Latijn

Uit Genealogie Limburg Wiki

Latijn is voor genealogen de taal van geestelijken en juristen, van kerk en rechtspraak. Roomskatholieke DTB-registers zijn gewoonlijk geheel of grotendeels geschreven in Latijn en ook veel processtukken zijn doorspekt met Latijnse termen. Hier moet de beginnende genealoog vaak afhaken, maar ook gevorderde genealogen grijpen geregeld naar het woordenboek.

Externe links