Honschap

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een honschap (ook: honnschaff, hondschap, hondtschap, hontschap) is een oud begrip voor een soort buurtschap, een relatief klein gebied met daarin verspreid liggende hoven, boerderijen en huizen. Waarschijnlijk was de honschap de laagste bestuurlijke eenheid. De term werd kennelijk niet algemeen gebruikt en beperkt zich tot het Bergisches Land (D) en delen van het Rijnland. Steeds gaat het om oude Frankische nederzettingsgebieden en de onderverdeling gaat dan ook wellicht terug tot de Frankische tijd.

In een aantal gevallen lijkt er een verband te bestaan tussen de honschappen en de verschillende schepenen die in de schepenbank diverse gebieden vertegenwoordigden.

In bijvoorbeeld Swalmen treffen we het begrip honschap aan vanaf het midden van de 16e eeuw tot het midden van de 18e eeuw, en wel vooral in schatlijsten. De namen die aan de honschappen werden gegeven, bleven niet altijd gelijk. Zo kende Swalmen in 1660 de honschappen Asselt, Boukoul inclusief de Raay, Hoogstraat, Crop en Wieler, in 1686 Asselt, Boukoul, Dorp, Crop en Wieler, terwijl een lijst uit 1703 weer melding maakt van Asselt, Boukoul, Hoogstraat, Cropperstraat en Wieler. De daarmee aangeduide gebieden lijken echter hetzelfde te blijven.

Externe links