Lomm

Uit Genealogie Limburg Wiki
De kerk uit 1936

Lomm (Limburgs: Lóm) maakt per 1 januari 2010 als dorp deel uit van de gemeente Venlo, sinds de opheffing van de gemeente Arcen en Velden waar ze eerst onder viel.

Geschiedenis

De Barbarakapel in Lomm, oorspronkelijk gebouwd in 1640 na een pestepidemie, werd in 1981 herbouwd.

Lomm is ontstaan op een kruising van wegen, waar de historische route van Arcen naar Venlo een west-oostverbinding tussen de Maasuiterwaarden en de oostelijk van Lomm gelegen weidegronden kruiste.

Het had geen eigen schepenbank maar viel toen ook al (met zekerheid vanaf 1420) bestuurlijk onder Arcen. Volgens de oudste archieven van onder meer de gemeente Arcen en Velden, stond er al in 1455 een kleine kapel waar nu het dorpscentrum ligt. Aannemelijk is dat zich bij deze kapel boeren gevestigd hebben, die het vruchtbare gebied tussen Maas en heide zijn gaan bewerken. Zo ontstond een gehucht, dat in 1735 28 gezinnen telde. In 1613 of 1614 verwoeste Martin Schenck van Nydeggen met zijn manschappen de watermolen en de windmolen in dit gehucht, die eigendom waren van Reinier van Gelder, heer van Arcen.

De Antoniuskapel te Lomm waarvan de resten in 1959 gesloopt zijn, werd reeds in de 16e eeuw vermeld. In 1871 werd de kapel uitgebreid, doordat er een groter schip werd aangezet, en omstreeks 1880 vond er een grondige restauratie plaats, onder leiding van Caspar Franssen. Toen Lomm tot rectoraat werd verheven, werd in 1936-1937 naar ontwerp van Stoks een nieuwe kerk gebouwd. Pas op 4 september 1938 werd Lomm een zelfstandige parochie met een eigen pastoor, waardoor men eigenlijk pas vanaf die datum kan spreken van een echt dorp.

Het telde 1033 inwoners in januari 2008. Lomm heeft verder nog twee bijbehorende buurtschappen, De Voort in het zuiden en 't Hanik in het (noord)oosten.

Literatuur