Meeuwbeemd

Uit Genealogie Limburg Wiki

De Meeuwbeemd (Venloos: De Mieëwbaemp) is een woonwijk in het stadsdeel Venlo in de gelijknamige gemeente Venlo. Deze wijk uit de jaren zestig van de vorige eeuw telde in 2006: 6250 inwoners (Centraal Bureau voor de Statistiek).

De wijk is gelegen in de voormalige noordwestelijke bantuin van Venlo. Beemd is een toponiem (veldnaam) dat voornamelijk in Noord-Brabant gebruikt wordt om graslandpercelen in een beekdal aan te duiden. Vergelijk de Brabantse familienaam Van den Eerenbeemd/t.

In 1948 werd het basisplan voor Venlo-Noord ontwikkeld. Het plan-Meeuwbeemd werd in 1957 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het plan voorzag in een verbinding tussen de al bestaande wijk Genooi en het noorden van het huidige stadscentrum van Venlo.

Aan de Hogeweg werd in 1933 het Sint-Jozefgasthuis (ziekenhuis) in gebruik genomen, dat in 1985 is afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouwwoningen. Op dit terrein is thans aan de Dokter Blumenkampstraat het Gemeentearchief Venlo gevestigd. In 1960 werd aan de Dokter Blumenkampstraat het bejaardenhuis 'De Meeuwbeemd' geopend, waarvoor in 1988 het Verzorgingshuis De Meeuwbeemd in de plaats is gekomen. In 2005 is hierbij een nieuw park geopend, het Meeuwbeemdpark.