Molenberg

Uit Genealogie Limburg Wiki

Molenberg is een wijk in de gemeente Heerlen. De wijk werd tussen 1913 en 1938 op de gelijknamige heuvel gebouwd volgens een planologisch ontwerp van Jan Stuyt, die ook een groot gedeelte van de gebouwen ontwierp.

De oude vooroorlogse arbeidersbuurt wordt thans de Stuytwijk genoemd. Daarnaast is er in de jaren 1950 een tweede buurt gebouwd, de Witte Wijk, zo genoemd vanwege de witte gevels. Beide buurten zijn tussen 2004 en 2006 gerenoveerd.

Naam

De naam Molenberg komt voor de twintigste eeuw op kaarten en archiefstukken enkel voor als veldnaam en is genoemd naar de de Caumermolen, die aan de voet van de heuvel gelegen was.

Geschiedenis

Molenberg heeft tot aan het begin van de twintigste eeuw nauwelijks bebouwing gekend, De Schiffelerhof, hoeve Kaldenborn, hoeve Molenberg, de Caumermolen, de onderste Caumermolen en wat verspreide huizen maar verder overwegend akkers en weilanden. Pas met de bouw van de mijnwerkerskolonie in 1913 was er sprake van structurele bewoning. De wijk kwam tot stand met ondersteuning door de in 1911 opgerichtte R.K. Vereniging "Ons Limburg", een koepelorganisatie voor bestaande en nog op te richten woningbouwverenigingen die zich ten doel stelde om kwalitatieve woningen te bouwen in wijken waarin mensen van verschillende beroepen zouden samenleven.

Stuytwijk

Architect Jan Stuyt (1868-1934) ontwierp de wijk op basis van een eerder geannuleerd plan voor Sint-Jansgeleen bij Spaubeek, volgens het idee van het tuindorp.

In 1916 werd met de aanleg van Molenberg begonnen. De wijk kwam in drie stadia tot stand. In 1938 waren de laatste woningen gereed. Ondanks de oorspronkelijke bedoeling werd de wijk vooral door personeel van de mijnen bewoond, met een aparte villabuurt voor het hogere personeel.

Witte Wijk

De Witte Wijk, onderdeel van Heerlen stad Oost/Molenberg, is een buurt uit de jaren vijftig naar ontwerp van de stedenbouwer Jos Klijnen en architect Stoks. Wat de Witte Wijk bijzonder maakt is de parkachtige stedenbouwkundige opzet in een glooiend landschap; de blokjes eengezinswoningen, de brede straten, de gemeenschappelijke voortuinen en het plantsoen.

De woningen zijn typerend voor de tijd van de wederopbouw en de systeembouw. In de Witte Wijk werden de woningen gebouwd naar de systeembouw van architect F.H. Welschen (1884-1961). De woningen zijn eenvoudig van opzet, maar toch met de nodige esthetische accenten. Het meeste kenmerkend zijn de witte gevels.

Parochie

In 1919 werd de parochie Verschijning van de H. Maagd Onbevlekt Ontvangen opgericht. Deze maakte aanvankelijk gebruik van een noodkerk. In 1926 werd de huidige neoromaanse kerk gebouwd, ontworpen door Caspar Franssen en diens zoon Joseph Franssen.

Mgr. Schrijnenhuis

Op de Molenberg werd in 1932 het Monseigneur Laurentius Schrijnenhuis gebouwd, een hoogtepunt in het oeuvre van architect Frits Peutz (tevens architect van het glaspaleis).

Literatuur

  • Wonen Zuid (2006: Witte Wijk, Molenberg Heerlen, Heerlen.
  • Knoppers, R. (2006) 'Project 3 Modelwoning 'breekijzer' in Witte Wijk', in: Renovatie, nr 1, 2006. Boxtel, Aeneas.
  • BouwhulpGroep (2006): Woningbouw als maatschappelijk geheugen, Boxtel: Aeneas