Lindemans

Uit Genealogie Limburg Wiki


Swalmen

De familie Lindemans is in 1531 voor het eerst aanwijsbaar in Swalmen in de persoon van de schepen Geerling Lindemans. Maes Lindemans, kerkmeester te Asselt, is in 1562 de tweede persoon die deze naam draagt. Het voogdgeding van 1588 noemt Nielken, Jan en Hencken Lijndemans. Henken is in 1592 een van de schepenen die schrijven kunnen. In 1600 verkopen Goert Francken en zijn vrouw Nael Lindemans land in Asselt. Nielken is in 1602 als Nelis eveneens schepen. In 1624 pachten Lambrecht Lindemans en zijn vrouw Mercken Janssen de Kloostershof te Middelhoven; dit contract wordt in 1627 verlengd. In de jaren daarna wordt de familie steeds talrijker. Het blijft echter moeilijk om genealogische verbanden aan te geven. In de tweede helft van de 18e eeuw verdwijnt de naam uit deze regio. Bij de volkstelling in 1947 kwam de naam in Nederland 179 maal voor; geen enkele keer in Limburg.

Roermond

Vanaf het einde van de 16e eeuw de familie Lindemans ook aanwezig in Roermond, waarbij een verband met Swalmen lijkt te bestaan.