Leunissen (Klimmen)

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

Patroniem, afkomstig van Apollonius of Leonius. Volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen kwam de naam in Limburg in 1947 513 keer voor.[1] In de rest van Nederland woonden slechts 23 mensen met deze achternaam. Het kan dus met recht een Limburgse naam genoemd worden.

Genealogie

Generatie 1

I.1 Hendrik LEUNIS. Gehuwd met Leen LEMMEN. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus LEUNIS (zie II.1).
 2. Cornelia LEUNIS, gedoopt op 15‑01‑1689 te Klimmen (getuigen: Johanna Schillinx; Gertrud Nacken; Peter Jeucken; Leonard Boumans)
 3. Anna LEUNIS. Gehuwd met Nicolaas WETZELS.
 4. Geertruid LEUNIS, gedoopt op 26‑09‑1693 te Hulsberg (getuigen: Gertrud Lemmens; Johannes Lemmens).

Generatie 2

II.1 Gerardus LEUNIS, overleden op 02‑10‑1758 te Weustenrade. Koopt een stuk akkerland gelegen te Weustenrade. [2]
Gehuwd voor de kerk op 22‑05‑1718 te Klimmen met Margareta BISSCHOPS, dochter van Sander BISSCHOPS en Margriet CUPERS.
Uit dit huwelijk:

 1. Helena LEUNISSEN, gedoopt op 24‑09‑1718 te Klimmen (getuige(n): Joannes Bisschops / Anna Leunis). Weduwe van Johannes Erven, Wonende te Weustenrade [3]. Ondertrouwd op 06‑11‑1751 te Klimmen (NH), gehuwd op 21‑11‑1751 te Klimmen (NH), j.m. geboren te Quedlinburg in 't Maagdenburgse, thans wonende te weustenrade, j.d. geboren en wonende te Weustenrade met Johannes EEVEN, wonende te Weustenrade, opgehangen aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg op 3 december 1773.
 2. Alexander (Sander) LEUNIS, gedoopt op 05‑03‑1720 te Klimmen (zie III.3).
 3. Maria LEUNIS, gedoopt op 03‑12‑1723 te Klimmen (getuige(n): Joannes Wouters Leonardus Bisschops / Maria Cuijpers / Cornelia Leunis).
 4. Maria Margareta (Margaretha) LEUNISSEN, gedoopt op 12‑10‑1725 te Klimmen (getuige(n): Carolus Bisschops / Petronella Cuijpers). Weduwe van Hendrick Thimister [3].
 5. Anna LEUNIS, gedoopt op 26‑02‑1728 te Klimmen (getuige(n): Joannes Speirts / Nicolaas Wetzels / Gertrudis Bisschops / Margareta Cuijpers).
 6. Andreas LEUNIS, gedoopt op 16‑05‑1730 te Klimmen (getuige(n): Andreas Linsen / Anna Coleta Schoonbrood / Anna Bischops). Neemt het op zich voor hun oude verkinste moeder te zorgen.Hij zal op haar passen en zorgen voor haar begrafenis. [3] Verkoopt een stuk akkerland gelegen onder Hoensbroek op de Koeweg groot 76 roeden. [4] Woont te Hoensbroek. Koopt een stuk land gelegen op de Grubbe in 't Hoensbroekerveld groot 200 kl. roeden van van Andres Rietraet gehuwd met Maria Margaretha L'Ortije. [5]. Ondertrouwd op 11‑05‑1763 te Klimmen (NH), gehuwd op 26‑05‑1763 te Klimmen (NH), j.m. geboren en wonende te Weustenrade onder Klimmen, j.d. geborem en wonende te Hoensbroek met Catharina JONGEN, gedoopt te Hoensbroek, j.d. geboren en wonende te Hoensbroek (dominee).

