Moonen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

Genealogie

De naam varieert ook als Moenen.

Generatie 1

I.1 NN MOENEN
Moonen (2001) noemt als ouders van Steven Moonen Melchior Moenen en Catharina Cloots. Bartholomeus Moenen wordt echter niet vermeld.[1] Op grond van de naamgeving van de kinderen van Steven Moenen is het allerminst zeker dat hij een zoon van dit echtpaar is. Als vader komt eerder een Jacobus Moenen in aanmerking omdat zowel Steven als Bartholomeus hun oudste zoon Jacobus noemen.
Kinderen:

 1. Steven MOONEN (zie II.1).
 2. Bartholomeus (Mees) MOENEN (zie II.3).

Generatie 2

II.1 Steven MOONEN, overleden op 17-10-1719 te Klimmen.
Op 14 maart 1678 ruilde Steven Moenen, gehuwd met Elisabeth Crijns, goederen met zijn broer Mees Moenen, gehuwd met Meijken Reijners. Hij gaf hem alle goederen die hem waren toegevallen uit de erfenis van Meijs Reijners en Margaretha Huntgens "op gene bergh" te Hoensbroek. Het bestond uit 60 kleine roeden weiland tussen Lintgen Potmans en de hof "ghenebergh", een derde deel in een schuur, een halve morgen land naast voornoemde hof, 20 kleine roeden beemd tussen Severen Lorten en Trijneken Keulen, en zestien kleine roeden in de pennenweide tussen de heer van Hoensbroek en Geurt Moenen. Hij kreeg van zijn broer een moestuin te Retersbeek tussen Jacob Wetzels en de hof "Heufken", een morgen land aldaar tussen de weduwe Reijner Reiners en de erven Giel Schillings, belast met een kwart van 125 gulden aan Willem Booms te Maastricht, alsmede zijn nog te ontvangen moederlijk erfdeel. Tevens werd bepaald dat Steven zijn broer nog 100 pattacons zou geven.[2]
Op 26 november 1691 kocht Steven Moenen van Jacob Wetzels een huis met hof, gelegen te Retersbeek aan de weg naar Weustenrade, grenzend aan de erven Schillinx, voor 325 gulden. Verder kocht hij 150 kleine roeden weiland aldaar met 30 kleine roeden moestuin, belast met twee vaten rogge aan Cortenbach, een kop rogge aan de kerk van Voerendaal en een kapoen aan Terveren. Daarnaast kocht hij 124 kleine roeden aan het hoefken, grenzend aan kanunnik van der Meer en de hof ten Hove; 2701/2 kleine roede land te Retersbeek aan de weg naar Weustenrade tussen Gillis Spee en de erven Schillinx; 55 kleine roeden land, grenzend aan de erven Schillinx en de erven Fr. Meijers; en 65 kleine roeden land langs hof Terveren tussen Trijnen Weustenraad en Meijs Timmers. Iedere kleine roede gold twee schillingen.[3]
Op 21 december 1692 verkocht Steven Moenen voornoemde 91 kleine roeden weiland en 30 kleine roeden beemd aan Jenq. Ramaekers, gehuwd met Helena Raven, voor een gulden per kleine roede.[4]
Op 20 september 1694 wordt door Bartholomeus Hourborg bij hem ingebroken. [5]
Op 25 januari 1695 leende Steven Moenen van Retersbeek 37 pattacons van Willem Lenssen, gehuwd met Catharina Goffin. Dit werd op 3 oktober 1699 vastgelegd bij notaris Jekermans te Maastricht [6]
Op 13 april 1699 kocht Steven Moenen van Nijst Mennes, gehuwd met Agnees Cruijkers en inwoner van Eijgelshoven, 380 kleine roeden weide, beemd en akkerland naast zijn eigen goederen, de baron en Margriet Wingarts, voor 25 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met een vat koren aan het huis Cortenbach, een malder koren aan de kerk van Voerendaal en een kwart kapoen aan het huis Terveren.[7]
Op 18 juni 1700 leende Steven Moenen 300 gulden aan Dirk Kessels, gehuwd met Anna Ernens.[8]
Op 2 mei 1711 verklaarde Lenart Widdershoven, gehuwd met Cornelia Goossens, dat hij op 22 april 1709 van Steven Moonen 100 gulden ontvangen had. Daarvoor had hij hem beleend met een morgen akkerland op de Bovendael aan de weg naar Weustenrade. Bij de goederendeling was dit land toegevallen aan Johannes Holtappel, gehuwd met Jenne Widdershoven. Daarom werd de belening nu omgezet in een geldlening tegen 5%. Widdershoven borgde met een morgen weide tussen Jan Vlecken en Joannes Widdershoven, belast met een half vat en een halve kop rogge aan het klooster van St.-Gerlach, en met zijn deel in de bouw.[9]
Op 13 mei 1719 verklaarde Steven Moonen dat hij vanwege zijn hoge ouderdom niet meer in staat is onderhoud en zware arbeid te verrichten. Daarom laten hij en zijn vrouw nu hun goederen na aan hun toekomende schoonzoon Frans Ramakers en hun dochter Catharina. Daarvoor moeten ze hun ouders wel goed onderhouden. Ze mogen de goederen gedurende het leven van hun ouders blijven gebruiken. De akte is opgemaakt te Retersbeek. [10].
Gehuwd voor de kerk op 29-09-1674 te Klimmen met Elisabeth CRIJNS, overl. 13-7-1722 te Klimmen, dochter van Joannes CRIJNS en Catharina Tevis (Teunis)[11]
Verklaart dat haar man op 13 mei 1719 voor notaris Frens een accoord had gesloten met Frans Raemaekers. Deze zou haar en de kinderen van Thomas Schoenmaekers goed onderhouden. Frans Raemaekers komt dit echter helemaal niet na, en zij trekt dat akkoord op 18 juni 1722 dan ook in. [12].
Uit dit huwelijk:

 1. Jacob MOENEN, gedoopt op 26-07-1677 te Klimmen (zie III.1).
 2. Joannes MOONEN, gedoopt op 25-09-1680 te Klimmen (getuige(n): Petrus Jeucken / Joannes Kessels / Catharina Holtz).
 3. Catharina MOENEN, gedoopt op 27-08-1682 te Klimmen (getuige(n): Petrus Jeucken / Theodorus Smeetz / Nicola Scheepers), overleden op 01-09-1765 te Klimmen,
  Staat haar tocht af op een stuk land gelegen op 't overst Retersbeek t.b.v. haar kinderen Aalmen Schoenmakers, Jan Schoenmakers en Anna Schoenmakers. [13]
  Gehuwd (1) op 04-02-1703 te Klimmen (hervormd), j.m. en j.d beide van Klimmen met Thomas SCHOENMECKERS, overleden op 07-08-1718 te Klimmen.
  Woont te Klimmen, leent van Renier Crous 225 gld. [14]
  Woont te Retersbeek. Hij heeft in een herberg zitten drinken met Johan Widdershoven uit Weustenrade. Wordt ervan beschuldigd schepen Lemmens van Voerendaal overvallen te hebben. Het is een dik pak stukken, dat eigenlijk nog goed doorgenomen dient te worden. Staan allerlei namen ingenoemd en gebeurtenissen. Hij zou o.a. tegen Nellis Roumans gezegd hebben, je moet de waarheid niet vertellen. Deze zei echter en wanneer ze mij de eed afnemen,dan moet ik toch de waarheid vertellen, waarop Thomas antwoordde, 'wat bruijt digh aan den geusen eed, die en deugt niet' [15]
  zoon van Aelman SCHOENMECKERS en Catharina HOLTZ.
  Gehuwd (2) op 14-05-1719 te Klimmen (hervormd), weduwnaar van Ijtjen Speen, Weduwe van Thomas Schoenmakers, beide van Retersbeek met Frans RAMEKERS, overleden op 01-02-1741 te Klimmen. Weduwnaar van Ietje Spee. Hij compareert samen met zijn zwager Jan Spee. Hij is van plan morgen te trouwen met Catharina Moenen, dochter van Steven Moenen. Voor hun deel in de roerende goederen zullen de zes voorkinderen elk 10 pattacon ontvangen. [16]
  Hendrik Heuts, gehuwd met Margaretha Haerst, wonende te Klimmen, is hem vanwege gekochte beesten 31 pattacon schuldig. Hendrik belooft dit binnen drie jaar te betalen. [17]
  Op 4 juni 1730 valt hij Ida Wijnen aan op de mesthoeff van Griet Spe. Hij blijkt haar daarbij met een "mestgaffel" dusdanig toegetakeld te hebben, dat deze zich onder behandeling van chirurgijn Hubert Roebroeck moet stellen. (Ze had een wond aan de hand). Tegen hem wordt dan ook proces gevoerd voor het gerecht te Valkenburg. hierbij wordt een boete van 50 pattacon geeist. [18]
  De goederen nagelaten door Frans Ramakers en Ida Spee worden gedeeld. [19].
 4. Margareta MOENEN, gedoopt op 20-08-1684 te Klimmen (getuige(n): Cornelia Bisschops). Gehuwd met Reinerus BRUELS, overleden voor 1746.
 5. Maria MOENEN, gedoopt op 13-12-1686 te Klimmen (getuige(n): Cornelia Bisschops), overleden op 20-07-1727 te Klimmen. Gehuwd op 18-10-1716 te Klimmen (hervormd), j.m. zoon van Lens Bisschops en Maria Wedershoven, j.d. dochter van Steven Moenen en Lijbet Crijns, beide van Retersbeek, gehuwd voor de kerk op 18-10-1716 te Klimmen met Jan BISSCHOPS, zoon van Lens BISSCHOPS en Maria WEDERSHOVEN. Wonende te Weustenrade in tweede huwelijk met Maria Speechs. Leent 300 gld bij Renier Crous. [20]Ontvangt in naam van zijn zoon Willem een deel van de erfenis van Hendrik Crijns, hetgeen deze per testament via zijn opa Steven Moenen geerfd heeft. [21]Weduwnaar, verpacht een huis gelegen te Retersbeek. [22]Verpacht huis te Retersbeek en kamer gelegen te Weustenrade [23]Maakt testament op op 3 juli 1747. Hierin schenkt hij 2 stukken land gelegen te Weustenrade aan Thomas Offermans voor bewezen diensten. [24]
 6. Petrus MOENEN, gedoopt op 05-09-1688 te Klimmen (getuige(n): Petrus Jeucken / Jacobus Wetsels / Dorothea Schillinx / Maria Reiners).

II.3 Bartholomeus (Mees) MOENEN, [25].
Gehuwd op 2 maart 1659 te Valkenburg met Maria REIJNERS.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus MOENEN, gedoopt op 06-03-1667 te Klimmen (getuige(n): Stephanus Moenen / Anna Palmen).

