Kasteel Goedenraad

Uit Genealogie Limburg Wiki

Uit Wikipedia

Kasteel Goedenraad is gelegen in het kerkdorp Eys dat tegenwoordig deel uitmaakt van de gemeente Gulpen-Wittem.

Beschrijving

Het kasteel omvat een herenhuis en een kasteelboerderij. Het huidige kasteel is een wit gepleisterd gebouw in Lodewijk XVI-stijl en bestaat uit drie delen gelegen aan een binnenplaats. Het hoofddeel hiervan is een drielaags middenrisaliet bekroond met een fronton en een koepeldak met lantaarn. Het hoofdgebouw is aan het einde van de 19e eeuw aan de zuidzijde uitgebreid met een langwerpige vleugelen aan de oostzijde met een vierkant hoektorentje met een koepeldak en daarop een knobbelspits. Tijdens dezelfde verbouwing is de oostgevel van het hoofdgebouw uitgevoerd als een eclectische voluutgevel.

De kasteelboerderij is een U-vormig gebouw uit de tweede helft van de 18e eeuw. De westvleugel draagt de jaartalankers 1764 en heeft een verhoogd middendeel dat dient als toegangspoort. Boven de poort bevindt zich een fronton waarin het alliantiewapen van de echtelieden en vroegere bewoners von Thimus-von Strauch is aangebracht. Het middendeel heeft aan de zijde van de binnenplaats eveneens een fronton met een klassicistische omlijsting.

Bij het kasteel ligt een landschapspark, dat in de 19e eeuw is aangelegd en waaraan in 1917 en 1975 diverse veranderingen zijn uitgevoerd. Tot in de negentiende eeuw heeft het kasteel nog een omgrachting gehad die gevoed werden door de Eyserbeek. Hiervoor zou de beek enigszins naar het noorden te zijn verlegd geweest. De huidige kasteeltuin is ontworpen door de landschapsarchitect W.J.A. Snelder.

Geschiedenis en bewoners

Het oorspronkelijke kasteel werd in de 14e eeuw gebouwd en bewoond door Dirk van Eys, lid was van de familie Mulrepas, ook bekend als Scheifken van den Goedenrade. Het kasteel was grootleen van Valkenburg en leen van Eys. De eigenaren noemden zich de heren van Eys. In 1369 werd door de hertog van Brabant een strafexpeditie tegen Dirk van Eys en Johan Hoen van Voerendaal uitgevoerd omdat deze heren regelmatig met elkaar op de vuist gingen, de omgeving onveilig maakten en eigenhandig tol hieven op de doorgaande handelswegen. De familie van Eys werd door de troepen van de hertog verjaagd van hun goed en het kasteel werd volledig verwoest.

Maar Dirk keerde al weer snel terug naar Eys en ging in de versterkte hoeve Vogelsangh wonen. De zonen van Dirk bouwden op de plek waar de oude burcht had gestaan weer een nieuw kasteel. De familienaam bleef tot het midden van de 15e eeuw met het kasteel verbonden. Door het ontbreken van mannelijke nazaten ging het kasteel in eigendom over naar een zekere Van ’t Zievel, toen deze trouwde met de dochter van Mulrepas.

In 1482 ging het kasteel weer over in andere handen toen een dochter van Van ’t Zievel trouwde met Guillaume Van Hoeven van Carsveld. Vervolgens kwam het tot 1730 in bezit van de familie van Breyel en voor een korte tijd van baron Witte Uit den Limminge. In 1765 werd een Akense baron Von Geyer-Schweppenburg de nieuwe eigenaar. Hij liet het huis in 1777 grondig wijzigen en maakte hiervan het kasteel zoals het er tegenwoordig uitziet. Voor die tijd was het een modern lustslot. Ook liet hij het landschapspark aanleggen. De verbouwing had de baron echter diep in de schulden gebracht en hij was gedwongen om het kasteel in 1781 te verkopen. Nieuwe eigenaar werd de Akense baron Giles Leonard Von Thimus een lakenwever en –koopman, gehuwd met Agnes Strauch, waaraan het alliantiewapen in het fronton boven de boerderijpoort herinnert. De familie Von Thimus verbleef tot 1857 op het kasteel, waarna de Luikse familie Laloux de nieuwe eigenaar werd. Aan het eind van de 19e eeuw werd het eigendom van de NV Gemeenschappelijk Grondbezit.

Heden

In 1921 werd het kasteel gekocht door mr. dr. Willem Frowein, directeur van de NV Staatsmijnen in Limburg. Hij ligt begraven in het bos aan de noordelijke oever van de Eyserbeek. De weg door Overeys van Eys naar Simpelveld is naar hem genoemd. Vanaf 1993 behoren kasteel en boerderij aan de Stichting Het Limburgs Landschap. Tegenwoordig bewonen huurders het kasteel.