Heijen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Heijen. Detail van de Rivierenkaart (1849).

Heijen is een dorpskern van de gemeente Gennep. Voor de toevoeging aan Gennep in 1973 maakte het dorp deel uit van de gemeente Bergen.

Geschiedenis

Heijen was een eigen heerlijkheid met een schepenbank. Het gebied maakte deel uit van het hertogdom Kleef.

Monumenten

  • Waarschijnlijk stond al in de 9e eeuw een katholieke kerk in Heijen. Tussen 1300 en 1450 werd een nieuwe kerk gebouwd, waarvan het priesterkoor, (dat er tot 1944 stond) als afkomstig uit 1450 werd gedateerd. In 1852 werd het oude schip van de kerk gesloopt, om plaats te maken voor een ruimer opgezet schip in Waterstaatsstijl. In 1890 werd naar ontwerp van Caspar Franssen een niewe toren en doopkapel gebouwd Tijdens de oorlog werd de kerk bijna geheel verwoest. Na de oorlog werden de missen in een noodkerk gehouden. In 1954 werd naar ontwerp van architect Stoks een nieuwe kerk gebouwd. De kerk naderde zijn voltooiing in 1956.
  • Het in de Tweede Wereldoorlog gedeeltelijk verwoeste kasteel Heijen is door de in 1993 overleden beeldhouwer Peter Roovers gerestaurerd.
Kasteel Heijen

Archieven

De doopregisters beginnen in 1647, de huwelijksregisters in 1648 en overlijdensregisters in 1689 (parochie H. Dionysius). Zie ook deze link DTB-registers.