Klooster

Uit Genealogie Limburg Wiki
Dominicanessenklooster Maria Weide te Venlo op een kaart door landmeter Anthonis van Remoortet uit 1684

Een klooster is een woongemeenschap van een religieuze orde. Kloosters hadden vaak grote bezittingen die zij gewoonlijk verpachtten. Daardoor zijn kloosterarchieven niet alleen interessant voor genealogisch onderzoek naar kloosterlingen, Ze kunnen ook lijsten van inkomsten bevatten, koopakten of pachtcontracten.

Het huidige Limburg was vroeger rijk aan kloosterorden en kloosters. Ook kloosters van buiten Limburg, in het huidige Duitsland en België, hadden bezittingen binnen de grenzen van het huidige Limburg. Hieronder ziet u een lijst van kloosters. De lijst laat zien waar de kloosters lagen en geeft een link naar de eventuele vindplaats van het kloosterarchief.