Hacking

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Algemene informatie

In de 17e eeuw komt de naam Hacking voor in Limburg. Bekend is een zekere Jean Hackin gehuwd rond 1660 met Oudon Goders, gevestigd in Gulpen. [1] Hij wordt de stamvader van talloze leden van de familie Hacking in Limburg. Beider voorouders komen uit Wallonië, de streken rond Bolland. Lambert Hackin, gestorven in 1552 wordt Bailli genoemd van Bolland. [2] Ook wordt er regelmatig gesproken over een Ernould en Johan Hackin, beiden maire burgemeester in Bolland. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar nog eerdere vermeldingen die teruggaan tot in de 15e eeuw. De naam Hacking kent vele varianten: Hackin, Hacquin, haquin,Hakking,Haeckin, Hackeng etc. Volgens Regis de la Haye is de naam Hackeng een patronymicum, afgeleid van de voornaam Jacobus, Jacques. [3] Volgens George Delbeuck kan de naam Hakin ook vertaald worden met "Valet" knecht. [4] De naam kan ook afgeleid zijn van de Franse verbastering van Hayim, wat in het Hebreeuws ‘leven’ betekent. Oude Franse Joodse namen wijzen hierop. [5] Voornamen die in deze eerste periode (15-16e eeuw) veel voorkomen zijn Lambert, Arnould (Ernould), Collar, Johan en Henry. Een familiewapen is niet bekend. In december 2015 is er een uitvoerige publicatie over de naam Hacquin, Hackin verschenen in het decembernummer 2015 van het genealogisch tijdschrift van Cercle de Fleron[6]

Medewerkers

naam medewerker: John Hacking

Bronnen

Gendalim Geneaologische Databank Limburg 2008 [1]

J. Schnackers, Julémont seigneurie allodiale au duché de Limbourg. Notes historiques et genealogiques Aubel 1959 p36,51 [2]

Régis de La Haye, Waalse families over de taalgrens, De Maasgouw 111 1992 p71 [3]

Georg Delbeuck in een correspondentie over het 'Dictionnaire du Dialecte Liégeois van Jean Haust' [4]

Zie de Joodse encyclopedie onder naam Hakin [5]

Société Royale Cercle historique de Fléron, 55 année, december 2015 - pag 8-19 [6] website [1]

Literatuur

 • Buchet, La saisie du Château et de la Terre de Bolland par Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, Société verviétoise d'Archéologie et d'Histoire, nr 43, 1956.
 • de Ryckel, Histoire de la seigneurie libre de Bolland., Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège, tome 22, 1930, pp. 73-257
 • A.H.H. Houben, Houben-Rouwet (1450-1985), een kleine familiegeschiedenis uit het land van Dalhem. Maaslandse geslachten, deel 4, Maastricht, 1986
 • G. Poswick, Les délices du duché de Limbourg, Verviers, 1951 en particulier: Le Château de Bolland, pp. 541-546 ; Le Château « Les Cours » à Bolland, pp. 547-552
 • J. Recken et J. Levaux, Bolland, notices historiques., Société d'histoire et d'archéologie du plateau de Herve, nr 16, 1968.
 • P. Loijson, F. Dergent, J. Loyson, Geschiedenis van het geslacht Loijson. 500 jaar leven en werken in de Landen van Overmaas, (Wassenaar) 2003
 • Régis de la Haye, Jo Hoen, Herten in het woud. Genealogie van de Familie de La Haye, Geleen Beek 1996 enzovoort
 • Régis de La Haye, Waalse families over de taalgrens, De Maasgouw,111, 1992.
 • J. Schnackers, Julémont, seigneurie allodiale au duché de Limbourg. Notes historiques et généalogiques, Aubel, 1959
 • Société Royale Cercle historique de Fléron, 55 année, december 2015 - pag 8-19

Externe Links

http://gw3.geneanet.org/canandanann [2]

 1. 1,0 1,1 eerste verwijzing
 2. 2,0 2,1 tweede verwijzing
 3. 3,0 3,1 derde verwijzing
 4. 4,0 4,1 vierde verwijzing
 5. 5,0 5,1 vijfde verwijzing
 6. 6,0 6,1 zesde verwijzing