Illikhoven

Uit Genealogie Limburg Wiki
Illikhoven. Detail van de Rivierenkaart (1849).

Illikhoven is een gehucht in de gemeente Echt-Susteren. Het dorpje ligt ingeklemd tussen de Maas en het tussen 1925 en 1934 aangelegde Julianakanaal. Ten westen van Illikhoven mondt de Kingbeek in de Maas.

Geschiedenis

Illikhoven was eeuwenlang verdeeld over twee verschillende rechtsgebieden. De huizen ten noordoosten van de weg die het gehucht doorsnijdt maakten deel uit van het Overkwartier van Gelre (Staats-Opper-Gelre) en behoorden tot het ambt Montfort. Later hoorde dit deel van Illikhoven tot de gemeente Roosteren. De huizen ten zuidwesten van de weg hoorden onder het Land van Gulik en maakten deel uit van het ambt Born en na 1811 van de gemeente Born. Thans horen beide delen samen onder de gemeente Echt-Susteren.

Rond 1545 werd Illikhoven bezocht door de doopsgezinde kerkhervormer Menno Simons.[1] Ook preekte hij in een wei bij het iets noordelijker gelegen gehucht Vissersweert. De wederdoper Simons logeerde bij zijn geloofsgenoot Lemke, die eerder in Vissersweert had gewoond en daar o.a. een vrouw genaamd Liisken doopte; zij kwam op 10 augustus 1550 in Montfort gruwelijk aan haar einde op de brandstapel. Nadat de Gulikse autoriteiten het huis van Lemke in Vissersweert hadden gesloopt, verhuisde Lemke in 1547 naar Illikhoven. Later preekte hij nog in o.a. Susteren (1557) en Born (1558).

Op 23 mei 1936 werd in Vissersweert en Illikhoven schutterij Sint Gregorius opgericht.

In Illikhoven staat een kapel uit 1947 die gewijd is aan Onze Lieve Vrouwe van de Allerheiligste Rozenkrans. Het is een eenvoudige bakstenen zaalkerk. Aanleiding voor de bouw was de aanleg van het in 1935 geopende Julianakanaal. Als gevolg hiervan konden de inwoners van Illikhoven en Visserweert slechts met een grote omweg in Buchten konden komen, waar zij voordien naar de kerk gingen. In de zomer van 2012 werd de kapel echter na 65 jaar weer gesloten. Er waren te weinig gelovigen om de kapel apart open en in stand te houden.

In 1958 werd in Illikhoven carnavalsvereniging De Peerlinke opgericht.

Tijdens de grote overstroming van de Maas in 1995 werd Illikhoven bezocht door de toenmalige minister-president Wim Kok. In januari 2011 deed minister Maxime Verhagen van Economische Zaken hetzelfde. Door de aanleg van extra dijken langs de Maas was de dreiging van een overstroming in de tussenliggende jaren echter sterk afgenomen.

Noten

  1. The Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online - http://www.gameo.org/