Knoops

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

De familienaam Knoops (ook: Cnobs, Cnops, Cnoops, Cnoups, Knaups, Knops, Knoups) komt al vroeg voor in Limburg. Bij de volkstelling van 1947 zien we o.a. de varianten Knoops (627, waarvan 224 in Limburg), Knops (662, waarvan 512 in Limburg). De telefoongids van 1993 vermeldt landelijk 386 abonnees Knoops (met concentraties in Midden-Limburg en oostelijk Noord-Brabant) en 491 abonnees Knops, waarvan het merendeel in Zuid-Limburg. De varianten met een schrijfwijze Cnoops of Cnops waren in 1993 vrijwel geheel verdwenen.

Beesel en Swalmen

Joannes Knoops, tr. vóór 1604 met Gebel NN.
Uit dit huwelijk:

  1. Wilhelmus Knoops
  2. Christoffel Knoops
  3. Henricus Knoops,
  4. NN Knoops, gehuwd met Henricus Linssen

Jan Knops en zijn vrouw Gebel pachtten in mei 1604 de Onderste Hof of Nederhoeven te Offenbeek van de kruisheren te Roermond. Op 17-9-1609 werd opnieuw een contract opgesteld.
In juni 1629 verkochten de kinderen van Jan Knaups en Gebelen, gewezen echtelieden, te weten Wilhelm, Stoffer, Heyn alsmede hun zwager Heinrich Linssen wonend in het klooster Maria Weude te Venlo, 'hebbende heur suster ter Ehr der wilcke sich auch sterckgemachtt hefft voer sijner hausff. beneden woenende unmundige kinderen', een huis met landerijen te Swalmen gelegen.