Generatie 3

III.1 Jacob MOENEN, gedoopt op 26-07-1677 te Klimmen (getuige(n): Henricus Crijns / Catharina Willems).
Uit Weustenrade weduwnaar, 55 jaar, begraven op 25-07-1737 te Hulsberg.
Kan lezen, want zijn zus verklaart enige papieren te hebben laten lezen bij haar broer Jacob Moenen. [26]
Op 16 juni 1711 verkochten Lins Jongen, inwoner van Wijnandsrade en gehuwd met Helena Vreeden, Houb Weustenraad, gehuwd met Ficken Jongen, beide mede handelend als voogden van de kinderen van Matthijs Jongen en Anna Meijs, aan Jacob Moenen, gehuwd met Jen Riemen de volgende goederen onder Weustenrade-Klimmen: de helft van een huis, bestaande uit keuken, de halve kelder, neere, "schop", huisweide en een stuk land, grenzend aan Thomas Moenen en de erven Andries Jongen; verder 115 roeden weide met beemd tegenover het huis, grenzend aan Andries en Frederick Jongen; 84 roeden weide achter het huis van Jan Remen, 65 roeden beemd tussen Andries Jongen en Reinder Crous en ten slotte 72½ roede land naast Hendrik Crijns. De koopsom, groot 106 pattacons werd contant betaald. Het geheel was belast met drie koppen rogge en 1/3 kop aan het huis Ter Heijde, de helft van een kop rogge aan de kerk van Hulsberg, de helft van een kan smout en een kapoen aan de hof van den Hove en een oude groot aan de kerk van Hulsberg.[27]
Op 1 april 1712 kocht Jacob Moenen, gehuwd met Jenne Riemen, van Geurt Daemen, gehuwd met Judith Heuts, Peter Daemen, gehuwd met Anna Habets, mede handelend als voogden van de kinderen van Herman Daemen en van Thomas Bouwmans, een stuk land te Weustenrade tussen Nelis Linssen en Jan Ubachs, alsmede 144 roeden land te Weustenrade tussen de erven J. Widdershoven en de weduwe Thijs Geelen, en verder 49 roeden land te Weustenrade tussen Nelis en Lins Linssen, elke roede voor 3 schilling.[28]
Op 23 januari 1725 leende Jacob Moenen, gehuwd met Jen Reemen, 200 gulden tegen 5% van Reijner Crous, gehuwd met Maria Goor. Tot borg stelde hij zijn huis en hof te Retersbeek, grenzend aan Fred. Meijers en Cath. Moonen, alsmede een halve bunder land, grenzend aan de heer van der Meer.[29]
Op 14 januari 1730 verkocht Jacob Moenen, gehuwd met Jehenne Riemen, 92½ roede land, gelegen "aen den Sijthoff" te Retersbeek tussen Frederik Meijers en de weduwe van Hendrik Sporck, voor 26 stuivers per roede verkocht te hebben aan Willem Rameckers van Retersbeek, gehuwd met Jehenne Bisschops.[30]
Op 15 maart 1736 verkocht Jacob Moenen, weduwnaar Joanna Riemen, samen met zijn kinderen Steven, Johan en de minderjarige Willem Moenen, 124½ roede weide in het heilig onder Wijnandsrade aan de nog ongehuwd Adam Bruls. Het land grensde aan Laurens Tewissen, Hendrik Crijns, de gats en de erfgenamen Andries Fabritius. Adam Bruls betaalde voor elke roede 20 stuivers. [31]
Op 4 mei 1737 werd de nalatenschap verdeeld van Jacob Moenen en Joanna Riemen. Het geheel werd in drie loten afgemeten.
Lot 1 was voor Willem Moenen. Hij kreeg de keuken, de kamer, de koeien- en paardenstal, alsmede een deel van de huisweide en moestuin, noordwaarts grenzend aan de beemd, in totaal 478 roeden groot en gelegen te Weustenrade. Verder kreeg hij 38 roeden beemd naast de huisweide en 62½ roede land achter de weide van Jan Vernaus. Voorts kreeg hij 152½ roede land op de Stije, oostwaarts Jan Vlecken, 104 roeden land achter Baltissen tussen Baltis Lenssen en Lenart Linssen, 71½ roede boven de Plankert naast Jacob Offermans, 100 roeden land boven Caris' moestuin naast baron de Loe en 107 roeden land op de Bovender. Verder kreeg hij nog 118 roeden aan het heilig naast de weduwe Gelis Schepkens, belast met twee vaten rogge aan de weduwe van Eijsden. De overige goederen waren belast met een half vat rogge aan de koster van Voerendaal, een half vat rogge aan de kerk van Klimmen, een halve kan olie, een halve oude groot en een half vat rogge aan de kapelanie van Hulsberg, 27½ stuiver aan Huis ter Heijden, anderhalve kop rogge en anderhalve kop haver aan de heer Wijlre. Verder diende hij aan broer Jan Moenen 20 pattacons te geven tegen St.-Remigius 1738.
Lot 2 was voor Jan Moenen. Hij kreeg de schuur, stal en bergplaats ("schop"), een deel van de huiswei en de moestuin, zuidwaarts grenzend aan Jan Sporcken, groot 169 roeden. Verder kreeg hij de Overweide, groot 346½ roede, grenzend aan Gerard Offermans, 114 roeden achter de moestuin naast Jan Sporcken, 152½ roede land op de Stije, oostwaarts Jan Vlecken, 104 roeden land achter Baltissen tussen Baltis Lenssen en Lenart Linssen, 71½ roede boven de Plankert naast Jacob Offermans, 84 roeden land achter het Heilig tussen Daem Daems en Jan Meijers, 102½ roede aan de Groeneweg naast Jan Vernaus en 87¾ roede land boven Leuper moestuin naast Hendrik Ubachs. De lasten waren anderhalve kop rogge aan de kerk van Klimmen, 2½ kop rogge aan het OLV-altaar van Voerendaal, 3½ kop tarwe aan de kosterij van Hulsberg, 3½ kop rogge aan huis Cortenbach en een vat rogge aan de pastorie van Wijnandsrade.
Lot 3 was voor Steven Moenen. Hij kreeg de bouw te Retersbeek met huisweide, groot 75 roeden en grenzend aan Meijers en de weduwe Th. Schoenmakers. Verder kreeg hij 20½ roeden Leuper moestuin naast Fred. Meijers en de weduwe Th. Schoenmakers, 144 roeden weide op de onderste Retersbeek naast Jan Bisschops en voornoemde weduwe, 52 roeden weide naast Hendrik Crins en Baltus Linssen, 47 roeden weide aldaar naast Baltus en Lins Linssen, 100 roeden beemd in het "Vogelboesken" te Weustenrade naast Jacob Ramaekers, 120 roeden land achter "Coijeweijde", grenzend aan baron de Loe en de erven Reiner Bruls, 130 roeden land aan Leuper moestuin tussen Reijer Bruls en de erven Meijers, 417 roeden land aan het breusken tussen Johannes Meijers en baron de Loe en ten slotte 73 roeden land achter Caris' moestuin, grenzend aan Hendrik Ubachs en baron de Loe. Het geheel was belast met een vat rogge aan de kapelanie van Hulsberg, drie koppen rogge aan de pastorie van Hulsberg, twee koppen rogge aan het huis Wijnandsrade, het derde deel van 2½ vat rogge aan huis Ter Heide en zeven vierdel kapoen aan hof de Hoef. Verder moest hij aan broer Jan Moenen tegen St.-Remigius 1738 nog 7½ pattacon geven.[32]
Gehuwd op 08-02-1711 te Klimmen, j.m. van Retersbeek, j.d. van Weustenrade, gehuwd voor de kerk op 08-02-1711 te Klimmen met Johanna RIEMEN, gedoopt op 16-04-1692 te Hulsberg (getuige(n): Anna Remer). Gehuwd, uit Weustenrade, 45 jaar, begraven op 01-11-1733 te Hulsberg, dochter van Jan RIEMEN en Anna LEUFKENS.
Uit dit huwelijk:

 1. Stephanus (Steven) MOENEN, gedoopt op 23-06-1712 te Hulsberg (zie IV.1).
 2. Jan MOENEN, gedoopt op 08-05-1714 te Klimmen (zie IV.3).
 3. Elisabeth MOENEN, gedoopt op 23-09-1715 te Klimmen (getuige(n): Joannes Rietraet / Maximilianus Riemen / Maria Moenen), overleden voor 1747.
 4. Anna MOONEN, gedoopt op 29-12-1718 te Hulsberg (getuige(n): Mathias Brouns / Anna Drummen), overleden voor 1747.
 5. Petrus MOONEN, gedoopt op 01-02-1724 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Raemackers / Coleta Schoonbroet). Uit Weustenrade, 7 jaar oud, begraven op 25-09-1731 te Hulsberg.
 6. Henricus MOONEN, gedoopt op 11-01-1727 te Hulsberg (getuige(n): Adolphus Vlecken / Anna Drummen noe Cornelia Brouns). Uit Weustenrade, 1 jaar, begraven op 27-09-1728 te Hulsberg.
 7. Willem MOENEN (zie IV.9).

Generatie 4

IV.1 Stephanus (Steven) MOENEN, gedoopt op 23-06-1712 te Hulsberg (getuige(n): Henricus Crijns / Joanna Reemen), overleden op 21-03-1774 te Retersbeek (Klimmen), pr. Meerssen nr 388 14 okt 1736 Leent 40 pattacon van Thomas Jacobs gehuwd met Jenne Schaepkens onderpand is een bunder laatgoed gelegen te Retersbeek. [33]
Koopt samen met zijn broers Jan en Willem een half bunder land gelegen op de Gestie. [34]
Koopt een weide gelegen te Retersbeek en diverse andere stukken grond van de broers Bruls.[35]
Leent 800 gld van Theodorus Crous. Woont te Swier , onderpand is o.a. huis en hof gelegen tussen Catharina Moenen en Leonard Meijers. [36]
Woont te Swier, verkoopt samen met Aalmen Schoenmakers, gehuwd met Odilia Meens een stuk land gelegen op de Bovender. [37]
Leent 250 gulden. Onderpand is akkerland te Retersbeek, een beemd in 't Luiperbroek en huisweide en koolhof gelegen te Weustenrade. Hiermee betaalt hij de erven die hij heeft gekocht van Dirk en Steven Bruls, gelegen te Weustenrade, afkomstig van Hendrik Crijns. [38]
Woont te Retersbeek, koopt goederen gelegen te Weustenrade, afkomstig van Hendrik Crijns. [39]
Erft via zijn opa Steven Moonen een deel van het huis van Hendrik Crijns, gelegen te Weustenrade. [40]
Koopt stuk grond achter Weustenrade gelegen [41]
Inwoner van Retersbeek [42]
Woonde te Retersbeek. De goederen die hij nalaat worden verdeeld onder zijn 6 nog levende kinderen. Het bestaat o.a. uit een bouw gelegen te Retersbeek met mesthof en huisweide. Dit wordt geerfd door zijn schoonzoon Jan Willem Brouwers. Verder is er ook nog een huis gelegen te Weustenrade. De helft van dit huis wordt ook geerfd door Jan Willem Brouwers, te weten, huis met kamer achter den heert, met den brand en Caller daaronder, oosten de weg, zuid de beek. De andere helft wordt geerfd door zijn zoon Peter. Verder zijn er nog diverse stukken grond gelegen te Weustenrade en Retersbeek. [43]
Gehuwd met Petronella RITZERVELT, overleden op 03-11-1777 te Retersbeek (Klimmen), 68 jaar
Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Catharina MOONEN, gedoopt op 21-01-1739 te Hulsberg (getuige(n): Henricus Crijns / Catharina Haenbeuckers).
 2. Anna Elisabeth MOONEN, gedoopt op 24-04-1740 te Hulsberg (getuige(n): Petrus Ritservelt / Catharina Moonen), overleden op 17-07-1825 te Retersbeek.
 3. Jacobus MOONEN, gedoopt op 03-08-1741 te Hulsberg (getuige(n): Wilhelmus Moonen / Maria Agnes Ritservelt).
 4. Joannes Petrus (Pieter) MOONEN, gedoopt op 08-02-1743 te Wijnandsrade (zie V.4).
 5. Johannes MOONEN, gedoopt op 04-12-1744 te Wijnandsrade.
 6. Gertrudis MOENEN, gedoopt op 03-01-1746 te Klimmen (getuige(n): Petrus Caspar Ritsenvelt / Gertrudis Heuts). Ondertrouwd op 03-10-1773 te Klimmen (NH), j.m. geboren en wonende te Kunrade, j.d. geboren en wonende te Retersbeek met Willem HEUTS, zoon van Jan HEUTS en Jenne Maria RITZEN.
 7. Jacobus MOENEN, gedoopt op 27-09-1748 te Klimmen (getuige(n): Joannes Henricus Strithagen / Odilia Meents).
 8. Maria Agnes MOENEN, gedoopt op 24-08-1750 te Klimmen (getuige(n): Joannes Schonmeekers / Maria Agnes Ritservelt). Gehuwd met Joannes TEISSEN.
 9. Maria Catharina MOONEN, gedoopt op 17-10-1752 te Klimmen (getuige(n): Caspar Cox / Maria Catharina Doutzenberg). Gehuwd met Jan Willem Brouwers, ongeveer 40 jaar, uit Weustenrade, begraven op 01-02-1787 te Hulsberg.
  Overleden kort na het krijgen van een kind. Haar man maakt van tevoren nog een testament op. [44]
  Ondertrouwd op 11-11-1780 te Klimmen (hervormd), j.m. geb. en wonende te Groot Haasdal onder Schimmert, j.d. geb. en wonende te Klimmen met Jan Willem BROUWERS, overleden op 12-04-1812 te Weustenrade.
  Woont te Groot Haasdal, koopt huis en huisweide gelegen te Weustenrade,zuid de beek, oosten de weg, afkomstig uit de erfenis van zijn schoonvader. [45]
  Zijn vrouw ligt in het kraambedde in de keuken. Het kind dat zij enige dagen geleden kreeg is overleden. Verder hebben ze nog geen kinderen. De langstlevende van de twee zal universeel erfgenaam worden.Indien ze nog kinderen krijgen zal dit testament vervallen. [46]
  Leent 400,- onderpand is o.a. een deel van de erfenis van zijn eerste vrouw, een stuk land aan 't buschken, noord den Rader Reijn + een deel van een huis, oost de weg, zuid de beek. [47]
  Koopt een stuk akkerland gelegen te Weustenrade. [48]
  Neemt hypotheek op huis te Weustenrade. [49]
  Koopt een stuk akkerland gelegen te Weustenrade van Jan Willem Benders [50]
  Overleden. Zijn zoon Jan Leonard neemt de lening op het huis over. [51]
 10. Joanna Catharina MOENEN, ex Retersbeek, gedoopt op 19-09-1754 te Klimmen (getuige(n): Alexander Eijmael / Petronella Offermans), overleden op 08-12-1754 te Retersbeek (Klimmen).
 11. Ida MOENEN, ex Retersbeek, gedoopt op 11-02-1756 te Klimmen (getuige(n): Joannes Moenen / Nicolaas Hubrights / Ida Vroomen).
  Ondertrouwd op 06-05-1781 te Klimmen (hervormd), j.m. van Welten, j.d. van Retersbeek met Mattis CUIJPERS.

