Meurs; zn. van Petrus x Elisabeth Schoenmaeckers).
 8. Laurentius Nouten, ged. Tegelen 15-6-1768 (get. Laurentius Stoffel en Helena Schumackers; zn. van Petrus x Elisabeth Schumackers).
 9. Maria Catharina Nooten, ged. Tegelen 16-10-1771 (get. Theodorus Cremers en Maria Catharina Nooten; dr. van Petrus x Elisabeth Schoenmaeckers, beiden geh. te Belfeld).
 • Begr. 21 augustus 1753
BELFELD - Overleden: NN [Willemina of Gerardus], kind van Petrus Noten [en Elisabeth Schoenmakers, beiden geh. Belfeld 20-1-1750].
DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 191.

Bron: Loe Giesen 1983-2010, Kroniek voor Beesel, Belfeld en Swalmen

 • Noot: In 1757 verkochten Peter Noten en zijn vrouw Elisabeth Schoemakers een bemd gelegen aan de Loer Dijck oftewel Schaepsdijck te Belfelt.

Bron: Loe Giesen, Toponiemen in Belfeld

2e Echtpaar NOTEN - SCHOENMAECKERS

TEGELEN Gehuwd: Joannes van Meurs [Murs, ged. Beesel 16-9-1736, zn. van Caspar van Meurs en Anna Sijben] en Joanna Schoenmaeckers [Scoenmakers], ged. Beesel 3-4-1730, dr. van Laurentius Schoenmaeckers en Gertrudis van Dael;
Getuigen: Henricus Schoenmaeckers en Catharina van Meurs.
DTB registers St. Martinusparochie Tegelen, deel 6 fol. 6.
 • Joanna Schoenmaeckers hertrouwt
1) vóór 20-6-1769 met Petrus Schreuders alias Pullaerts, overl. Beesel jan. 1771;
2) Beesel 16-8-1772 met Henricus Noten.

Gezin: NOOTEN - RULKENS - CRAEMBRüCKERS

Huwelijk 1. DTB‑registers St.‑Martinusparochie Tegelen, deel 8 fol. 12, 26 november 1780

 • Gehuwd: Gerardus Nooten [ged. Belfeld 11-12-1752, akkerman, overl. Tegelen 19-2-1824, zn. van Petrus Nooten en Elisabetha Schoenmaeckers; en Catharina Rulkens [ged. Beesel 25-4-1754, overl. Tegelen 31-5-1801, dr. van Joannes Rulkens en Joanna Engelen]. Getuigen: Joannes Rulkens en Wilhelmina Nooten. Gerardus hertr. Tegelen 3-7-1803 met Barbara Crambruckers]

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Nooten, geb. Tegelen 7-5-1781 (get. Joannes Rulkens en Elisabeth Schoenmakers; zn. van Gerardus x Catharina Rulkens), overl. ald. 24-5-1797.

2. Wilhelmus Nooten, geb. Tegelen 1-10-1782 (get. Petrus Nooten vervangen door Elisabetha Brouns en Maria Rulkens; zn. van Gerardus x Catharina Rulkens), leeft 1801.

3. Joanna Nooten, geb. Tegelen 24-7-1787 (get. Martinus Rulkens en Gertrudis Nooten; dr. van Gerardus x Catharina Rulkens). Tr. Tegelen 3-2-1811 met Bartholomeus Büskes.

4. Joannes Noten, geb. Tegelen 17-11-1789 (get. Joannes Rulkens en Wilhelmina Noten vervangen door Elisabeth Schoemackers; zn. van Gerardus x Catharina Rulkens), overl. ald. 22-8-1801.

5. Maria (Anna Maria) Nooten, geb. Tegelen 21-6-1792 (get. Franciscus Nooten en Maria Rulkens; dr. van Gerardus x Catharina Rulkens), overl. ald. 25-1-1869. Tr. 1) Tegelen 14-4-1813 met Gisbertus Schouwenburg; 2) Tegelen 23-11-1827 met Joannes Rochus.

