Klingerberg

Uit Genealogie Limburg Wiki

Klingerberg is nu een wijk in Blerick en ligt in de gemeente Venlo.

Het inwoneraantal van de wijk bedroeg in 2003 4360, waarvan 2200 mannen en 2160 vrouwen. Dit aantal is in de loop van de jaren gedaald tot 4270 inwoners in 2006 (2140 mannen en 2130 vrouwen). Klingerberg bevat 1655 huishoudens.

In het noord-westzijde van Blerick lag een stelsel oude Maasarmen. Een onderdeel hiervan is de Egerbosbeekdal. In dit dal ligt oorspronkelijk akkers (het onderste Maasveld). Op deze akkers werden gebruikt als bouwland, het beekdal als weide. Op die plek ligt nu de wijk Klingerberg. Door aanleg van deze wijk is hier niets meer van terug te zien.

De wijk Klingerberg is in de jaren '80 en '90 van de twingstige eeuw gebouwd in het noord-westen van Blerick. Hierbij is de 30km-weg Klingerbergsingel de langste straat en tevens hoofdweg. De wijk is genoemd naar de heuvel die in het park aan de rand van de wijk ligt. De heuvel ligt in het Maashofpark. Een breed stuk groenvoorziening die om de klingerberg loopt en eindigt in het Wansumpark.