IV.3 Jan MOENEN, linnenwever, gedoopt op 08-05-1714 te Klimmen (getuige(n): Joannes Hoen / Joannes Lipsch / Elisabeth Callenberg), overleden op 21-01-1776 te Lommelenberg (opgehangen)
Op 7 juli 1738 verkocht Joannes Moenen aan Dirk Spee, gehuwd met Christina Bruls, 87 1/2 kleine roeden land boven Leuperkoolhof te Retersbeek, allodiaal goed, grenzend aan Thomas Schoenmaekers en Hendrik Ubags, voor 26 1/2 stuiver per kleine roede. Het land was belast met anderhalve kop rogge aan de kerk van Klimmen, te korten op de koopsom.[52]
Op 21 april 1740 kochten Steven Moenen, gehuwd met Petronella Ritzervelt, Joannes Moenen, gehuwd met Gertruid Heuts en de nog ongehuwde Willem Moenen, een halve bunder land, laatgoed, op de Gestij te Klimmen aan de weg naar Brommelen, oostwaarts zijzelf, west Steven Eggen, voor 24 stuivers per kleine roede van Alida, Catharina en Frans Offermans.[53]
Op 27 november 1741 verkocht Johan Moenen aan Coen en Hendrik Sporcken en Willem Ramaekers, gehuwd met Elisabeth Sporcken, inwoner van Retersbeek, een kamer met de halve zolder en 4 1/2 kleine roeden weiland te Weustenrade, grenzend aan de kopers en verkoper, alsmede 41/2 kleine roeden land aldaar voor 60 gulden en 25 stuivers per kleine roede.[54]
Op 2 november 1745 kocht Joannes Moenen van Willem Goffin, gehuwd met Margaretha Heuschen, 100 kleine roeden land in Leuperbroek te Klimmen, grenzend aan Hendrik Crijns en de verkoper, voor 26 stuivers per kleine roede. Verder diende Moenen nog 35 ellen Kemperdoek te weven.[55]
Op 2 september 1750 kocht Joannes Moenen van Mathijs Cremers, weduwnaar van Elisabeth Haesen, thans gehuwd met Margaretha Offermans, en van Joannes Haesen 100 kleine roeden land aan de weg van Weustenrade naar de Bongaart, grenzend aan hemzelf, voor 34 stuivers per kleine roede.[56]
Op 25 januari 1752 verkocht Caspar Geelen, ongehuwd en inwoner van Retersbeek, 79 kleine roeden land in het Weustenraderveld bij het Leuperbroek, grenzend aan hemzelf, erfgenamen Baltus Linssen en de Wijnandsrader rein, voor 33 stuivers per kleine roede aan Jan Moenen. Het land was belast met een half vat rogge aan het klooster St.-Gerlach.[57]
Op 31 mei 1758 kocht Joannes Moenen van Willem Odekercken, gehuwd met Maria Wouters, een halve morgen land, half bezaaid, gelegen "aen het heufken" aan de Raderrein onder Klimmen, grenzend aan Steven Moonen en de verkoper, voor 30 stuivers per kleine roede.[58]
Op 24 augustus 1758 kocht Jan Moenen van Willem Moenen, gehuwd met Helena Spee, 47 kleine roeden weiland te Weustenrade tussen Merten Meijs, de weg en de beek voor 55 gulden en vijf stuivers.[59]
Op 11 mei 1764 kocht Jan Moenen, gehuwd met Gertruid Heuts, van Peter Lutten, gehuwd met Maria Anna Schoenmaekers, Odilia Meens, weduwe van Aelmen Schoenmaekers, en Johannes Schoenmaekers, inwoner van Heerlen, 73 kleine roeden beemd te Weustenrade, oost Machiel Ramaekers, west de weduwe Laurens Sporcken en de Geleenbeek, voor 39 gulden.[60]

Verkoopt, samen met de andere erfgenamen van zijn schoonouders, 3 percelen grond gelegen in 't Hullenbroeckerveld [61]
Erfgenaam van Jacob Moenen [62]
Scheiding en deling van door hem en zijn vrouw nagelaten goederen:
Leonardus Moenen (A), ongehuwd, krijgt: een deel van de bouw, te weten het hele huis, Caemeren neren callers daaronder met der gedinne en wisch en stal met 2 gebond klein stelkens aan de weg tot aan der spronk van lot B, west Willem Geraerds oost B, zuid de weg, noord Michael Moenen, een deel van een beemd genaamd Vogelsbruck, zuid voetpad, noord B, oosten de beek, west Jacobus Moenen.
Willem Moenen (B), ongehuwd, krijgt: een deel van de bouw, te weten de nieuwe stallinge, bestaande uit koestal en verkensstal en bakhuis en een deel van de huisweide, oost Jacobus Moenen, west A, zuid de weg, noord Michael Moenen. Verder erven ook nog, Joannes Moenen gehuwd met Maria Eggen, Melchior Moenen, weduwnaar van Elisabeth Moenen, Michael Moenen, gehuwd met Odilia Wingaerts, en de erfgenamen van Jacobus Moenen en Margrieta Raemeckers. De totale nalatenschap heeft een waarde van 2925 gulden [63].
Gehuwd voor de kerk op 01-07-1736 te Hulsberg met Gertruyd HEUTS, gedoopt op 1 april 1713 te Meerssen, begraven op 12-10-1781 te Hulsberg, dochter van Michael HEUTS en Joanna CURFS.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus MOONEN, gedoopt op 17-09-1737 te Hulsberg (zie V.17).
 2. Johanna Catharina MOONEN, gedoopt op 12-04-1740 te Hulsberg (getuige(n): Wilhelmus Moonen / Catharina Moonen). Uit Weustenrade, begraven op 27-03-1746 te Hulsberg.
 3. Anna Elisabeth MOONEN, gedoopt op 14-01-1742 te Hulsberg (getuige(n): Egidius Heuts / Petronella Ritservelt). Uit Weustenrade, begraven op 27-03-1742 te Hulsberg.
 4. Johannes MOONEN, gedoopt op 15-03-1746 te Hulsberg (getuige(n): Adolphus alias Aalmen Schoenmaeckers / Maria Wouters). Uit Weustenrade, twee maanden oud, begraven op 25-05-1746 te Hulsberg.
 5. Michael (Machiel) MOONEN, gedoopt op 07-01-1749 te Hulsberg (zie V.22).
 6. Steven MOONEN, gedoopt op 09-04-1751 te Hulsberg (getuige(n): Stephanus Moonen / Helena Kempenaers).
 7. Johannes Wilhelmus MOONEN, gedoopt op 16-06-1753 te Hulsberg (getuige(n): Wilhelmus Moonen / Catharina Jacops).
 8. Leonard MOONEN, gedoopt op 16-05-1755 te Hulsberg (zie V.26).
 9. Melchior MOONEN (zie V.28).
 10. Johannes MOONEN (zie V.31).

IV.9 Willem MOENEN, 14 okt 1736 nog ongehuwd. [64]
Woont te Weustenrade. [65]
200,- schuldig aan Th. Crous.Onderpand zijn huis en koolhof gelegen te Weustenrade, ongeveer 1 bunder groot.[66]
Verkoopt weide gelegen te Weustenrade aan Jan Moenen. [67]
Gehuwd voor de kerk op 20-10-1741 te Hulsberg met Helena SPEE, gedoopt op 04-04-1711 te Klimmen (getuige(n): Petrus Wouters / Gertrudis Schepers), begraven op 13-02-1768 te Hulsberg
Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Maria MOONEN, gedoopt op 12-10-1742 te Hulsberg (getuige(n): Henricus Crijns / Maria Scheeren). Uit Weustenrade, begraven op 05-04-1746 te Hulsberg.
 2. Joannes MOONEN, gedoopt op 04-01-1744 te Hulsberg (getuige(n): Theodorus Spee / Gertrudis Heuts). Uit Weustenrade, begraven op 27-03-1746 te Hulsberg.
 3. Jacobus MOONEN, gedoopt op 24-05-1746 te Hulsberg (zie V.35).
 4. Joannes MOONEN, gedoopt op 23-10-1747 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Moonen / Ida vulgo Entien Ubachs), begraven op 13-11-1747 te Hulsberg.
 5. Joannes MOONEN, gedoopt op 08-10-1748 te Hulsberg (getuige(n): Theodorus Spee / Anna Coenen), ongehuwd, 23 jaar uit Weustenrade, begraven op 23-12-1770 te Hulsberg.
 6. Joanna Maria MOONEN, gedoopt op 18-10-1751 te Hulsberg (getuige(n): Herman Scheeren / Helena Ritservelt). Uit Weustenrade, begraven op 26-12-1751 te Hulsberg.
 7. Joanna Maria MOONEN, gedoopt op 16-12-1752 te Hulsberg (getuige(n): Caspar Keurlinghs / Tilmannus alias Teelken Meens), ongehuwd, uit Weustenrade, begraven op 11-10-1781 te Hulsberg.