6. Elisabeth Noeten, geb. Tegelen 7-11-1795 (get. Joannes Rulkens en Maria Noeten; dr. van Gerardus x Catharina Rulkens). Tr. 1) Venlo 26-1-1821 met Paulus Rutten; 2) Venlo 13-10-1840 met Peter Francis Sax.

Bron: Loe Giesen 1983-2010, Kroniek voor Beesel, Belfeld en Swalmen Gezin: Nooten - Rulkens - Craembrückers

Noot:Gerardus is 1801 akkerman. Hij kan niet schrijven.
Zijn gezin is het enige gezin Nooten in Tegelen, blijkens lijst van inwoners van Tegelen in . Deze is over genomen uit Tegelen in de franse tijd 1794-1814 van M.P.H.M. Dings blz. 146..155. Op de lijst staan de inwoner vanaf 12 jaar.Samnstelling van het gezin in 1801: Noten Gerardus, Rulkens Catrina, Noten Wilm en Noten Johanna.
Bron:Toine Hendriks [3]

Huwelijk 2.

 • Nooten, Gerardus, gedoopt 11-12-1752 Belfelt; overlijdt 19-02-1824 Tegelen BS akte 006 1824 S1824-002

trouwt 03-07-1803 Tegelen BS akte 003 an 11 H1803-002

Craembrückers, Barbara, gedoopt 21-02-1778 Belfelt; (Boskes)(Broekmans; overlijdt 28-10-1810 Tegelen BS akte 018 1810 S1810-013

Wonen 1809 op de Zwarte Hond.
Kinderen:

 1. Petrus Matthias, geboren 15-04-1804 Tegelen BS akte 005 jahr 12 D1804-005; overlijdt 25-08-1812 Tegelen BS akte 010 1812 S1812-007
 2. Wilhelmus, geboren 01-11-1806 Tegelen BS akte 032 1806 D1806-026
 3. Joannes Petrus, geboren 12-09-1809 Tegelen BS akte 017 1809 D1809-016; overlijdt 28-10-1810 Tegelen BS akte 019 1810 S1810-j
Nooten Peter ;; Schoumakers Elisabeth
Craembrukers Mathias Z ;; Derks Joanna

Bron: Toine Hendriks, AHS: 18-03-2008 Gezin: Nooten - Rulkens - Craembrückers

Gezin: NOOTHEN (Noten)- MAASSEN (Maessen)

● Anna M. Noothen † 2-6-1823, dr. van Willem Noothen en Anna G. Maassen, echtg. van Johannes Driessen †14-12-1830
Bron: Toine Hendriks [4]:Successieaangiften Tegelen 23-3-1818 tot 27-11-1900

● Henricus Noten, geboren: Kaldenkirchen (D), 1 januari 1770, †: Tegelen, 22 april 1844 (74 jaar); zoon van: Willem Noten en: Leonoa Maessen, trouwt: Tegelen, 22 september 1814 met (Anna) Maria Driessen, gedoopt: Belfeld, 5 april 1775, †: Tegelen, 24 november 1827 [zij was eerder getrouwd (Belfeld, 23 april 1806) met: Nicolaas Peeters, geboren: ca. 1762 ws. Kaldenkrichen (D), †:Belfeld, 7 maart 1810 (48 jaar)]
Bron: Andreas W.D. Driessen: Genealogie Schinck alias Driessen, regio Maasbree/Tegelen/Belfeld


Fragment (1848-1965)

Gezin: NOTEN - DRIESSEN

 • Huwelijksakte gemeente Tegelen, 27 mei 1882
Bruidegom: Hendrik Noten - geb. Tegelen 17 jan. 1848 - † Tegelen 24 febr. 1919 - zn. van Johannes Noten en Gertrudis van Dijk
Bruid: (Josepha) Gertrudis Driessen - geb. Venlo 2 juni 1854 - † Tegelen 17 jan. 1923.