Generatie 3

III.3 Alexander (Sander) LEUNIS, gedoopt op 05‑03‑1720 te Klimmen (getuige(n): Christianus Heusschen / Anna Coleta Schoonbroodt), j.m. geboren en wonende te Weustenrade (dominee).
Ondertrouwd op 09‑09‑1752 te Klimmen, gehuwd op 24‑09‑1752 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 24‑09‑1752 te Klimmen met Sybilla BROUNS, j.d. geboren te Voerendaal, wonende te Weustenrade (dominee).
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Margaritha LEUNIS, gedoopt op 07‑09‑1753 te Klimmen (getuige(n): Gerardus Leunis Maria Aelmans).
 2. Joannes LEUNIS, gedoopt op 21‑03‑1757 te Klimmen (zie IV.2).
 3. Hermanus LEUNIS, ex Wustenradt, gedoopt op 27‑11‑1758 te Klimmen (getuige(n): Hermanus Wetsels Helena Reums).
 4. Anna Catharina LEUNIS, ex Wustenrad, gedoopt op 09‑02‑1761 te Weustenrade (getuige(n): Jacobus Moenen Anna Catharina Vallen).
 5. Anna Barbara LEUNIS, gedoopt op 03‑04‑1763 te Weustenrade (getuige(n): Andreas Leunis ?? Aelmans), overleden op 06‑04‑1763 te Weustenrade.
 6. Joannes Petrus LEUNIS, ex Wustenradt, gedoopt op 23‑03‑1764 te Klimmen (getuige(n): Petrus Moenen Maria Elisabeth Aelmans), overleden op 30‑03‑1764 te Weustenrade.
 7. Martinus LEUNIS, in parochia de Voerendaal ex Wustenradt, gedoopt op 08‑02‑1766 te Weustenrade (getuige(n): Martinus Aelmans Anna Maria [Catharina] Brouns [Jongen]).
 8. Franciscus LEUNISSEN, gedoopt op 27‑09‑1767 te Voerendaal (getuige(n): Franciscus Mulders / Maria Catharina Senden).
 9. Mathias LEUNISSEN, gedoopt op 20‑02‑1770 te Voerendaal (getuige(n): Joannes Aelmans / Ida Meijers / Maria Catharina Meessen).
 10. Joanna Maria LEUNISSEN, gedoopt op 12‑01‑1772 te Voerendaal (getuige(n): Wilhelmus Bisschops / Joanna Maria Aelmans).

Generatie 4

IV.2 Joannes LEUNIS, ex Wustenrad, gedoopt op 21‑03‑1757 te Klimmen (getuige(n): Joannes Spierts / Joannes Brouns / Anna Leunis).
Gehuwd voor de kerk op 20‑10‑1782 te Voerendaal (getuige(n): Herman Leunissen / Gertrudis Peeters) met Anna Elisabeth HABETS.
Uit dit huwelijk:

 1. Alexander LEUNISSEN, gedoopt op 14‑08‑1783 te Voerendaal (getuige(n): Alexander Leunissen / Maria Boumans).
 2. Joannes Wilhelmus LEUNISSEN, gedoopt op 09‑02‑1785 te Voerendaal (getuige(n): Wilhelmus Habets / Sijbilla Brouns).
 3. Maria Helena LEUNISSEN, gedoopt op 20‑11‑1786 te Voerendaal (getuige(n): Gerardus Leunissen / Maria Barbara Dircks / Maria Helena Habets).
 4. Joannes LEUNISSEN, gedoopt op 05‑11‑1788 te Voerendaal (getuige(n): Wilhelmus Habets / Anna Catharina Leunissen).
 5. Maria Cornelia LEUNISSEN, gedoopt op 18‑11‑1790 te Voerendaal (getuige(n): Henricus Boumans / Cornelia Senden).
 6. Joannes LEUNISSEN, gedoopt op 19‑12‑1792 te Voerendaal (getuige(n): Joannes Habets / Maria Barbara van Nuijs).
 7. Gerardus LEUNISSEN, gedoopt op 12‑03‑1795 te Voerendaal (zie V.7).
 8. Joanna Maria LEUNISSEN, gedoopt op 17‑05‑1797 te Voerendaal (getuige(n): Petrus Daemen / Herman Leunissen / Joanna Maria Schaeps).

