Groote Heide

Uit Genealogie Limburg Wiki

De Groote Heide is een restant van een groot heidelandschap op de grens van Venlo en de Duitse gemeente Nettedal. Deze heide werd in vroeger eeuwen gezamenlijk gebruikt door boeren uit Venlo, Herongen, Leuth, Kaldenkirchen en Breyell. Behalve uit heidevlakten bestond het gebied uit velden, weilanden, grasland en (vooral in het zuiden) bossen. Doordat het gebied tijdens en na de tweede wereldoorlog voor militaire doeleinden werd gebruikt (Fliegerhorst Venlo) bleef het open karakter van het gebied behouden. Het wordt thans beheerd door de Stichting het Limburgs Landschap.

Bron

Maas-Niederrheinpad: onbegrensd wandelen tussen Maas en Rijn, [Streekpad 10], Amsterdam: Nivon 2011, p. 93.