Langerbeins

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

De familie Langerbeins of Langerbeens duikt in het begin van de 17e eeuw op vanuit het niets. De eerste persoon met deze naam is Baetzken Langerbeins, in 1608 eigenaresse van land te Rijkel onder Beesel. In 1623 wordt Hendrick Langerbeins door de eigenaren van kasteel Nieuwenbroek beleend met het laatgoed genaamd Langerbeinsgoed. Enkele jaren later koopt hij na naasting nog een tweede huis in Rijkel. Uit een akte uit 1646 weten we dat jaren eerder een Jan Langerbens moet hebben geleefd, die gehuwd met Peterken. Bij vergelijking van verschillende akten moet het gaan om Johan Gisen, die in 1628 samen met Peterken land kocht.

In 1639 treffen we Derck Langerbeyns aan in de gemeenterekeningen van Beesel, in 1652 een Nelis Langerbeins. De beestenschat van 1653 vermeldt een Gerit Langerbeens, terwijl het oudste meetboek in 1654 Henderyck Langerbeyns noemt. Gerard Langerbeins is in 1658 onderleenman van Nieuwenbroek. Opmerkelijk is een vermelding van Gerit Sluysen off Langerbeen uit 1669. In 1686 verkopen Nelis Langerbeens en zijn vrouw Jenneken Adams vanuit Roermond landerijen te Rijkel. Mogelijk is Gerardus Langerbeens, in 1703 in Roermond gehuwd met Mechtildis Toebaert, hun zoon; Catharina Langerbeens die in 1711 te Roermond trouwt met Theodorus Guerts zou een dochter kunnen zijn; zij hertrouwt in 1716 met Paulus Heijmes.

In 1711 maakt Joannes Langerbeen in Beesel zijn testament. Omdat de DTB-registers van Beesel van voor 1714 verloren zijn gegaan, duiken in de jaren daarna pas exactere data op. Rond 1715 wonen, nog steeds in Beesel, Angelus Langerbeens en zijn vrouw Margaretha Gijsen. De doopregisters noemen tenminste twee dochters. Vermoedelijk is ook Anna Langerbeens, in 1736 gebuwd met Henricus Merx, een dochter van dit echtpaar. De hoofdschat van Beesel uit 1738 vermeldt nog Silcken Langerbeijns, de in 1739 overleden weduwe van Hendrick Boden.

Ook in Roermond blijft de familie aanwezig. In 1730 trouwt Franciscus Langerbein daar met Maria Geraerts en het echtpaar heeft tenminste zes kinderen. In de jaren erna zien we hier nog meer huwelijken van vermoedelijk enkele van zijn zussen.

In Beesel is Helena Langerbeens, de in 1747 met Hendrick Croonen gehuwde dochter van Engel Langerbeens, de laatste die deze achternaam draagt; zij overlijdt in 1767. Ook de Roermondse tak vinden we in Genlias niet meer terug.

Bronnen