Generatie 5

V.7 Gerardus LEUNISSEN, gedoopt op 12‑03‑1795 te Voerendaal (getuige(n): Gerardus Habets / Joanna Maria Muijrers), overleden voor 1875, [6]
a. Anna Maria Pennings, weduwe van Jan Joseph Leunissen, deze overleden te Voerendaal, 5 januari j.l. landbouwster wonende te Ten Esschen, voor zichzelf en als moeder en voogdesse over de minderjarige kinderen met haar man reeds verwekt, t.w. Jan Mathijs, Anna Maria en Maria Elisabeth Leunissen
b. Jan Leunissen, landbouwer wonende te Weustenrade, handelende voor zichzelf, en als toeziend voogd over de gemelde minderjarigen en als curator over de ongeboren vrucht waarvan de eerste comparante heeft verklaard zwanger te zijn.
Ze willen over gaan tot de scheiding en deling van de goederen nagelaten door wijlen de echtelieden Gerard Leunissen en Mechtild Jongen, ouders van a en b. Het betreft hoofdzakelijk goederen gelegen te Ten Esschen, en verder: Bouwland in 't Weustenraderveldje, sectie a nr 1424 Idem, sectie a nr 32. Deze twee stukken, en nog andere krijgt Jan Leunissen uit deze deling.[7].
Gehuwd op 31‑08‑1827 te Voerendaal met Mechtildis JONGEN, landbouwster (1875), geboren op 04‑04‑1798 te Hulsberg, dochter van Hendrik JONGEN en Maria Helena GROENEMEIJER.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Mathijs (Jan) LEUNISSEN (zie VI.1).
 2. Jan Joseph LEUNISSEN (zie VI.3).