Hieruit:

 1. Maria Gertrudis Noten - geb. Tegelen 18 juli 1884 - † Tegelen 23 maart 1973; tr. Tegelen 24 apr. 1922 met Jacobus Hubertus Giesen - geb. Tegelen 19 febr. 1879 - zn. van Joseph Giesen en Agatha Hubertina Wellens
 2. Johannes Lambertus Noten - geb. Tegelen 11 aug. 1887 - † Tegelen 29 december 1963; tr. Tegelen 11 apr. 1921 met Maria Sophia Louisa Koopmans - geb. Tegelen - dr. van Theodoor Koopmans en Johanna Hubertina Boots
 3. Catharina Noten - geb. Tegelen 27 febr. 1889 - † Tegelen 14 aug. 1889
 4. Christina Noten - geb. ca. 1890 - † Blerick 11 juli 1906
 5. Paulus Stephanus Noten - geb. Tegelen 10 jan. 1892 - † Tegelen 22-09-1962
 6. Theodorus Marie Noten - geb. Tegelen 8 mei 1898, † Tegelen 30-07-1965, partner van Antonia J.H.M.J. Scheepers.

Bronnen:

Andreas Driessen op ten Bulten 2006-2010, Genealogie Driessen (van den Bulten) - regio Blerick;
Online-Familieberichten [5];
Collectie bidprentjes van het gemeentearchief Venlo [6]

Ruwe data andere NOTENS uit Tegelen

In onderstaande lijstjes en bij de tak-Swalmen zijn de voornamen Theo, Frans, Godfried en Huub gecursiveerd. Vermoed wordt dat zij mogelijk tot dezelfde familielijn behoren.

A) -- Overlijdens Tegelen 1818-1900

Gesorteerd op overlijdensdatum

ACHTERNAAM -- VOORNAAM -- VADER -- MOEDER -- 1e ECHTGENO(O)T(E) -- OVERL. DATUM


 1. Noothen, Anna M; Willem Noothen & Anna G Maassen; x Johan Driessen, 2-6-1823
 2. Noten, Gerardus; Petrus Noeten(Notten) & Elisabeth; x Catharina Rulkens, 19-2-1824
 3. Schouenberg, Gisbertus; Jean Schouenberg & Maria Verstappen; x Anna M Nooten, 26-1-1827.
 4. Driessen, Johan; Jacob Driessen & Margaretha Meerts; x Anna M Noothen, 14-12-1830
 5. Nooten, Anna C G; Johannes Nooten & Anna M S Pleunis; -- , 16-12-1834
 6. Plonis, Anna M S x Johannes Nooten, 25-9-1837
 7. Nooten, Franciscus x Maria Rulkens, 30-11-1842
 8. Noten, Anna C, -- , 18-4-1844
 9. Noten, Hendrik x Maria Driessen, 22-4-1844
 10. Rochus, Johannes; Thomas Rochus & Wilhelmina Jannis; x Maria Nooten, 10-9-1846
 11. Noten, Theodorus x Maria C Driessen, 21-11-1847
 12. Noten, Johannes & Anna C Nelissen, 9-1-1848
 13. Nooten, Maria, 27-8-1848
 14. Nooten, Johannes x Gertrudis van Dijk, 5-4-1868
 15. Driessen, Maria C; Gisbertus Driessen & Maria C Janssen; x Theodorus Noten, 4-6-1872
 16. Nooten, Johanna S; Johannes Nooten & Gertrudis van Dijk; x Theodoor Mulleman, 23-11-1878
 17. Dijk, van, Gertrudis x Johannes Nooten, 11-12-1883
 18. Denessen, Willem H; Jacobus Denessen & Maria E Peeters; x Maria C H Nooten, 18-7-1885
 19. Noten, Franciscus x Petronella Steeghs, 2-12-1890
 20. Giesen, Peter M H; Joannes L Giesen & Maria L Franssen; x Maria H Noten, 18-2-1895
 21. Nelissen, Anna C; Franciscus Nelissen & Petronella Holtmans; 1e Johannes Noten, 28-4-1889
 22. Noten, Mathias T x Maria C Dobbelaar, 19-10-1899

