Huyn van Merkelbeek

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg


Oorsprong van de familie

Als we terugkijken in de tijd dan zien we achtereenvolgens dat de familie von Merckelbach (van Merkelbeek) afstamd van; Huyn van Amstenrade, Huyn van Anstelrath, Havert, Anstel en Ballenstedt. Sigfried* van Ballenstedt was Paltsgraaf van Lotharingen en resideerde te Schloss Schonau te Richterich (gelegen tussen Aken en Kerkrade), zijn zoon Willem was zijn opvolger en hier zou Meiner van Anstel (Heer van Anstel 1150, te Kasteel Anstelen, Kerkrade) van afstammen. Meiner was gehuwd met de erfdochter van Egbert* zoon van Ansfried II van Tudderen de zoon van Ansfried I (Heer van Tüdderen en o.a. gegoed was te Haren en Lutterade). Ansfried I zetelde "in het Stenen huis"* aan de Anstel dit later bij zijn zoon Ansfried II* kasteel wordt genoemd. Het is het enige Kasteel aan de Anstel uit die tijd dat bekend is. In de Annalen van Rolduc staat "dat hij overlijdt op zijn kasteel". Van Willem* van Ballenstedt en Adelburgis van Richterich stamt het vermoedelijke geslacht Huyn van Merkelbeek af, die hun kasteel aan de beek de Anstel te Kerkrade hadden liggen. De beek wordt aan Duitse zijde nu nog Amstel genoemd. Zowel de heren van Anstel, Havert, Huyn en Merkelbach bezaten allen hetzelfde wapen met het rode schild en slangenkruis en de heren van Ballenstedt bezaten in die tijd een zegel waarop eveneens het slangenkruis was afgebeeld. Tevens waren er diverse schenkingen van dezelfde grondpercelen te Crombach* door de fam. van Ballenstedt en Anstel aan het klooster Rolduck gedaan.

De genealogie is te zien op; https://www.genealogieonline.nl/stamboom-i-m-d-de-vries/I1614.php

  • Egbert van Amstele wordt 1131 vermeld bij Lacomblet nr. 311
  • Annales Rodenses Klooster Rode te Kerkrade


Zegel van Albert de Beer van Ballenstedt ca1100-1170.jpg

Afkomst eerste Merckelbach

De eerste heer van Merckelbach is Reinier I Huyn van Merkelbach zoon van Reinart Vaes Huyn van Amsterade (Stadhouder en Voogd te Valkenburg, Gut Merckelbach (Merkelbeek) en Katharina van Doenrade (alias Dobbelsteen). Reiner was gehuwd met N. Lybernoy en had een zus Bela die gehuwd was met Goswijn van Cortenbach zu Nieuwenhagen en een broer N. waaruit voortkwam Hendrik gehuwd met N. van Merkelbach en Druytgen van Baer.


Hun kinderen waren;

  • Reiner II van Merkelbeck gehuwd met Margriet van Caldenborg en Elisabeth van Momboirs.


Reinier I werd 1434 in akte vermeld te Maastricht. Het wapen van de Familie Huyn van Merkelbach was; een dubbel slangenkruis op een rode ondergrond met als helmteken; een zilveren drakenkop en hals, rode vlammen spuwend. Gut Merkelbach bestond uit een "Bovenste en benedenste Hof"


Wapen Merckelbach.JPG


Zie verder ook de Wittemse tak; (von) Merckelbach en Huyn van Geleen


Bronnen; Rijks historisch archief Maastricht en Leenboeken van Valkenburg. http://www.fleabyte.org/Merckelbach-history/docs/dechamps/dechamps1.html Rudolf Merkelbach, schrijver van het boekje "De afstammelingen van Gregorius (Goris) Mer(c)kelbach, 1645 - 1995" . Nederland’s Patriciaat 89 (2009) pp. 210-235. Analen Rodensis.