Generatie 5

V.4 Joannes Petrus (Pieter) MOONEN, gedoopt op 08-02-1743 te Wijnandsrade, overleden op 28-09-1818 te Retersbeek, 75 jaar. Koopt ook voor zijn broers en zussen een stuk akkerland gelegen op de rader reijn. [68]
woont te Retersbeek. [69].
Ondertrouwd op 04-02-1781 te Klimmen (hervormd), gehuwd op 18-02-1781 te Klimmen (hervormd), j.m. geb. te Winansrade en wonende te Retersbeek, j.d. geboren in de Hammeulen? en wonende te Kerkrade met Anna Gertruyd CROMBACH, overleden voor 1848, l.v.o. 7109 p. 504.
Uit dit huwelijk:

 1. Petronella MOENEN, gedoopt op 12-06-1782 te Klimmen (getuige(n): Antonius Crombag / Anna Elisabeth Moenen).
 2. Maria Catharina MOENEN, gedoopt op 03-11-1783 te Klimmen (getuige(n): Wilhelmus Heuts / Maria Catharina Vaesen), overleden op 07-02-1785 te Retersbeek.
 3. Joannes Mathias MOENEN, gedoopt op 05-08-1785 te Klimmen (getuige(n): Joannes Mathias Crombagh / Maria Barbara Dirx / Maria Agnes Moenen), overleden op 12-10-1794 te Retersbeek.
 4. Maria Catharina Josepha MOENEN, gedoopt op 30-03-1788 te Klimmen (getuige(n): Joannes Wilhelmus Brouwers / Maria Magdalena Crombagh).
 5. Petronella MOENEN, gedoopt op 03-05-1790 te Klimmen (getuige(n): Godefridus Josephus Crombagh / Anna Elisabeth Moenen).
 6. Maria Josepha MOONEN, gedoopt op 15-04-1792 te Klimmen (getuige(n): Jacobus Moenen / Anna Barbara Schoenmaakers / Maria Elisabeth Krombach), overleden op 10-04-1848 te Retersbeek. Gehuwd met Petrus LINSSEN.
 7. Joannes Wilhelmus MOONEN, gedoopt op 08-01-1796 te Klimmen (getuige(n): Joannes Wilhelmus Moenen / Maria Barbara Dirx / Maria Ida Moenen).
 8. Maria Theresia MOENEN, gedoopt op 18-11-1798 te Klimmen (getuige(n): Mechtildis Hensen / Joannes Teissens / Maria Anna Mostaert).


V.17 Jacobus MOONEN, gedoopt op 17-09-1737 te Hulsberg (getuige(n): Henricus Crijns / Anna Heuts), overleden op 30-09-1781 te Klimmen, j.m. geboren en wonende te Weustenrade onder Hulsberg (dominee)
Ondertrouwd op 12-05-1770 te Klimmen (hervormd), gehuwd op 27-05-1770 te Klimmen (hervormd), j.m. geboren en wonende te Weustenrade onder Hulsberg, j.d. geboren en wonende te Retersbeek, gehuwd voor de kerk op 24-05-1770 te Hulsberg met Maria Margaritha (Margaritha) RAMECKERS, gedoopt op 17-06-1737 te Klimmen (getuige(n): Henricus Sporcken / Maria Barbara Smolders), overleden op 22-01-1813 te Klimmen, j.d. geboren en wonende te Retersbeek (dominee), dochter van Willem RAMECKERS (Willem op de Camp) en Elisabeth SPORCKEN.
Op 20 juli 1795 kocht Margaretha Ramekers, weduwe Jacobus Moenen, inwoonster van Weustenrade, samen met haar zoon Johan Willem Moenen, van Peter Moenen, gehuwd met Maria Geertruij Crombag, 126 kleine roeden akkerland te Weustenrade onder Klimmen, grenzend aan de erfgenamen Willem Ramaekers, Johan Raeven en de rader rein. Het land kostte zes gulden per kleine roede. Het rogge en stro werd gedeeld.[70]
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Willem (Willem) MOONEN, gedoopt op 10-07-1770 te Klimmen (zie VI.10).
 2. Michael MOONEN, gedoopt op 07-03-1772 te Klimmen (getuige(n): Wilhelmus Rameekers / Gertrudis Heuts), overleden op 27-06-1861 te Weustenrade, (Frans Archief).
 3. Johannes MOONEN, gedoopt op 24-03-1774 te Klimmen (zie VI.13).
 4. Pieter MOENEN, gedoopt op 14-11-1776 te Klimmen (zie VI.15).


V.22 Michael (Machiel) MOONEN, dagloner, gedoopt op 07-01-1749 te Hulsberg (getuige(n): Michael Heuts / Anna Schoenmaeckers), overleden op 13-09-1827 te Weustenrade, l.v.o. 7111 19 april 1788 woont te Weustenrade/ oost de gats/ west Gerardus Konings/ zuid den weg. wever (Frans Archief)
Zonder beroep, woonachtig te Weustenrade, neemt een lening op huis, weide en moeshof gelegen te Weustenrade, tussen Mathijs Moenen, de weg en de dorpsstraat en een perceel bouwland achter Kogelen. [71]
Gehuwd voor de kerk op 26-09-1773 te Hoensbroek (getuige(n): Joanne Moenen / Maria Agnes Wijngaerts), bruidegom uit Voerendaal, bruid uit Hoensbroek met Maria Odilia WINGERTS, gedoopt op 10-02-1753 te Heerlen (getuige(n): Joannes Wijngaertz / Catharina Stijfs), overleden op 05-03-1824 te Klimmen, dochter van Nicolaas WIJNGAERTZ en Gertrudis STASSEN.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Gertrudis MOENEN, gedoopt op 25-02-1777 te Hulsberg (getuige(n): Hendricus Wingers / Maria Gertrudis Heuts).
 2. Johannes Nicolaas MOONEN, gedoopt 02-1781 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Moenen / Anna Catharina Quaetvlieg), 12 jaar (Frans Archief).
 3. Johannes Pieter MOONEN, gedoopt op 29-09-1783 te Hulsberg (getuige(n): Petrus Wingers / Margaritta Raemackers), 10 jaar (Frans Archief) Dienstknecht op de Struyver. [72].
 4. Maria Geertruy MOONEN, gedoopt 03-1786 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Wilhelmus Moenen / Anna Maria Eggen), 8 jaar (Frans Archief). Gehuwd voor de kerk op 12-11-1809 te Hulsberg met Jan Jacob VALKENBERG, Koopman / landbouwer. Koopman te Swier [73]
  Landbouwer en koopman te Swier. Verkoopt uit de nalatenschap van de ouders van zijn vrouw, een stuk weide gelegen te Weustenrade aan de Gats en een stuk bouwland gelegen te Weustenrade genaamd achter kogel. [74]
 5. Jan Leonard MOONEN, gedoopt op 13-08-1788 te Hulsberg (zie VI.23).
 6. Johannes Machiel MOONEN, gedoopt op 01-12-1790 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Gerardus Snijders / Maria Elisabeth Raemakers), 4 jaar (Frans Archief).
 7. Johannes Willem MOONEN, gedoopt op 10-09-1793 te Hulsberg (getuige(n): Leonardus Moenen / Maria Catharina Wijngers), 2 jaar (Frans Archief).
 8. Maria Catharina MOONEN, gedoopt op 22-02-1796 te Hulsberg (getuige(n): Jacobus Moenen / Joanna Maria Hamers), 1 jaar (Frans Archief).
 9. Johannes MOONEN, 15 jaar (Frans Archief) Akkerman, inwonend te Weustenrade bij vader [75].


V.26 Leonard MOONEN, gedoopt op 16-05-1755 te Hulsberg (getuige(n): Leonardus Curvers / Catharina Boumans), overleden op 03-03-1830 te Weustenrade, 45 jaar, dagloner (Frans Archief)
dagloner te Weustenrade op 77 jarige leeftijd overleden. Ondertrouwd op 28-10-1786 te Klimmen (hervormd), gehuwd op 12-11-1786 te Klimmen (hervormd), j.m. geboren en wonende te Weustenrade ressort van Klimmen, j.d. geboren te Voerendaal en wonende te Weustenrade ressort van Hulsberg met Joanna Gertruda GROENEMEIJER, gedoopt op 26 februari 1758 te Voerendaal (getuige(n): Petrus Wetzels / Elisabetha Nacken), begraven op 10-01-1812 te Hulsberg, dochter van Franciscus GROENMEIJER en Margaretha WETZELS; 39 jaar (Frans Archief).
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes MOONEN, gedoopt op 23-01-1787 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Moenen / Maria Helena Groenemeijer), (Frans Archief).
 2. Maria Margaretha MOONEN, gedoopt op 08-07-1788 te Hulsberg (getuige(n): Franciscus Groenemeijer / Margaritta Raemaekers), overleden op 15-03-1843 te Weustenrade.
 3. Joanna Gertrudis MOENEN, gedoopt op 11-12-1797 te Hulsberg (getuige(n): Johannes Wilhelmus Moenen / Maria Gertrudis Groenemeijer).
 4. Maria Gertrudis MOENEN, daghuurster, overleden op 25-08-1846 te Weustenrade, 47 jaar.
  Gehuwd met Jan Nicolaas STEENS, dagloner, 51 jaar (1846).


V.28 Melchior MOONEN, woont in Weustenrade, koopt stuk grond aan de weg naar Brommelen. (l.v.o. 7111 )woont te Weustenrade (l.v.o. 7111 21 mei 1786) 58 jaar, akkerman (Frans Archief).
Ondertrouwd (1) op 06-02-1773 te Klimmen (hervormd), gehuwd op 21-02-1773 te Klimmen (hervormd), j.m. en j.d. beide geboren en wonende te weustenrade onder Hulsberg met Maria Elisabeth (Elisabeth) MOENEN, uit Weustenrade, begraven 10-1781 te Hulsberg, l.v.o. 7111.
Ondertrouwd (2) op 19-09-1782 te Klimmen (hervormd), gehuwd op 06-10-1782 te Klimmen (hervormd), weduwnaar van Elisabeth Moonen, j.d. van de Heerlerheijde wonende in de hof de Struijver, gehuwd voor de kerk op 06-10-1782 te Hulsberg met Jenne Maria HAMERS. Uit Weustenrade, 2e vrouw van Melchior Moonen, begraven op 17-06-1811 te Hulsberg.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Theodoor MOONEN (zie VI.35).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Maria Geertruy MOONEN, 22 jaar (Frans Archief).
 2. Johannes Mathijs MOONEN, 13 jaar (Frans Archief).
 3. Maria Sophia MOONEN, overleden op 19-01-1853 te Weustenrade, 11 jaar (Frans Archief)
  Testament: Huisvrouw van Jan Gerard Offermans, wonende te Weustenrade, lichamelijk ziek. Haar zonen Melchior en Mathijs hebben al bepaalde zaken ontvangen en zullen deze gekort krijgen op de erfenis. Wanneer ze ontkennen al iets ontvangen te hebben zullen de andere kinderen alle goederen alleen delen. [76]
  Gehuwd voor de kerk op 05-07-1812 te Hulsberg met Jan Gerard (Gerard) OFFERMANS, radermaker / timmerman, overleden 1861. Koopt een weide gelegen te Weustenrade van Alexander Vlecken en diens broer Frederik Vlecken. [77]
  Koopt een beemd gelegen aan de Geleen en land gelegen op Genstie [78]
  Koopt een koolhof gelegen te Weustenrade van Melchior Moonen [79]
  Rademaker wonende te Weustenrade. Leent 800 gulden. Onderpand is o.a. : het huis sectie a 247 + 248 (het oude huis op de hoek tegenover l'ortye) [80]
  De openbare verkoop vindt plaats van de door hem nagelaten roerende goederen. [81]
  De openbare verkoop van bomen staande op de door hem nagelaten goederen vindt plaats. [82]
  Op 19 november worden in de herberg van Vleugels te Weustenrade zijn nagelaten onroerende goederen bij opbod verkocht. Het betreft o.a. huis met boomgaard gelegen te weustenrade, sectie a nr 1019, 252 en 1198, gebouw met weide en een beemd gelegen te Weustenrade, sectie a nr 1017, 237, 241, een huis met stal en tuin gelegen te Weustenrade, sectie a nr 248, nr 247. Zijn schoonzoon Joseph Thomassen koopt het huis sectie a, nr 1019 en enkele andere stukken grond voor een bedrag van 1160 gld. [83]
 4. Maria Elisabeth MOONEN, 1 jaar (Frans Archief).