Generatie 6

VI.1 Jan Mathijs (Jan) LEUNISSEN, daghuurder, dienstknecht, overleden op 04‑06‑1881 te Klimmen. Bij huwelijk 25 jaar oud, van beroep dienstknecht (huwelijksbijlagen)
Koopt 23 roeden 55 ellen boomgaard gelegen te Weustenrade, ene kant Jan Moenen, andere kant Schreurs sectie a nr 229 van Jan Leonard Moonen, dienstknecht wonende te Weustenrade. [8]
daghuurder te Weustenrade (1863)
Koopt een perceel bouwland gelegen in 't Esschenderveld, onder Hoensbroek. Hij is dagloner wonende te Weustenrade, en verklaart deze koop te doen voor zijn moeder Mechteld Jongen, weduwe van Gerard Leunissen, landbouwster wonende te Ten Esschen onder Voerendaal. [9]
Laat o.a. na, een huis gelegen te Retersbeek, sectie a nr 1445, 1446, 1447 en een huis gelegen te Weustenrade, sectie a nr 1507, 1509, 1511.[10]
Gehuwd op 06‑10‑1853 te Klimmen met Maria Hubertina (Hubertina) LEENDERS, geboren te Hoensbroek, overleden op 14‑03‑1893 te Weustenrade
enige dochter van Maria Caecilia Raven [11]
landbouwster wonende te Weustenrade (mvs echtgenoot) sterft op 72‑jarige leeftijd. Dochter van Helger LEENDERS, dagloner, en Maria Cecilia (Cecilia) RAEVEN.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Joseph LEUNISSEN, dienstknecht, geboren op 20‑10‑1854 te Klimmen, overleden op 24‑09‑1876 te Weustenrade.
 2. Jan Hendrik LEUNISSEN, geboren op 10‑02‑1857 te Klimmen. Landbouwer wonende te Weustenrade (1881 mvs vader) Vonnis 9 maart 1891 tegen Jan Hendrik Leunissen, 34 jaar oud. Schoenmaker geboren te Klimmen, zonder vaste woonplaats, gedetineerd te Maastricht. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij 21 december 1890 's‑avonds heeft ingebroken in het huis van Arnold Klein te Gulpen. De deur heeft hij met geweld open gebroken, en een jas en een paar schoenen gestolen. De schoenen had hij bij zijn moeder te Weustenrade in de nacht van 25 op 26 december onder het hooi verstopt, en de jas droeg hij. Als getuigen treden op: Arnold Klein, Henricus Quanjel, Wijnandus Hubertus Jongen (had de gestolen schoenen gerepareerd en herkent ze), Mathieu Hacking (had de jas nog hersteld in oktober 1890), Abraham Louwerse (heeft Leunissen gearresteerd en de jas en schoenen gevonden). Leunissen verdedigt zich door te zeggen dat hij de jas en schoenen in Aken gekocht had een dag of 4 voor zijn arrestatie. Hij beweert ook de laatste 6 a 7 jaar niet meer in Gulpen geweest te zijn. Enkel heling wordt bewezen geacht, en hij krijgt hiervoor 2 jaar gevangenisstraf. [12] Vonnis 9 maart 1891: Hij wordt beschuldigd van: Naar Weustenrade te zijn gekomen in de namiddag van 25 december 1890, terwijl hij wist dat hij in het algemeen politieblad was gesignaleerd, en om zijn aanhouding werd verzocht. Hij wilde de personen die hem aanhielden van het leven beroven. Daartoe had hij een met kogelpatronen geladen revolver. Uit het venster van de woning van zijn moeder te Weustenrade heeft hij dat wapen van zeer dichte afstand gericht en onder de uitroep van "Ik schiet je kapot" afgeschoten in de richting van brigadier der koninklijke marechausse Bouwens en de herbergier Martin Joseph Moonen, die bij de ingang der woning stonden om de arrestatie te bewerkstelligen. Toevallig werd niemand dodelijk getroffen. Moeder zei dat haar zoon niet aanwezig was, maar ze hebben de woning toch doorzocht. De bovenverdieping was gesloten. Toen heeft men op versterking gewacht. Terwijl zij de uitgang bewaakten zagen zij de beklaagde door een venstertje. Toen schoot Leunissen met een revolver. Het schot sloeg in voor de voeten van Moonen, die riep: "Ge zoudt mij nog kapotschieten" Antwoord van Leunissen: " Dat was goed ook, je hoeft ook niet zo nieuwsgierig te zijn, wat doe je hier?" Daarna riep hij, doelend op marechaussee van de Brand: " Dat is geen heer, dat is een smeerlap! Gooi hem eruit, dan schiet ik hem kapot!" Vervolgens riep hij tegen de brigadier: " Kom nog eens hier onder het venster, dan schiet ik je kapot, het is immers eervol op het slagveld te sterven, kom hier, dan sterf je immers in de rechtmatige uitoefening van je bediening. Had ik mijn geweer nog maar, wat ik voor 14 dagen verkocht heb, dan had ik je allang neergelegd, dan was je al koud." "Zolang ik nog een patroon heb, en ik heb er nog 6 of 7 geef ik mij niet over, kom maar hier, dan schiet ik je kapot, want ik zou er plezier in hebben zo'n smeerlap of vijf zes neer te schieten." Boeren die heggen moesten weghalen rond het huis bedreigde hij opnieuw, waarop deze op de vlucht sloegen. Het venstertje vanwaaruit geschoten werd bevond zich ongeveer 2 1/2 meter boven de grond. Getuigen die dit vertelden waren: Martin Joseph Moonen en Jan Leonard Moonen. Zelf verklaart Jan Hendrik Leunissen dat hij op 25 dec rond 7 uur 's‑morgens bij zijn moeder was gekomen, omdat hij het in de eifel waar hij verbleef van de kou niet uit kon houden. Om de boeren die zich bij het huis bevonden af te schrikken beweert hij een schot gelost te hebben, zonder opzet iemand te treffen. Hij verklaart de revolver gevonden te hebben onder een heg in de nabijheid van Düren. Er zaten toen nog 4 patronen in, en twee heeft hij er gebruikt om te testen of de revolver het nog deed. Met een heeft hij een mus doodgeschoten, een ander is verloren gegaan. Dus had hij nog 2 patronen toen hij bij zijn moeder was. 1 heeft hij dus afgeschoten, en het ander werd vervolgens nog in zijn revolver aangetroffen. De revolver werd getest door een kapitein der infanterie, en hoewel slecht onderhouden, werd het toch bruikbaar bevonden. Ook blijkt dat er nog onlangs herhaaldelijk mee geschoten is. Hij wordt veroordeeld voor poging tot doodslag. Men verklaart verder dat hij zal proberen te vluchten, om zich aan zijn straf te onttrekken. Hij krijgt 8 jaar gevangenisstraf. [13].
  Inschrijving in de gevangenis te Breda
 3. Peter Joseph LEUNISSEN, geboren op 29‑03‑1862 te Weustenrade, overleden op 09‑05‑1862 te Weustenrade.
 4. Maria Philomena LEUNISSEN, geboren op 22‑07‑1863 te Weustenrade, overleden op 06‑06‑1877 te Weustenrade.
 5. Jan Lucas LEUNISSEN, geboren op 07‑06‑1866 te Weustenrade (zie VII.1).
 6. Daniel Joseph LEUNISSEN, (mvs vader).