Bron: Successieaangiften Tegelen 23-3-1818 tot 27-11-1900 via [7]


B) -- Overlijdens Tegelen / Venlo 1944 - 1965

Gesorteerd op geboortedatum

 1. Peter Theodorus Noten *9-4-1838 Tegelen †4-2-1911
 2. Johannes Hubertus Noten, *Tegelen 27-08-1870, † Tegelen 05-02-1944. 73 jaar, partner van Theresia Wilhelmina Hendrina Driessen.
 3. Johanna Gertrudis Noten, *Tegelen 12-02-1876 , † Steyl 28-07-1956 , 80 jaar, partner van Jan Mathis Gitmans,
 4. Johannes Lambertus Noten, *Tegelen 14-01-1878, † Tegelen 22-11-1947, 69 jaar, partner van Sybilla Petronella Croonen,
 5. Maria Catharina Noten, *Tegelen 15-10-1879, † Tegelen 31-03-1924, 44 jaar
 6. Johannes Theodorus Godefridus Noten,* Tegelen 15-12-1879, † Tegelen 20-04-1948, 68 jaar
 7. Johannes Mathias Noten,*Tegelen 19-01-1882, † Tegelen 15-02-1943, 61 jaar, partner van Maria Aldegonda Heijnen,
 8. Lambertus Mathias Noten, *Tegelen 14-06-1886, † Tegelen 26-10-1965, 79 jaar, partner van Jacoba Maria Driessen,
 9. Petrus L.H. Noten, * Tegelen 05-11-1899, † Venlo 21-01-1958, 58 jaar, partner van Margaretha Gommans.

Bron: Online-Familieberichten [8]

C) -- Overlijdens Tegelen 1951 - 1987

Gesorteerd op geboortedatum

 1. Theodorus Hubertus Noten *4-4-1874 Tegelen †16-4-1951
 2. Theodorus Godefridus Hub Noten *10-3-1883 Tegelen †11-12-1955
 3. Lei Noten *25-7-1895 Tegelen †20-11-1981
 4. Sef Noten *27-2-1901 Tegelen †21-10-1978
 5. Piet Noten *23-9-1910 - †24-2-1981
 6. Thij Noten *14-8-1913 Tegelen †21-11-1987

Bron: Collectie bidprentjes van het gemeentearchief Venlo [9]

D) -- Overlijden Tegelen na 2000

 1. Sybilla ('Billa') Maria Johanna NOTEN, *25-04-1924 te Tegelen - †15-02-2004 te Tegelen (Steyl) (79 j.), dochter van Lambertus Mathias Noten & Jacoba Maria Driessen.
  Aantekening: Zij publiceerde:
-- met R.H.M. Denessen, Sint Martinuskerk Tegelen; beknopte beschrijving van kerk en interieur, samengest. door S.M.J. Noten en R.H.M. Denessen.- Tegelen: Parochie St. Martinus, 1987.- 12 p., uitgave BGV Kerkepad 1987;
-- met anderen, Jubileumboek ter gelegenheid van 475 jaar St. Anthonius Tegelen, samengest. door Sybilla M.J. Noten (et al.).- Tegelen: St. Anthonius, 1986.- 80 p.- met foto's.