V.31 Johannes MOONEN, overl. op 15-04-1815 te Wijnandsrade. Er is sprake van een stuk land gelegen te Weustenrade op de Gestey? [84]
Koopt stuk grond op de Raderreijn te Weustenrade, woont te Swier. [85]
Gehuwd op 03-10-1779 te Klimmen (hervormd), j.m. geboren te Hulsberg, wonende te Klimmen, j.d. geboren te Wijnandsrade en wonende te Swier, gehuwd voor de kerk op 03-10-1779 te Wijnandsrade met Maria EGGEN, overl. op 04-06-1832 te Wijnandsrade, dochter van Lambertus EGGEN en Elisabeth SMEETS
Uit dit huwelijk:

 1. Michael MOONEN, gedoopt op 16-01-1780 te Wijnandsrade, overleden op 18-10-1851 te Swier.
 2. Joannes Lambertus MOONEN, gedoopt op 08-10-1780 te Wijnandsrade, waarschijnlijk klopt jaartal van doop niet (zie broer), overleden op 10-01-1865 te Wijnandsrade. Landbouwer te Swier. Maakt testament op. Hij laat al zijn roerende goederen aan zijn dienstbode Pieter Jacob Hubert Henssen, gehuwd met Barbara Gelders. Hij laat 2 jaargetijden stichten voor hem en zijn overleden broer Jan Michiel Moenen in de kerk van Wijnandsrade. Onderpand daarvoor is: 15 roeden 93 ellen bouwland op de gesty onder Klimmen, sectie a nr 15 en 10 roeden 35 ellen land gelegen achter Leers, naast Odekerken en Offermans, sectie a nr 33. [86]
  Als enige erfgenaam van zijn broer bekent hij geld schuldig te zijn aan de kerk van Wijnandsrade. [87]
  Woonde te Swier, sectie a nr 1130 t/m 1133, zijn nalatenschap, voor een totaal van 10,000,- wordt verdeelt tussen diverse familieleden aan vaders en moeders kant. (MVS) Voor de erfgenamen aan vaders kant zie kopie notaris Bex 16 april 1866). Gehuwd met Maria Gertrudis a CAMPO, overleden voor 1863.

V.35 Jacobus MOONEN, gedoopt op 24-05-1746 te Hulsberg (getuige(n): Stephanus Moonen / Christina Bruls), overleden op 21-04-1820 te Weustenrade.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:

 1. Willem MOONEN, akkerman, 21 jaar (1820).

Generatie 6

VI.10 Jan Willem (Willem) MOONEN, gedoopt op 10-07-1770 te Klimmen (getuige(n): Joannes Moenen / Mechtildis Schoenmeckers / Elisabeth Sporken), overleden op 15-01-1853 te Weustenrade.
Gehuwd op 13-02-1817 te Klimmen met Maria Agnes (Agnes) HEUSSCHEN, gedoopt op 21-12-1787 te Klimmen (getuige(n): Joannes Morgenraed / Maria Agnes Quaedvlieg), overleden op 17-11-1860 te Weustenrade
dochter van Joannes HEUSSCHEN en Maria Gertrudis SPORCKEN.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Willem MOONEN, geboren op 04-04-1817 te Klimmen (zie VII.1).
 2. Gerard Joseph MOONEN, landbouwer, geboren op 05-04-1827 te Klimmen, gedoopt op 05-04-1826 te Klimmen (getuige(n): Gerardus Sporcken / Petronella Meurens), overleden op 17-05-1890 te Weustenrade.
  Bij de deling van de goederen afkomstig van zijn ouders krijgt hij o.a. een deel van een huis te Weustenrade, met paardestal, koestal en varkensstal sectie a nr 185, 186, 1011 en een deel van 184. Verder nog bouwland op de Geer sectie a nr 317. [88] Verkoopt een perceel boomgaard gelegen te weustenrade aan Pieter Sporcken, landbouwer te Weustenrade. [89] Woont te Weustenrade, leent 500,-, onderpand is zijn huis gelegen te Weustenrade, sectie a nr 1011, 1465 [90]
  Sterft op 64-jarige leeftijd.
  Gehuwd op 09-02-1871 te Klimmen met Anna Mechtildis (Mechtildis) PAKBIER, geboren op 04-11-1843 te Hoensbroek, overleden op 08-06-1928 te Weustenrade, 84 jaar, dochter van Hendrik PACKBIER en Anna Maria NOTTEN.


VI.13 Johannes MOONEN, dagloner. Uit Weustenrade, gedoopt op 24-03-1774 te Klimmen (getuige(n): Joannes Rameekers / Gertrudis Heuts / Maria Elisabeth Moenen), overleden op 31-10-1823 te Retersbeek.
Gehuwd op 14 april 1804 te Klimmen met Petronella MEURENS, gedoopt op 17-01-1783 te Klimmen (getuijge(n) Lambertus Schonmeckers namens Petrus Mueres / Petronella Offermans), dochter van Henricus MEURES en Anna Elisabetha BISSCHOPS.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Margaretha MOONEN. Enige erfgename van Joannes Moonen, in leven akkerman wonende te Retersbeek, haar vader. Ze is 373 gulden schuldig aan de kerk van Klimmen. De vroegere onderpanden blijven nu ook gelden, te weten, een huis sectie a nr 630 / 631. [91].
  Gehuwd met Jan Mathijs LEMMENS, landbouwer.
 2. Jan Willem MOONEN, landbouwer, overleden op 16-08-1844 te Retersbeek, 36 jaar, ongehuwd.


VI.15 Pieter MOENEN, landbouwer, daghuurder, uit Weustenrade, gedoopt op 14-11-1776 te Klimmen (getuige(n): Petrus Rameekers / Maria Odilia Wingers), overleden op 25-08-1850 te Weustenrade-Klimmen.
Verkoopt bouwland gelegen op de bovender en op 't Retersbekerveld. Deze grond heeft hij gekregen van zijn oom, ofwel de broer van zijn moeder Jan Pieter Ramaekers ongehuwd landbouwer, gewoond hebbende te Retersbeek [92]. De koper verpacht de grond hierna weer aan de verkoper. [93]
Op 21 november 1850 werd aangifte gedaan van de nalatenschap van Pieter Moonen, gewoond hebbend te Weustenrade-Klimmen. De erfenis bestond uit huis met aanhorigheden en boomgaard, gelegen te Weustenrade, 89 roeden 45 ellen groot, kadastraal A 1106 en 1107, alsmede 82 roeden en 90 ellen moestuin aldaar, kadastraal A 172.
Aangevers waren Margaretha Moonen, gehuwd met Pieter Joseph Luiten, tappers te Retersbeek, Gertruida Moonen, gehuwd met Jan Hendrik Molle, werklieden te Weustenrade, Anna Katharina Moonen, gehuwd met Martin Pommé, werklieden te Vink-Wijnandsrade, Pieter Joseph Moonen, dienstknecht te Swier, Pieter Hubert Moonen, dagloner te Weustenrade en Maria Hubertina Moonen, gehuwd met Hubert Joseph Pommé, schoenmaker te Weustenrade.[94]
Op 9 sept 1866 verkopen een aantal kinderen van hem, te weten Margaretha Moonen, weduwe van Pieter Joseph Luiten, wonende 'op den blauwen steen' te Wijnandsrade, Pieter Joseph Moonen, dienstknecht te Voerendaal en Martin Pommé, gehuwd met Maria Catharina Moonen, dagloner te Weustenrade de helft van een onverdeeld perceel boomgaard gelegen te weustenrade, groot 8 roeden, 28 ellen, sectie a nr 1106 aan Jan Hendrik Dumoulin, gehuwd met Maria Gertruid Moonen, dagloner te Weustenrade. Voor hen neemt aan: Jan Hendrik Moonen, klompenmaker te Weustenrade. [95].
Gehuwd (1) op 2 juni 1795 te Wijnandsrade met Anna Catharina l'ORTYE, gedoopt op 4 december 1764 te Wijnandsrade, overleden op 10-12-1809 te Klimmen, dochter van Johannes Wilhelmus l'ORTYE en Maria Gertrudis SOMIJA.
Gehuwd (2) op 24 april 1815 te Klimmen met Maria Sibilla Josepha WIJNGAERTS, gedoopt op 31-05-1789 te Heerlen (getuige(n): Pierre Wingers / Marie Sibille Quaedvlieg), dochter van Henri WIJNGAERTS en Anna Catharina QUAEDVLIEG.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Margaretha MOONEN, landbouwster, gedoopt op 27-07-1795 te Klimmen (getuige(n): Joannes Wilhelmus Moenen / Maria Barbara Dirx / Maria Margaretha Lortu), overleden op 23 oktober 1881 te Hoensbroek op 86-jarige leeftijd. 1 jaar (Frans Archief) Woont te Retersbeek. [96]
  Gehuwd met Pieter Joseph LUIJTEN, gedoopt op 02-11-1794 te Klimmen, overleden op 20 april 1858 te Klimmen op 63-jarige leeftijd. Zoon van Johannes Petrus LUIJTEN en Catharina BRULS[97]
 2. Maria Gertruid MOONEN,
  Gehuwd met Hendrik DUMOULIN, dagloner.
 3. Joannes Wilhelmus MOENEN, overleden op 26-09-1811 te Klimmen, 10 jaar.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Pieter Joseph MOENEN, dagloner, gedoopt op 28-09-1819 te Klimmen (getuige(n): Petrus Raemackers / Maria Agnes Wijngaerts), overleden op 07-11-1902 te Weustenrade, not. Bex Klimmen 16 april 1866
 2. Joannes Hubertus MOENEN, gedoopt op 10-09-1823 te Klimmen (getuige(n): Leonardus / Maria Agnes Heusschen), overleden op 11-12-1855 te Weustenrade.
 3. Hubertina MOENEN, gedoopt op 29-09-1825 te Klimmen (getuige(n): Joannes Wilhelmus Moenen / Petronella Meurens).
 4. Anna Catharina MOONEN, overleden op 08-03-1895 te Weustenrade.
  Woont te Weustenrade. (B.S.)Gehuwd met Joannes Martinus (Martinus) POMMÉ, gedoopt te Wijnandsrade, overleden op 14-04-1899 te Weustenrade, inwoner van Weustenrade. (b.s.) sterft op 83-jarige leeftijd. Zoon van Jan POMMÉ en Maria Helena BUDÉ.

