Marres

Uit Genealogie Limburg Wiki


Marres

Familiewapen Marres

Het Nederlandse geslacht Marres leefde gedurende vele eeuwen te Maastricht. De eerste vermeldingen zijn in 1388 en 1389 wanneer de weduwe van stamvader Morech cijns afdraagt aan het St Jacobs Gasthuis te Tongeren. Hun zoon Johan Marres wordt in 1399 vermeld als landeigenaar in de Vroenendaal te Zussen (gemeente Riemst, België). Johan koopt daar in 1402 het goed Boxberg. Hij is burger van Maastricht en deelt in de herstelbetalingen na de Luikse oorlog 1407-1408. Paul Marres wordt in de jaren 1416, 1421 en 1423 benoemd tot gouverneur van de lakenscheerders, Johan Marres, generatie IV, is laken handelaar, gouverneur van het gilde van de lakenscheerders in 1457 en 1467, en hoofdman van de Maastrichtse burgerij in 1471. Er is een charter van de Maastrichtse schepenbank de Vroenhof uit het jaar 1523 waarin vrijdom van belastingen en cijnzen in het gehele hertogdom Brabant voor drie gebroeders Marres bevestigd wordt. Eén van deze drie, Reyner Marres, generatie VI, is de stamvader van zowel dit geslacht als van de Nederlandse familie Mares.

Vanaf 1641 zijn de leden van dit geslacht ononderbroken werkzaam in het Maastrichtse brouwersgilde in veertien verschillende brouwerijen tot het jaar 1959. In de twintigste eeuw breidden de werkzaamheden zich uit in andere industrieën zoals de zoutraffinaderij en de steenfabricage. Van alle tijden zijn deelname aan bestuurlijke activiteiten als schepen, schout en burgemeester, vroedschaps- en statenlid, als ambassadeur en in de vrije beroepen als medisch specialisten, advocaten en notarissen en voorts als docenten op academisch niveau als rector van een gymnasium, directeur van een college, en als hoogleraren in de philosophie, medicijnen en rechtsgeleerdheid, en als rechter en raadsheer.

Wapen

In goud drie groene meerbladeren; helmteken een klimmend hert.

DNA

De genetische-genealogisch vastgestelde clade van de familie is G-FGC6629.

Genealogie

Marres, Nederland's Patriciaat 47 (1961) en 76 (1992), volledige genealogie van de Nederlandse tak.

E.C.W.L. Marres, Marres, De Nederlandsche Leeuw 107 (1990).

Dr. R. Philips, Mastreechs Aajt, Geschiedenis van de Maastrichtse brouwers en hun bier, Maastricht 1982.

E.C.W.L. (Boed) Marres, MARRES, een maastrichtse brouwersfamilie, 2023.