Kirkels

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Kirkels (ook: Kierkels) is een familie afkomstig van de boerderij (Krickelshof) in Nijken bij Roggel. De eerste genoemde is Jan Krickels die in 1520 wordt vermeld als leenman van de graaf van Horn. Genoemde boerderij is tot omstreeks 1700 steeds verpacht geweest aan opvolgende geslachten Krickels, Krieckels of Criekels. De naam -Kirckelshof- wordt nog in 1818 vermeld in het Armenregister van de parochie Roggel. In latere tijden is deze naam verloren gegaan. Ook de boerderij-Kruchtengoet- te Rogge! is vanaf 1617 tot omstreeks 1700 bewoond door families Krickels. In 1640 wordt, eveneens in Roggel, de -Baetsenhof- verpacht aan Willem Crieckels.In diverse akten van de schepenbanken Roggel en Heythuysen worden schepenen genoemd Johannes en Servais of Vaes Krickels terwijl Caspar Crieckels genoemd wordt als leenman bij de uitgifte van lenen te Beegden.