Meezenbroek

Uit Genealogie Limburg Wiki

Meezenbroek is een wijk in de gemeente Heerlen.

Naam

Broek betekent een moerasachtig of drassig land; Meezen betekent van Mees en is de verkorte naam van een persoon, naar alle waarschijnlijk Bartholomees. Meezenbroek is dus het drassige stuk land of moeras van Bartholomees.

Geschiedenis

In de wijk lag het kasteel Meezenbroek. waaraan ze haar naam verder aan ontleend. In het begin van de twintigste eeuw werd er een mijnkolonie gebouwd voor de huisvesting van de vele mijnarbeiders. Meezenbroek zou bekend worden als de “rooie buurt” omdat er veel socialistische georienteerde mijnwerkers woonden.

Monumenten

Kasteel Meezenbroek, maar van dit kasteel resteren slechts enige fundamenten en een poortgebouw.

Literatuur

  • P.J.M. Peeters, Wandelingen in en om Heerlen, 1919.
  • A. Weijts, Heerlen, verleden tijd, 1995.