Heufke

Uit Genealogie Limburg Wiki

Het Heufke ligt bij en in de gemeente Brunssum. De wijk heeft in 2005 750 inwoners.

Geschiedenis

Het Bexhuis ook wel het Heufke (= de kleine hof) genoemd lag tot 1956 ten zuidoosten van de lintbebouwing die Brunssum was. De naam Bexhuis is afkomstig van het adellijke geslacht Bex dat het landgoed in 1446 kocht van het adellijke geslacht van Retersbeek uit Nuth. De andere naam “het Heufke” is afkomstig van de bebouwingswijze rond een binnenplaats, een hofje. Halverwege de 17e eeuw werd het complex grondig verbouwd en werden boven de poort de wapens en kwartieren van het geslacht aangebracht. De bijgebouwen waren aan het hoofdhuis vastgebouwd. In het hoofdhuis was een grote wapensteen van ca. 1 vierkante meter met het familiewapen van de families Bex-Bocholtz ingemetseld. Eind 17e eeuw werd het huis publiek verkocht door een te hoge schuldenlast bij de familie Bex. Tot 1918 bleef het gehele landgoed met gebouwen ondanks dat het in verschillende handen kwam wel bij elkaar. Toen het in 1918 aangekocht werd door Bouwgrondmaatschappij "Tijdig” uit Heerlen raakte het landgoed versnipperd en werden de grachten gedempt. In 1952 werd de gemeente Brunssum eigenaar van het woonhuis waarna het in 1956 is afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouwwijk. De wapensteen met het familiewapen is opnieuw gebruikt in de nieuwbouwwijk.

Literatuur

Broers, H. J.S.M., De oude heren in Brunssum, de families van Weerst, Clut en Bex, in: Bron van Brunshem 1(1993)24-26.
Broers, H.J.S.M., De familie Vos te Brunssum. Een geslacht van voorname jonkers, in: Bron van Brunshem 1(1993)27-32.
Habets, J., De leenen van Valkenburg, in: PSHAL 23(1885)118-119.
Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes, Kastelen in Limburg: burchten en landhuizen 1000-1800, Utrecht 2005, 320.
Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen-en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, Maastricht 1974 (=Werken uitgegeven door het Limburgs Geschied-en Oudheidkundig Genootschap; 6), 54.
Moonen, W., Brunssum de eeuwen door, Brunssum 1952.