Hoen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

Hoen (ook: Hoenen, Heunen en Hoens) is een bekende Limburgse familienaam. Naast de adellijke familie Hoen (Hoen van den Broeck, later Van Hoensbroeck) waaraan de plaats Hoensbroek haar naam ontleend, zijn er verschillende niet-adellijke families Hoen, waarvan tenminste een deel via buitenechtelijke relaties van de adellijke familie Hoen afstamt. (Het afstammingsbewijs daarvan is tot nu toe niet altijd te geven.)

Genealogie

Vlak vóór zijn overlijden in 2017 heeft de heer Jo Hoen ons een deel van de resultaten van zijn jarenlange onderzoek toegestuurd. Hij was van plan ook de rest van zijn onderzoek naar de familie Hoen te publiceren, echter dat is er helaas nooit van gekomen.

Onderstaande tekst stuurde hij me toe ter informatie:

Mijn onderzoek naar “mijn” familie Hoen - er zijn nog minstens 4 andere - heeft met onderbrekingen 60 jaar in beslag genomen. Het resulteerde in 3 deeltjes “Hoen. Een reusachtige familie”, deel I uit 1997, deel 2A uit 2000 en 2B uit 2001. Inmiddels heeft archiefonderzoek nog meer materiaal opgeleverd en ook geleid tot andere conclusies. Vooral de vierde generatie levert veel hoofdbrekens op. Omdat een herdruk financieel niet aantrekkelijk is, heb ik besloten de genealogie op een website te plaatsen. Ik beperk me daarbij tot tekst en ga ook niet verder dan vóór 1800. De gegevens daarna uit de Burgerlijke Stand zijn toegankelijk genoeg, wat van secundaire bronnen als Gichtregisters niet gezegd kan worden. Door middel van voetnoten verwijs ik naar vind- c.q. bewijsplaatsen. Voor gegevens uit de DTB-boeken laat ik dat achterwege. Die komen uit de oorspronkelijke registers of uit algemene bronnen als Gendalim, AlleLimburgers[1] en Familysearch. Om de genealogie overzichtelijk te houden heb ik ze opgesplitst in Takken. Voor de rest volg ik de algemeen gebruikelijke indeling zoals ik die in mijn publicaties gebruikte. Hierdoor hoop ik mijn mede-genealogen een degelijk en betrouwbaar bestand te bezorgen, waaruit vrijelijk geput mag worden, mits men ook de bron vermeldt.

Hoen, de oudste gegevens

Hoen te Beek


Medewerkers

Jo Hoen (+)
Wil Brassé 4 sep 2008 20:11 (CEST) - eerste aanzet artikel
Eugene Dubois (overleg) - layout aanpassingen

Literatuur

  • Geschiedenis van Hoensbroek, door J.M. van de Venne, J.Th.H. de Win en P.A.H.M. Peeters; Gemeentebestuur van Hoensbroek, Hoensbroek 1967 (met stamboom adelijke familie Hoen van Hoensbroek)
  • Hoen: een reusachtige familie, door Jo Hoen, 3 delen; Stichting Limburgs Genealogisch Archief, Geleen/Beek 1997-2001