Kasteel Mheer

Uit Genealogie Limburg Wiki
Kasteel Mheer

Kasteel Mheer ligt in het centrum van Mheer aan de rand van een plateau. Het kasteel heeft droge grachten, gedeeltelijk nog aanwezig langs de oostvleugel van de voorburcht en voor het eigenlijke herenhuis.

Het bestond reeds in de veertiende eeuw. Het muurwerk in vuursteen en gelegd in een visgraatverband doet zelfs denken aan de negende eeuw. Vermoedelijk is Mheer al in de Romeinse tijd een schakel geweest in een keten van vuurseintorens. In 1314 werd het al vermeld als 'stenen huis', gebouwd in opdracht van de graaf van Dalhem, later hertog van Limburg en nog later hertog van Brabant.

Er volgen diverse wisselingen in bewoners. Boven de poort prijkt een grote steen met het wapen van Imstenraedt-Mheer en het jaartal 1612.
In 1668, toen Adolph van Imstenraedt, getrouwd met Christina de Loë Wissen, stierf en geen kinderen uit dit huwelijk waren voortgekomen, ging de erfenis over naar Philip Cristoffel, baron de Loë, Heer van Wissen en Conradsheim. Vanaf die periode is het kasteel altijd in bezit gebleven van de familie De Loë, waarbij het kasteel in de loop der eeuwen verder is uitgebreid en verfraaid.
Begin 1900 is het kasteel gerestaureerd met overname van elementen uit de oud-Hollandse bouwtrant en Engelse Tudorstijl. Thans wordt het kasteel nog bewoond door Degenhard baron de Loë, die recentelijk is begonnen met een grootscheepse renovatie.

Externe link

Geschiedenis vanaf 1648