E) -- Losse gegevens

Gesorteerd op geboortedatum

 1. Huwelijksakte gemeente Tegelen, 7 augustus 1838: Bruidegom: Bernard Hendrik Brinkmann, geb. 23-12-1813 Haelen, zn. van Theodor Andreas Brinkmann en Maria Anna Vischer; bruid: Maria Catharina Schouenberg, geb. Tegelen, dr. van Lambert Schouenberg en Maria Noten.--Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk, Archieflocatie: Regionaal Historisch Centrum Limburg [Alg. toegangnr: 12.112, Inventarisnr: 6, Aktenr. 0]
 2. Gerard van de Pas, *13-2-1851 in Horst, tr. op 41-jarige leeftijd (1) op 22-2-1892 in Tegelen met Johanna NOTEN, geb. in Tegelen, dr. van Johan NOTEN en Gertrudis van DIJK;
 3. Theodoor NOTEN geb. te Tegelen x 6 mei 1895 te Tegelen met Margaretha Petronella Cremers, geb. te Tegelen; vader bruidegom: Gerard NOOTEN, moeder bruidegom: Angelina Becks; vader bruid: Peter Hendrik Cremers, moeder bruid: Anna Gertrudis Geraets --Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk, Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg, [Algemeen Toegangnr: 12.112', Inventarisnr: 27, Gemeente: Tegelen, Huwelijksakte, Aktenummer: 0]
 4. Hekkens, Sebilla *09-12-1913 te Tegelen +03-12-2000 te Tegelen 86j x NOTEN;
 5. De Ronde, Theo, *04-08-1925 te Baarlo, +30-04-2002 te Venlo op 76-jarige leeftijd, begraven te Tegelen?, echtgenoot van Annie NOTEN.
 6. NOTEN, Theo *30-07-1926 te Tegelen +31-05-2010 te Venlo 83j x Peeters;
 7. Suilen, Jacomina Leonarda Maria, *05-11-1933 te Tegelen, tr. op 26-jarige leeftijd op 19-04-1960 met J.M.G. NOTEN;

Tak-Swalmen

Gezin NOTEN - NOLDUS

 • Huwelijksakte gemeente Venlo , Datum: 28 juni 1914
Bruidegom: Theodoor Godfried Hubert Noten, geb. Tegelen 10 maart 1883, zn. van [Theodoor] Franciscus Noten († 2-12-1890) en Petronella Steegh(s)
Bruid: Antonetta Maria Petronella Noldus, geb. Venlo 5 augustus 1888, † Roermond 29 maart 1967.
 • Dakpannenfabriek Gebrs. Noten & Co, thans De Keyenberg B.V. aan de Bosstraat te Swalmen - 1889-1991
Periode van/tot -- Naam -- Directie -- Bijzonderheden
1895-1911 Dakpannenfabriek Fa. Gebrs. P.J. & H. Hermkens; Gebroeders Peter Johan en Hendrik Hermkens, v/h gevestigd te Tegelen. (Volgens Ickenroth alleen P.J. Hermkens)
1911-1922 Stoomdakpannenfabriek Fa. Gebrs. Noten & Simons; Gebroeders Theo, Johan en Godfried Noten met Hein Simons.
1922-1945 Dakpannenfabriek Gebrs. Noten & Co; Gebroeders Theo, Johan en Godfried Noten (Simons uitgekocht).
1945-1953 Dakpannenfabriek Gebrs. Noten & Co; Gebroeders Charles, Frans en Henk Noten (Theozn.)
1953-1970 Dakpannenfabriek Gebrs. Noten & Co; Frans Noten, vanaf 1955 dakpannen
1970-1987 Fabriek gaat over naar Noten-Berg (van broer Henk). Productie van vloertegels gestart.
1987-1991 De Keyenberg B.V. Overgenomen door EuroVite uit Ede. Productie vloertegels.
Bron: Stichting Historie Grofkeramiek

Auteur

Ad Welschen

Aantekeningen

 1. De Belgische familie Noten komt oorspronkelijk uit het Nederlandse Leende (regio Leende, Geldrop, Eindhoven) en kwam naar het naburige Belgische Achel. Jean Coenen noemt in zijn boek “Leende, geschiedenis van een dorp met een ondernemende bevolking” deze familie als één van de dertig die er vóór de 19de eeuw reeds generaties woonachtig waren. Ook de familienaam Notten kwam er voor, het lijkt er zelfs op dat ze verder in de geschiedenis samen eenzelfde stam vormen. Pas in 1904 kwamen de huidige plaatselijke naamdragers in Achel wonen.
  Bron: Guido Tijskens. Voor verder onderzoek: Documentatiecentrum Dr. Bussels, Wal 18 te Hamont-Achel.