VI.23 Jan Leonard MOONEN, linnenwever, landbouwer, gedoopt op 13-08-1788 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Leonardus Voncken / Joanna Gertrudis Groenemeijer), overleden op 18-05-1861 te Weustenrade, Linnenwever te Weustenrade [98]
Woont te Weustenrade. Een tante van zijn vrouw woont bij hem in huis. [99]
Landbouwer te Weustenrade. Koopt van zijn schoonzus een gedeelte van de erfenis van zijn ouders terug. O.a een weide gelegen aan de Gats, en een stuk bouwland gelegen achter Kogel. [100].
Gehuwd met Maria Ida RAMAEKERS, overleden voor 1861. Woont te Weustenrade. Erft alle roerende goederen van haar tante?? Maria Margaretha Coenen. [101].
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Odilia MOONEN, geboren op 02-06-1815 te Klimmen, overleden op 21-08-1885 te Weustenrade, huishoudster (1885).
  Gehuwd op 24-04-1862 te Klimmen met Jan Willem BROUWERS, landbouwer, geboren op 01-02-1819 te Klimmen, overleden op 21-10-1884 te Weustenrade, De nalatenschap van zijn schoonouders wordt verdeeld. Hij ontvangt het ouderlijk huis, te weten, kamer, keuken, klein kamertje, schuur en stallen met mestplaats en daaraan gelegen tuintje naast een gedeelte boomgaard en tuin, ene kant de weduwe Mathijs Moenen, een hoofd de weduwe Melchior Moenen. dit is sectie a nr 153, 156, 705, 1007 en deel der nrs 154, 155 en 1008. Verder nog 10 roeden, 45 ellen bouwland geheten achter Baltissen, sectie a nr 44 [102]landbouwer te Weustenrade. Maakte testament op bij not. Cremers te Hoensbroek op 11 juli 1875. Hij laat alles wat hij bezit na aan zijn vrouw. Mocht er na de dood van zijn vrouw nog iets over zijn, dan gaat daarvan 1/4 naar zijn zus Anna Maria, 1/4 naar zijn zus Anna Catharina 1/4 naar zijn zus Helena en 1/4 naar de kinderen van zijn overleden zus maria Catharina. In de kerk van Hulsberg moeten na zijn dood wel missen gelezen worden. Zijn nalatenschap te Weustenrade bestaat o.a. uit een huis sectie a nr 156 (M.V.S) . Zoon van Jan Leonard BROUWERS en Maria Anna ERENS.
 2. Jan Joseph MOONEN, geboren op 21-04-1819 te Klimmen (zie VII.20).
 3. Jan Jacob MOONEN (zie VII.22).
 4. Jan Michiel MOONEN, timmerman. De nalatenschap van zijn ouders wordt verdeeld. Hij krijgt o.a. sectie a, deel der nummers 154, 155 en 1008, nr 57 en deel van nr 62 [103].

VI.35 Theodoor MOONEN, dagloner, overleden op 11-02-1821 te Weustenrade. Laat volgens memorie van successie o.a. een huis gelegen te Retersbeek? na. Verder o.a. ook nog land gelegen in de Heijligh. (MvS 11 febr 1821).
Gehuwd voor de kerk op 01-01-1799 te Hulsberg met Anna Elisabeth GROENEMEIJER, daghuurster, wonende te Weustenrade (1843).
Uit dit huwelijk:

 1. Melchior MOONEN, gedoopt op 26-03-1800 te Hulsberg (getuige(n): Melchior Moenen / Maria Gertrudis Groenemeijer).
 2. Jan MOONEN, geboren op 28-02-1811 te Klimmen (zie VII.26).
 3. Maria Margaretha MOONEN, geboren op 06-11-1814 te Klimmen, gedoopt op 07-11-1814 te Hulsberg (getuige(n): Melchior Moenen / Maria Margaritha Moenen), overleden op 21-03-1885 te Weustenrade. Haar erfenis bestaat o.a. uit een erf en schuurtje te Weustenrade sectie A, nr 1448. Gehuwd met Joannes JONGEN, dagloner, overleden voor 21 maart 1885.
 4. Joannes Michael MOENEN, gedoopt op 27-11-1817 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Michael Moenen / Maria Sijbilla Wetsels).
 5. Jan Jacob (Jacob) MOONEN, geboren op 21-04-1819 te Klimmen, gedoopt op 22-04-1819 te Klimmen (getuige(n): Jacobus Valkenberg / Maria Gertrudis Moenen / Maria Elisabeth Raemaekers), daghuurder te Weustenrade (1863),De goederen nagelaten door zijn ouders worden verdeeld. Hij erft o.a. de Hoverweide, gelegen te Weustenrade naast de weg en Eurlings, een hoofd van Melsen, sectie a nr 811, 1292, 1293, 10 roeden, 35 ellen hooiland genaamd het Struchterbeemdje, gelegen in 't Molenbroek sectie a nr 232. [104]
 6. Jan Jacobus (Jacob) MOONEN, geboren op 01-12-1819 te Weustenrade (zie VII.32).
 7. Maria Gertrudis MOONEN, overleden op 01-03-1879 te Weustenrade. Koopt een perceel boomgaard gelegen te weustenrade van Martin Joseph Eurlings, dienstknecht te Nuland (Kerkrade). sectie a nr 806.[105]
  Laat o.a. een huis met erf en tuin te Weustenrade na, sectie a nr 815, 1497, 1500, 1502 (m.v.s.).
  Gehuwd met Jan Hendrik (Hendrik) EURLINGS, overleden voor 1863, dagloner (not Weustenraad Voerendaal 22 nov 1838), zoon van Jan EURLINGS en Maria Josepha BEMELMANS.
 8. Frans Theodoor (Theodoor) MOONEN, dagloner. wonende te Weustenrade (1825). Gehuwd op 19-11-1825 te Klimmen met Maria Elisabeth WEIJNEN, geboren te Heerlen, dochter van Jan Joseph WEIJNEN en Maria Theresia KONINGSTEIN.

Generatie 7

VII.1 Jan Willem MOONEN, landbouwer, geboren op 04-04-1817 te Klimmen, overleden op 14-02-1900 te Klimmen, 43 jaar, landbouwer te Weustenrade (1860)landbouwer te Weustenrade (not. Bex Klimmen 20 jan 1870)Gaat samen met zijn broer Gerard Joseph over tot de deling van de onroerende goederen nagelaten door hun ouders en hun oom Michiel Moonen. Jan Willem krijgt o.a. een huis gelegen te Weustenrade, sectie a nr 183, naast Pommé en Eurlings, de kampweide, sectie a nr 207 en op den Driesch sectie a nr 71 en 72. (not. Bex Klimmen 30 juli 1871)landbouwer te Weustenrade (1889)Zijn onroerende goederen gelegen te Weustenrade worden door zijn kinderen verkocht. Het betreft o.a. huis, schuur, stallen en verdere gebouwen met boomgaard en tuin gelegen te Weustenrade langs de weg, Pomm‚ en anderen sectie a nr 1462, 1466, 170, 171. Het huis wordt verkocht aan Hubert Joseph Eurlings x Maria Catharina Moonen. Andere delen worden verkocht aan Jan Hubert Pommé x Wilhelmina Maggilessen. De verkoop geschiedt in de herberg van Meertens te Weustenrade. (not. Lemmens klimmen 13 sept 1901)Diverse onroerende goederen uit zijn nalatenschap worden openbaar verkocht in de herberg van Martin Meertens te Weustenrade (not. Lemmens klimmen 10 jan 1902 ).
Gehuwd op 09-11-1842 te Klimmen. Jan Willem ongeveer 25 jaar oud, landbouwer wonende te Weustenrade met Maria Petronella (Petronella) ODEKERKEN, Landbouwster, geboren op 02-10-1818 te Klimmen, gedoopt op 08-10-1818 te Hulsberg (getuige(n): Hendricus Laval / Maria Petronella Eurlings), overleden op 02-08-1889 te Weustenrade, dochter van Johan Antoon (Antoon) ODEKERKEN, landbouwer, en Maria Mechtildis EURLINGS.
Uit dit huwelijk:

 1. Josepha Petronella Philomena MOONEN, geboren op 18-03-1847, overleden op 09-11-1850 te Weustenrade.
 2. Frans Willem MOONEN, herbergier, landbouwer, geboren op 01-02-1851 te Klimmen, overleden op 04-08-1918 te Klimmen. Thans zonder beroep wonende te Weustenrade, vroeger te Kunrade - Voerendaal gewoond hebbende, hij stelt tot erfgenaam van al zijn goederen zijn huisvrouw Maria Anna Janssen. Zijn vrouw doet hetzelfde. (not. Bex Klimmen dd. 24 maart 1890)Gehuwd op 02-02-1882 te Voerendaal met Maria Anna JANSSEN, geboren op 02-10-1854 te Voerendaal, dochter van Jan Josef JANSSEN en Anna Maria WINTJENS.
 3. Gerard Leo MOONEN, geboren op 16-02-1853 te Weustenrade, overleden op 18-02-1853 te Weustenrade.
 4. Hendrik Joseph MOONEN, geboren op 18-11-1861 te Weustenrade.
 5. Jan Michael MOONEN, overleden op 26-06-1889 te Weustenrade, sterft op 34 jarige leeftijd zonder beroep.
 6. Hubert Joseph MOONEN, landbouwer,
 7. Hubertina MOONEN, overleden voor 1901, not. Lemmens klimmen 10 jan 1902. Gehuwd met Gerard Joseph PLUIJMAECKERS, Schrijnwerker.
 8. Leonard MOONEN, Missionaris. Heeft nalatenschappen van zijn ouders verworpen (not. Lemmens klimmen 10 jan 1902 ).
 9. Jan Leonard MOONEN, overleden op 26-09-1849 te Weustenrade, 4 jaar.


VII.20 Jan Joseph MOONEN, landbouwer, geboren op 21-04-1819 te Klimmen, gedoopt op 22-04-1819 te Klimmen (getuige(n): Joannes Moenen / Maria Margaretha Coenen), overleden op 21-03-1874 te Retersbeek, 42 jaar (1862)landbouwer te Weustenrade (1863)
Uit de nalatenschap van zijn ouders erft hij : de kogelweide, 31 roeden, 43 ellen, sectie a nr 37 en 16 roeden 56 ellen bouwland sectie a nr 124. (not. Bex Klimmen 12 jan 1863)
Verkoopt de kogelweide gelegen te Weustenrade aan Jan Hendrik Drummen, pachter op de Bongard. (not. Bex Klimmen 15 dec 1865)
Bij de deling van de nalatenschap van zijn schoonouders krijgt hij een huis met tuin en boomgaard gelegen te Retersbeek? sectie a nr 1092, 1093, 1094 (not. Bex Klimmen 1866).
Gehuwd op 24-04-1862 te Klimmen met Maria Ida Hubertina RITZEN, naaister, geboren op 18-06-1836 te Wijlre, dochter van Hendrik RITZEN, Landbouwer, en Maria Elisabeth SMEETS.

Uit dit huwelijk:

Dit kruisje heeft meer dan een eeuw langs de Retersbekerweg gestaan.In 2009 werd het echter gestolen. Het verhaal gaat dat de overledene leed aan vallende ziekte (epilepsie)
 1. Joannes Hendrikus Hubertus MOONEN, geboren op 04-03-1863 te Weustenrade, overleden op 06-02-1894 te Retersbeek. Waarschijnlijk is dit de persoon van het kruisje langs de weg in Retersbeek. (In overlijdensakte staat: ten onbekende ure overleden.)Was vrijgesteld van militaire dienst vanwege lichaamsgebreken.
 1. Joannes Reinerus MOONEN, geboren op 19-02-1871 te Retersbeek, overleden op 11-04-1871 te Retersbeek.

