Itteren

Uit Genealogie Limburg Wiki

Itteren (Limburgs: Ittere) is een kerkdorp van de gemeente Maastricht. Itteren was een zelfstandige gemeente, totdat zij in 1970 werd geannexeerd door het nabij gelegen Maastricht. Sindsdien is Itteren formeel een wijk van deze gemeente, maar nog steeds ligt het enkele kilometers buiten de stad.

Itteren is, evenals het naburige Borgharen, herhaaldelijk landelijk in het nieuws geweest, doordat er evacuaties moesten plaatsvinden, in verband met overstroming van de rivier de Maas. Dit deed zich tot nu toe (anno 2007) voor het laatst voor in de jaren '90 van de vorige eeuw. Recent zijn er dijken aangelegd rond het dorp, waardoor bij hoogwater een eiland ontstaat, zodat de dorpskern zelf niet meer onder water loopt.

Archieven

De Doop- en Overlijdensregisters beginnen in 1720, de Huwelijksregisters in 1730 (parochie H. Martinus). Zie ook deze link DTB-registers en Burgerlijke Stand.