Kling

Uit Genealogie Limburg Wiki

De Kling (of Onder-Merkelbeek, Onderste-Merkelbeek) is een buurtschap in het uiterste noorden van de gemeente Brunssum in Limburg (Nederland). De buurtschap bestaat uit verspreid liggende bebouwing aan de Merkelbeekerstraat, Titus Brandsmastraat en Groeneweg.

De Kling is de oudste woonkern van het dorp Merkelbeek, dat net ten noorden van de buurtschap ligt. De buurtschap ligt aan de Merkelbeeker beek, die de grens tussen het grondgebied van Merkelbeek en Brunssum vormde.

Monumenten

  • De oorspronkelijke parochiekerk St. Clemens van Merkelbeek die reeds in de dertiende eeuw vermeld werd, maar in oorsprong vermoedelijk zelfs ouder is. Het huidige kerkgebouw dateert grotendeels uit de achttiende eeuw. In parochiaal opzicht behoort de buurtschap nog steeds tot Merkelbeek en niet tot Brunssum.
  • In de negentiende eeuw werd in De Kling een groot neogotisch abdijcomplex gebouwd. De bijbehorende kloosterkerk is in het laatste kwart van de twintigste eeuw afgebroken, maar de abdij zelf (in de omgeving bekend onder de naam "Huize Tieder") is in De Kling nog steeds zichtbepalend. In de tuin van het complex, vlakbij de oude St. Clemenskerk ligt een Lourdesgrot.
  • Monumentale hoeves als de Onderste en Bovenste Hof en Huize Renkens.