VII.22 Jan Jacob MOONEN, Rademaker, overleden op 27-03-1890 te Weustenrade. radermaker (1874) radermaker te Weustenrade (1884). sterft op 70 jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 31-01-1856 te Klimmen met Anna Maria BROUWERS, gedoopt op 07-02-1817 te Hulsberg, begraven op 30-10-1896 te Weustenrade, genoemd in testament van broer Jan Willem (1884) sterft op 79-jarige leeftijd. Dochter van Jan Leonard BROUWERS en Maria Anna ERENS.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Leonard Joseph MOONEN, geboren op 15-07-1857 te Weustenrade, overleden op 30-08-1857 te Weustenrade.
 2. Jan Willem MOONEN, geboren op 28-06-1860 te Klimmen, overleden op 17-06-1871 te Weustenrade.

VII.26 Jan MOONEN, daghuurder, landbouwer, klompenmaker, geboren op 28-02-1811 te Klimmen, gedoopt op 28-02-1811 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Moenen / Maria Elisabeth Moenen), overleden op 19-07-1861 te Weustenrade. Landbouwer (Not. Weustenraad Voerendaal 22 nov 1838)
Verklaart 367 gld schuldig te zijn aan Jan Hendrik Drummen, pachter en landbouwer op de Bongaard. Onderpand is o.a. een boomgaard te Weustenrade, sectie a nr 230, een beemd te Weustenrade, sectie a nr 233, tuin en boomgaard te Weustenrade, sectie a nr 1173, 1174. (not. Bex Klimmen 25 febr 1861).
Gehuwd op 17-09-1831 te Klimmen met Maria Catharina EURLINGS, geboren op 17-10-1804 te Hulsberg. Gegevens uit genlias, controleren, dochter van Jan EURLINGS en Maria Josepha BEMELMANS.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Hendrik MOONEN, geboren op 16-11-1832 te Klimmen (zie VIII.16).
 2. Maria Gertrudis (Gertrudis) MOONEN, dienstmeid op te Velde onder wijnandsrade, gedoopt op 24-02-1837 te Klimmen (getuige(n): Joannes Eurlings / Maria Gertrudis Moenen), not. Bex Klimmen 16 april 1866. Gehuwd op 07-04-1877 te Nuth. Gegevens uit genlias, controleren met Pieter Jozef MERTENS, geboren op 31-12-1834 te Heerlen. Gegevens uit genlias, controleren, zoon van Jan Pieter MERTENS en Maria Sophia CORTIS.
 3. Maria Elisabeth Hubertina (Hubertina) MOONEN, geboren op 12-02-1839 te Klimmen. Gegevens uit genlias, controleren (zie verschil met doopdatum), gedoopt op 03-02-1839 te Klimmen (getuige(n): Jacobus Moenen / Maria Elisabeth Eurlings), overleden op 06-10-1917 te Weustenrade, Gehuwd op 11-10-1858 te Klimmen. Volgens genlias huwelijk 11-11-1858 met Franciscus Wilhelmus (Frans) STARMANS, daghuurder, landbouwer, geboren op 14-01-1824 te Hulsberg. Gegevens uit genlias, controleren, overleden op 21-11-1910 te Weustenrade, Verkoop: Frans Starmans, gehuwd met Hubertina Moonen, dagloner wonende te Weustenrade onder Klimmen. Verkoopt aan Xavier Hubert Maurissen, rentenier en grondeigenaar wonende te Niethuizen een perceel bouwland gelegen in 't Weustenraderveldje, gemeente Klimmen, sectie a nr 1334. Dit behoorde hem toe krachtens akte Bex dd 13 febr. 1863.(RAL notaris Bex Klimmen inv. 09.008 nr 8633 d.d. 6 november 1881)gestorven op 86-jarige leeftijd (1910), zoon van Petrus STARMANS en Maria Anna THEUNISSEN.
 4. Martinus Joseph MOONEN, klompenmaker, geboren op 02-03-1842 te Hoensbroek. Gegevens uit genlias, controleren, not. Bex Klimmen 16 april 1866. Gehuwd op 26-10-1864 te Klimmen. Gegevens uit genlias, controleren met Joanna Maria Hubertina BUDÉ, geboren op 05-11-1836 te Wijnandsrade. Gegevens uit genlias, controleren. Een huis van haar ouders gelegen te Swier, sectie a nr 856, 1399 wordt verkocht. (not. Bex Klimmen 15 jan 1872), dochter van Gerard BUDÉ en Maria Gertruid HABETS.
 5. Maria Josepha MOONEN, geboren op 22-11-1846 te Weustenrade, overleden op 23-07-1862 te Weustenrade.
 6. Maria Helena MOONEN, overleden op 09-04-1846 te Klimmen.
 7. Petrus MOONEN, overleden op 16-10-1845 te Weustenrade.
 8. Wilhelmina MOONEN, minderjarig (not. Bex Klimmen 16 april 1866).
 9. Margueretha Philomena MOONEN, geboren te Klimmen. Gegevens uit genlias, controleren. Gehuwd op 18-11-1874 te Nuth. Gegevens uit genlias, controleren met Jan Gerard CREUSEN, geboren op 08-12-1825 te Klimmen. Gegevens uit genlias, controleren, zoon van Jan Jacobus CREUSEN en Johanna Catharina SIJBEN.


VII.32 Jan Jacobus (Jacob) MOONEN, daghuurder, timmerman, dienstknecht, geboren op 01-12-1819 te Weustenrade, gedoopt op 02-12-1819 te Hulsberg (getuige(n): Jacobus Habets / Maria Agnes Heusschen), overleden op 09-11-1865 te Klimmen. De goederen nagelaten door zijn ouders worden verdeeld. Hij erft o.a. de Hoverweide, gelegen te Weustenrade naast de weg en Eurlings, een hoofd van Melsen, sectie a nr 811, 1292, 1293, 10 roeden, 35 ellen hooiland genaamd het Struchterbeemdje, gelegen in 't Molenbroek sectie a nr 232. (not. Bex Klimmen 12 jan 1863)
overleden huisnummer 245.
Gehuwd (1) op 23-09-1843 te Klimmen met Maria Margaretha HAMERS, geboren op 15-06-1818 te Croubeek, begraven op 28-12-1845 te Klimmen, dochter van Stephanus HAMERS, akkerman, en Maria Helena KIKKEN.
Gehuwd (2) op 16-10-1846 te Wijnandsrade met Maria Margaretha (Maria Gertrude) DRUMMEN, daghuurster, geboren op 27-03-1815 te Schinnen, Ze wil samen met de kinderen uit het eerste huwelijk van haar man over gaan tot de verdeling van de nagelaten goederen. Het geheel bestaat o.a. uit een huisje met gebouwen, tuin en boomgaard gelegen te Weustenrade naast de weduwe Moonen, het voetpad en de weg, sectie a nr 1178, 1179 en 1180. Als voogd van haar minderjarige kinderen treedt op Jan Hendrik Moonen, klompenmaker te Weustenrade. (not. Bex Klimmen 8 okt 1870) daghuurster te Weustenrade (1873), dochter van Jean DRUMMEN en Maria Anna MENGELERS.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Philomena MOONEN, gedoopt op 31-10-1845 te Klimmen, overleden op 30-12-1918 te Weustenrade. Gehuwd met Franciscus Hubertus (Hubertus) RITZEN, daghuurder, gedoopt op 13-10-1838 te Valkenburg, overleden op 14-10-1906 te Weustenrade, dagloner te Weustenrade (not. Bex Klimmen 8 okt 1870)Verkoopt bouwland gelegen in 't Weustenraderveldje aan Jan Joseph Kusters gehuwd met Anna Catharina Heusschen. (not Bex Klimmen 23 okt 1870) Zoon van Jan Pieter (Peter) RITZEN, daghuurder, en Maria Barbara (Barbara) ONNOU.
 2. Jan Stephaan MOONEN, dienstknecht, minderjarig (not. Bex Klimmen 16 april 1866)


Uit het tweede huwelijk:

 1. Hubert Joseph MOONEN, dienstknecht, geboren op 15-09-1849 te Klimmen. Hoensbroek (1873). Gehuwd, bruid 22, Partner is Anna Maria Rosalina STIJFFS, dienstmaagd, geboren op 25-10-1850 te Heerlen, dochter van Jan Jacob STIJFFS en Maria Clara SIJSTERMANS.
 2. Joannes Franciscus MOONEN, geboren op 04-05-1852 te Klimmen, minderjarig (not. Bex Klimmen 16 april 1866) Gehuwd op 30-04-1885 te Voerendaal met Maria Sibilla KLINKERS, geboren op 13-11-1852 te Voerendaal, dochter van Jan Joseph KLINKERS, kleermaker, en Maria Odilia ARETS.
 3. Johannes Henricus MOONEN, geboren op 17-01-1858 te weustenrade, overleden op 08-02-1858 te Weustenrade.
 4. Leonardus MOONEN, gedoopt op 11-04-1863 te Weustenrade, not. Bex Klimmen 16 april 1866.
 5. Maria Johanna MOONEN, minderjarig (not. Bex Klimmen 16 april 1866)Gehuwd met Paul OBERJé, dagloner te Caris onder Klimmen (not. Bex Klimmen 8 okt 1870).
 6. Lambert Joseph MOONEN, minderjarig (not. Bex Klimmen 16 april 1866)
 7. Maria Barbara MOONEN, minderjarig (not. Bex Klimmen 16 april 1866)
 8. Maria Elisabeth MOONEN, minderjarig (not. Bex Klimmen 16 april 1866)


Generatie 8

VIII.16 Jan Hendrik MOONEN, klompenmaker, daghuurder, geboren op 16-11-1832 te Klimmen. Gegevens uit genlias, controleren, daghuurder te Weustenrade, 31 jaar oud (1863)
klompenmaker te Weustenrade.
dagloner te Voerendaal (1900).
Gehuwd op 10-11-1859 te Klimmen. Gegevens uit genlias, controleren met Anna Margaretha DEMOULIN, geboren te Klimmen, overleden op 21-12-1893 te Weustenrade, sterft op 55 jarige leeftijd, dochter van Hendrik DUMOULIN, dagloner, en Maria Gertruid MOONEN.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Joseph MOONEN, dienstknecht, geboren op 18-10-1860 te Klimmen (zie IX.3).
 2. Martinus Joseph MOONEN, geboren op 22-11-1861 te Weustenrade.
 3. Joannes Theodorus MOONEN, geboren op 08-11-1863 te Weustenrade (zie IX.4).
 4. Joannes Wilhelmus MOONEN, geboren op 11-07-1870 te Klimmen, overleden op 28-11-1870 te Weustenrade.
 5. Jan Leonardus MOONEN, geboren op 13-09-1874 te Klimmen, overleden op 29-09-1874 te Weustenrade.
 6. Jan Gerard MOONEN, dagloner, gedoopt op 05-11-1875 te Weustenrade, begraven op 04-12-1943 te Klimmen.Gehuwd op 18-01-1900 te Klimmen met Maria Elisabeth (Elisabeth) CAUBO, geboren te Wijlre, dochter van Jan Lambert CAUBO, landbouwer, en Johanna Maria DOUTZENBERG.
 7. Jan Leopold MOONEN, geboren op 23-11-1880 te Klimmen, overleden op 09-06-1882 te Weustenrade.
 8. Maria Catharina MOONEN, overleden op 07-03-1883 te Weustenrade, overleden te Weustenrade wijk b, nr 79 bijna 10 maanden oud.