VI.3 Jan Joseph LEUNISSEN, geboren 6 november 1836 te Voerendaal, overleden op 05‑01‑1878 te Voerendaal.
Gehuwd op 2 februari 1871 te Hulsberg met Anna Maria PENNINGS, dochter van Jan Leonard Pennings en Anna Elisabeth Meijs. Geboren te Hulsberg op 16 april 1843. Landbouwster.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Mathijs LEUNISSEN.
 2. Anna Maria LEUNISSEN.
 3. Maria Elisabeth LEUNISSEN.
 4. Johannes Jozef LEUNISSEN, geboren te Hulsberg(zie VII.2).

Generatie 7

VII.1 Jan Lucas LEUNISSEN, Arbeider (1916) Dagloner (1904), geboren op 07‑06‑1866 te Weustenrade, overleden op 06‑10‑1948 te Nuth, hoefde niet in militaire dienst vanwege volbrachte broederdienst
dienstknecht te Voerendaal (1893)
dagloner te Weustenrade (1903) (1905)
Gehuwd op 13 februari 1896 te Gulpen met Maria Agnes EGGEN, geboren op 09‑01‑1871 te Simpelveld, overleden op 25‑11‑1946 te Weustenrade, foto van bidprentje aanwezig, dochter van Hendrik Hubert EGGEN en Maria Lucia Hubertina ARETS.
Uit dit huwelijk:

 1. Daniel Jozef LEUNISSEN, geboren op 24-11-1896 te Klimmen, overleden op 22-05-1905 te Klimmen.
 2. Pieter Joseph LEUNISSEN, geboren op 06‑01‑1898 te Weustenrade (zie VIII.1).
 3. Maria Sibilla LEUNISSEN, geboren op 17 april 1899 te Klimmen.
 4. Jan Joseph LEUNISSEN, geboren op 28‑02‑1901 te Weustenrade, overleden op 17‑03‑1955 te Heerlen. Gehuwd met Hubertina Maria PASMANS.
 5. Maria Catharina LEUNISSEN, geboren op 19‑08‑1902 te Weustenrade, overleden op 25‑11‑1903 te Weustenrade, 15 maanden oud geworden. (Volgens genlias geboren 13-08-1902, controleren.)
 6. Maria Anna LEUNISSEN, geboren op 29‑02‑1904 te Weustenrade.
 7. Maria Philomena LEUNISSEN, geboren op 19‑03‑1909 te Klimmen, overleden op 12‑07‑1951 te Heerlen, begraven op 16‑07‑1951 te Mariarade. Gehuwd met Joannes Mathieu LAHAYE.
 8. Daniel Joseph LEUNISSEN, overleden op 22‑05‑1905 te Weustenrade, 8 1/2 jaar oud geworden.
 9. Maria Josepha Hubertina LEUNISSEN, overleden op 18‑01‑1916 te Weustenrade.VII.2 Johannes Jozef Leunissen, geboren te Hulsberg
Gehuwd op 4 november 1897 te Voerendaal met Anna Maria Catharina Valkenberg, geboren te Klimmen, d.v. Pieter Hubertus Valkenburg en Maria Catharina Senden.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth LEUNISSEN, geboren te Voerendaal, huwt op 13 april 1899 te Voerenaal met Jan Jakop Offermans, geboren te Heerlen, zoon van Jan Jozef Offermans en Anna Maria Roberts.

Generatie 8

VIII.1 Pieter Joseph LEUNISSEN, mijnwerker (1929), geboren op 06‑01‑1898 te Weustenrade, overleden op 08‑02‑1978 te Weustenrade.
Gehuwd (1) met Hubertina (Anna Maria Gertrudis) (Tiny) MOONEN, geboren op 22‑04‑1899 te Weustenrade, overleden op 04‑11‑1935 te Heerlen. In de burgerlijke stand Anna Maria Gertrudis genoemd. Dochter van Joannes Theodorus MOONEN, dienstknecht, landbouwer, en Maria Hubertina PAULUSSEN.
Gehuwd (2) met Maria FRANSSEN.

Bijdragen door

Eugene Dubois Aanpassingen:

 1. Eerste versie gereed gezet op genwiki (Eugene)
 2. Opmaak aangepast Eugene 28 aug 2006 21:10 (CEST)
 3. Aanpassing aan template en algemene informatie toegevoegd Eugene 31 aug 2006 11:53 (CEST)
 4. Kleine toevoegingen overgenomen uit genlias Eugene Dubois 6 sep 2006 07:21 (CEST)

Tobias A. Kemper Nieuw:

 1. Cornelia en Geertruid Leunis, kinderen van Hendrik Leunis (gen. I) (Tobias.kemper)

Harry Luijten

 1. Losse eindje verplaatst naar Genealogie Leunissen Nuth, 12 november 2006

Losse eindjes

Het losse eindje is verhuisd naar de genealogie Leunissen (Nuth)

Bronnen

 1. Meertens Instituut
 2. RHCL l.v.o. 7097 6 april 1723
 3. 3,0 3,1 3,2 RHCL l.v.o. 7107 4 juli 1774 p.338
 4. Reijckheyt Gichten Hoensbroek 14 nov 1775
 5. Reijckheyt Gichten Hoensbroek 19 nov. 1775
 6. RHCL not. Bex Klimmen 11 febr 1875
 7. RHCL not. Bex Klimmen inv. 09.008 nr 8630 d.d. 30 april 1878
 8. RHCL not. bex Klimmen 18 sept 1862
 9. RHCL not. Bex Klimmen 11 febr 1875
 10. RHCL Memorie van Successie Jan Mathijs Leunissen
 11. RHCL not Bex Klimmen 17 juli 1879
 12. RHCL 08.009 Arrondissementsrechtbank te Maastricht, (1807) 1842-1939, (1957) 08.009 / 1 nr 168
 13. RHCL 08.009 Arrondissementsrechtbank te Maastricht, (1807) 1842-1939, (1957) 08.009/1 nr 168 of 493