Kasteel Doenrade

Uit Genealogie Limburg Wiki

Aangepast en vermeerderd op basis een artikel in Wikipedia

Kasteel Doenrade ligt aan de rand van het gelijknamige dorp Doenrade in de gemeente Schinnen. Het kasteel is een van de oudste kastelen van Limburg, gebouwd rond 1117. In vroegere jaren was het een slot met grachten eromheen. Het werd bewoond door belangrijke adellijke families. Zo rekende men de geslachten van Brempt (1196) en Dobbelstein (1224) tot de oeradel. De familie van Brempt verkocht het kasteel in 1679 aan Jean de Fléron. Daarna kwam het in handen van de familie Limpens, die tot het einde van de negentiende eeuw eigenaar van het kasteel bleef. Ten slotte bracht de laatste telg van deze familie, Jean de Limpens kasteel Doenrade in een stichting onder.

Het huidige witgepleisterde kasteel is sinds de 16e eeuw ontstaan op de plaats van een ouder huis. Begin jaren '30 werden er aan het kasteel een vleugel en een toren toegevoegd, waardoor het zijn huidige vorm kreeg.

Het kasteel wordt ook wel "Doonderhuuske" genoemd, naar analogie van andere kleinere kastelen in de streek ten noorden van Brunssum (Sjilvenderhuuske in Schinveld, Etzelderhuuske in Etzenrade). Op deze kastelen werd sinds de Middeleeuwen rechtgesproken. Ze waren als "rechtbank" echter ondergeschikt aan de hogere instantie van de heren van Brunssum. Vandaar dat het kasteel in die plaats de naam Kasteel Genhoes (Op Gen Hoes) droeg, wat zoveel betekent als "hét huis bij uitstek". De gemeentenaam Onderbanken herinnert aan de "onderrechtbanken".

Hoewel Doenrade de zetel is geweest van een heerlijkheid en zelfs in het verleden een huiskapel heeft gehad, kon er vermoedelijk geen riddermatigheid aan het huis worden ontleend.

Het adellijke geslacht van Brempt tot Doenrade

Zie apart artikel van Brempt tot Doenrade

De familie de Limpens

In 1856 verhuist vanuit Sittard de kantonrechter en tevens burgemeester van Oirsbeek, Johan Lodewijk Christiaan de Limpens naar dit kasteel. Hij was geboren in 1793 te Doenrade en waarschijnlijk waren zijn ouders reeds de bezitters van dit kasteel. Hij vermaakte in 1886 al zijn bezittingen aan een stichting, die heden nog bestaat: ”de weldadige stichting Jan de Limpens”. Deze stichting stelt zich tot doel arme mensen te helpen. Boeren die tegenslag hadden door ziekten onder het vee, konden bij deze stichting geld krijgen. Voor studerende kinderen kon men studiegeld krijgen (uitgezonderd degenen die voor arts of advocaat studeerden). De broer van Johan Lodewijk de Limpens, Carel Cornelius de Limpens was geestelijk gestoord. Hij erfde van zijn broer het kasteel met inventaris en genoeg geld om verpleegd te worden. Leo Harren was voor de verpleging aangewezen. Carel, die niet bij zijn volle verstand was, zag kans een jachtgeweer te bemachtigen en benam zich hiermee in 1893 van het leven. Ook hij vermaakte alles aan de stichting Jan de Limpens.

Huidig gebruik

Van 1987 tot 1991 heeft Kasteel Doenrade leeggestaan. In 1993 is het geopend als hotel en restaurant.

Externe link

Website kasteel Doenrade

Literatuur

W. Hupperetz, Kastelen in Limburg - Kastelen en Burchten (1000-1800), Stichting Limburgse Kastelen, uitgeverij Matrijs 2005