Generatie 9

IX.3 Hendrik Joseph MOONEN, dienstknecht, geboren op 18-10-1860 te Klimmen, overleden op 04-11-1941 te Voerendaal. Bediende te Amstenrade (not. Lemmens klimmen 13 sept 1901) Gehuwd op 12-11-1891 te Voerendaal met Maria Philomena KLEIJNEN, gedoopt op 17-09-1869 te Voerendaal, begraven op 26-12-1946 te Voerendaal, dochter van Jan Willem KLEIJNEN en Anna Catharina LANGEN.
LD 6 nov 1940 Moonen Kleijnen.jpg.. Moonen Kleijnen.jpg
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Hendrik MOONEN, geboren op 22-09-1892 te Voerendaal, overleden op 29-06-1972 te Weustenrade. Gehuwd met Hubertina HABETS.

IX.4 Joannes Theodorus MOONEN, dienstknecht, landbouwer, geboren op 08-11-1863 te Weustenrade, overleden op 26-04-1941 te Klimmen, wonende te Weustenrade, dienstknecht te Voerendaal. (1898) landbouwer te Weustenrade (1899) Gehuwd met Maria Hubertina PAULUSSEN, overleden op 22-04-1899 te Weustenrade, sterft op 34-jarige leeftijd. Dochter van Nicolaas PAULUSSEN en Maria Gertrudis WOUTERS.
Uit dit huwelijk:

 1. Hubertina (Anna Maria Gertrudis) (Tiny) MOONEN, geboren op 22-04-1899 te Weustenrade, overleden op 04-11-1935 te Heerlen. In de burgerlijke stand Anna Maria Gertrudis genoemd.
  Gehuwd met Pieter Joseph LEUNISSEN, mijnwerker (1929), geboren op 06-01-1898 te Weustenrade, overleden op 08-02-1978 te Weustenrade. Zoon van Jan Lucas LEUNISSEN, Arbeider (1916) Dagloner (1904), en Maria Agnes EGGEN.
 2. Maria Philomena MOONEN, overleden op 07-04-1898 te Weustenrade, 8 maanden oud.

Medewerkers

 • Eugene Dubois
 1. Eerste aanzet, 26 oktober 2006
 • Harry Luijten
 1. Eerste aanvullingen, 12 november 2006
 2. Nieuwe aanvullingen, 13 november 2006, 18 november 2006
 3. Nieuwe aanvullingen, 30 december 2006
 4. Oudste generatie verwijderd, 17 maart 2007

Losse eindjes

'De ouders van Johannes Moonen zijn Godefridus, of Godfried Moenen.(gedoopt 7 oktober 1656)en Johanna Schillinx. Zij zijn getrouwd omstreeks 1680 of 1681. Op 9 december 1681 wordt Matthias gedoopt, hun eerste kind. De anderen van hun totaal zeven kinderen zijn: Maria, gedoopt 10 februari 1684; Catharina, gedoopt 14 september 1687; Joannes, gedoopt 18 januari 1691; Jacob, gedoopt 15 augustus 1695; Nicolaus, gedoopt 29 augustus 1697 en Godfried, gedoopt 16 mei 1699

Johannes, die nu Moonen heet, is gedoopt op 18 januari 1691. Hij trouwt op 20 februari 1729 op 38-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Catharina Haarst, die gedoopt is op 15 juni 1704 in Heerlen, als dochter van Johannes Haarst en Petronella Quaedflieg,maar ten tijde van hun huwelijk het bijvoegsel gekregen heeft "van den Oversten Hof". Op 24 januari 1729 schenkt zij in Voerendaal het leven aan hun eerste (buitenechtelijke) kind, een zoon, die zij de naam Johannes geven. Dit kind zal maar 7 jaar oud worden, hij sterft namelijk op 1 februari 1736. Op 20 februari van dat zelfde jaar treden zij in Heerlen in het huwelijk, waarbij Peter Moonen en Barbara Ubachs getuigen waren, waarna zij nog zeven kinderen zullen krijgen. Dit zijn dan: Petronella, gedoopt 8 maart 1730; Petrus, gedoopt 9 juli 1733; die alle twee werden geboren in Schaesberg; Anna Maria, gedoopt 17 januari 1736; Andreas, gedoopt 30 maart 1740; Melchior, gedoopt 22 april 1743; Joannes, gedoopt 29 maart 1746 en Johannes Wilhelmus, gedoopt op 9 augustus 1747, allen gedoopt in Weustenrade/Klimmen. Op 24 april 1768 trouwt Petrus met Agatha Stevens van Oirsbeek, op 25 juni 1769 trouwt Petronella met Paul Dalewin van Maastricht en Melchior treedt in zijn leven twee maal in het huwelijksbootje, de eerste keer met een Elisabeth Moenen en de tweede keer met Johanna Maria Hamers.'--ReinerMoonen 13 jan 2010 18:43 (CET)


In het genoemde artikel van L. Moonen, Op zoek naar de mogelijke ouders van Joannes Moenen gehuwd met Maria Catharina Haerst in LTG 29 (2001), 60-63 worden Thomas Moenen en Petronella Rutten als ouderpaar genoemd. Hij verwerpt bovenstaande hypothese [Harry Luijten: 24 juni 2010]

Bronnen

 1. L.Moonen, Op zoek naar de mogelijke ouders van Joannes Moenen gehuwd met Maria Catharina Haerst, in: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 29 (2001), 61.
 2. RHCL, LvO 7089, 175
 3. RHCL, LvO 7091, 331
 4. RHCL, LvO 7091, 337
 5. RHCL, LvO 8154 sept 1694
 6. RHCL, LvO 7093, 40
 7. RHCL, LvO 7092, 210
 8. RHCL, LvO 7123, 328
 9. RHCL,, LvO 7095, 66-67
 10. RHCL, NA 4165, 60 (not. Frens Valkenburg)
 11. RHCL-LvO 7095 2 mei 1711
 12. RHCL, NA 4166, 88
 13. RHCL, not. Frens Valkenburg 4 okt 1737
 14. RHCL, l.v.o. 7093 7 april 1704
 15. RHCL, l.v.o.8155 1704 - 1708
 16. RHCL, not. Frens Valkenburg 13 mei 1719
 17. RHCL, not. frens Valkenburg 19 sept 1719
 18. RHCL, L.v.O. 8160 1730
 19. RHCL, Landmeter Rhoen 25 mei 1752
 20. RHCL, l.v.o. 7098 31 maart 1733
 21. RHCL, landmeter Hendrik Rhoen 28 april 1746
 22. RHCL, not. Swildens Voerendaal 22 feb 1745
 23. RHCL, not. Swildens Voerendaal 14 juni 1747
 24. RHCL, not. Swildens Voerendaal 3 juli 1747
 25. RHCL, l.v.o. 7089, 175: 14 maart 1678, wordt broer van Steven Moenen genoemd
 26. RHCL, l.v.o. 8155 1704
 27. RHCL-LvO 7095, 82
 28. RHCL-LvO 7095, 99
 29. RHCL-LvO 7097, 126
 30. RHCL-LvO 7098, 70
 31. RHCL-AHW 170, 186
 32. RHCL, NA 4726 landmeter Rhoen 4 mei 1737
 33. RHCL, not. Frens Valkenburg 26 juni 1739
 34. RHCL, l.v.o. 7100 21 april 1740
 35. RHCL, l.v.o. 7131 8 okt 1743
 36. RHCL, l.v.o.7099 10 okt 1743
 37. RHCL, l.v.o. 7131 3 jan 1744
 38. RHCL, l.v.o. 7132 2 juli 1746
 39. RHCL, not. Swildens Voerendaal 5 juli 1746
 40. RHCL,landmeter Hendrik Rhoen 4 maart 1747
 41. RHCL, not. Swildens Voerendaal 2 maart 1757
 42. RHCL, not. Swildens Voerendaal 22 mrt 1759
 43. RHCL, landmeter Meertens 8 mei 1782
 44. RHCL, l.v.o. 7150 29 jan 1787
 45. RHCL, l.v.o. 7109 p. 504
 46. RHCL, l.v.o. 7150 29 jan 1787
 47. RHCL, l.v.o. 7149 25 nov 1791
 48. RHCL, l.v.o. 7149 27 nov 1791
 49. RHCL l.v.o. 7113 4 feb 1792
 50. RHCL, l.v.o. 7150 16 jun 1794
 51. RHCL, not. Bex Klimmen 23 nov 1852
 52. RHCL-LvO 7099, 130
 53. RHCL-LvO 7100, 49
 54. RHCL-LvO 7099, 552
 55. RHCL-LvO 7100, 48
 56. RHCL-LvO 7101, 12
 57. RHCL-LvO 7141, realisatie op 17-03-1775
 58. RHCL-LvO 7102, 384
 59. RHCL-NA 4441, 92
 60. SAH-NA 71, 97
 61. RHCL Wijnandsrade nr 170 24 jan 1745
 62. RHCL, not. Swildens Voerendaal 22 april 1746
 63. RHCL, landmeter Meertens 4 april 1782
 64. RHCL, l.v.o. 7100 21 april 1740
 65. RHCL, not. Swildens Voerendaal 29 juli 1746
 66. RHCL, not. Swildens Voerendaal 13 juni 1751
 67. RHCL, not. Swildens Voerendaal 24 aug 1758
 68. RHCL, l.v.o. 7107 4 juli 1774
 69. RHCL, l.v.o. 7109 p 504
 70. RHCL-NA 4463, 10
 71. RHCL, not J.W. Willems Klimmen 28 nov 1826
 72. RHCL, not. J.W. Willems 28 nov 1826
 73. RHCL not J.W. Willems Klimmen 28 nov 1826
 74. RHCL, not. Weustenraad Voerendaal 21 juni 1839
 75. RHCL, not J.W. Willems Klimmen 28 nov. 1826
 76. RHCL, not. Bex Klimmen 14 jan 1853
 77. RHCL, not Luijten Geleen 27 febr 1815
 78. RHCL, not Petrus Wilhelmus Willems Schimmert 7 dec 1817
 79. RHCL, not. Weustenraad Voerendaal 26 febr 1834
 80. RHCL, not. Bex Klimmen 13 januari 1853
 81. RHCL, not. Bex Klimmen, 1 october 1866
 82. RHCL, not. Bex Klimmen 5 dec 1861
 83. RHCL, not. Bex Klimmen 19 nov 1866
 84. RHCL, l.v.o. 7109
 85. RHCL, l.v.o. 7112
 86. RHCL, not. Bex Klimmen 7 jan 1863
 87. RHCL, not. Bex Klimmen 7 jan 1863
 88. RHCL, not. Bex Klimmen 30 juli 1871
 89. RHCL not. Bex Klimmen 16 febr 1872
 90. RHCL, not. Bex Klimmen 19 juni 1882
 91. RHCL, not. Bex Klimmen 28 sept 1862
 92. RHCL, testament voor not. Jan Willem Willems Klimmen 12 mei 1831
 93. RHCL, not. Weustenraad Voerendaal 5 okt 1833
 94. RHCL, Memories van Successie
 95. RHCL, not Bex Klimmen 9 sept 1866
 96. RHCL, not. Weustenraad Voerendaal 25 febr 1834
 97. zie kwartierstaat Luijten-Erens en Genealogie Luijten
 98. RHCL, not. J.W. Willems Klimmen 28 nov 1828
 99. RHCL, not. Weustenraad Voerendaal 5 sept 1838
 100. RHCL, not. Weustenraad Voerendaal 21 juni 1839
 101. RHCL, not. Weustenraad Voerendaal 5 sept 1838
 102. RHCL, not. Bex Klimmen 12 jan 1863
 103. RHCL, notaris Bex Klimmen 12 jan 1863
 104. RHCL, not. Bex Klimmen 12 jan 1863
 105. RHCL, not. Bex Klimmen 18 okt 1863

Literatuur

Externe Links