Heerlerbaan

Uit Genealogie Limburg Wiki

Heerlerbaan is een wijk van de gemeente Heerlen.

Naam

Deze plaats wordt in archiefstukken ook wel vermeld als Akerbaan en Baan, benamingen die verwijzen naar het feit dat het hier ging om een belangrijke doorgaande weg, namelijk de Romeinse heerbaan die van Heerlen via Aken naar Trier liep. Voor een discussie over de betekenis van de naam Heerlen zie aldaar.

Geschiedenis

Langs de weg van Heerlen naar Aken is al bijzonder lang bewoning. De bronnen van de Caumerbeek (Caumer is een verbastering van Cauborn of Caldenborn, hetgeen "koude bron" betekent) waren in de Romeinse tijd al in gebruik, en in de middeleeuwen nog steeds of opnieuw. Tot in de twintigste eeuw bleef de behuizing langs de Heerlerbaan een kleinschalige lintbebouwing. Tussen de eerste en tweede wereldoorlog werd aan de Heerlerbaan een mijnwerkerskolonie gebouwd ter grootte van 214 huizen. In de loop van de twintigste eeuw groeide Heerlerbaan vast aan Heerlen.

Externe link

Archief St. Josefparochie vanaf 1915