Gerdingen

Uit Genealogie Limburg Wiki

Naar Wikipedia

Gerdingen is een dorp in de Belgische provincie Limburg, en een deelgemeente van de stad Bree. Het was een zelfstandige gemeente tot het bij de fusie van 1965 toegevoegd werd aan de gemeente Bree.
De deelgemeente Gerdingen ligt in het westen van de fusiegemeente, maar de dorpskom zelf ligt onmiddellijk ten noordwesten van het stadscentrum van Bree, waarmee het is vergroeid. Gerdingen heeft zich ontwikkeld van een Kempens landbouwdorp tot een woondorp. De wegen van Bree naar Peer en naar Meeuwen doorkruisen de deelgemeente. Langs deze wegen is er lintbebouwing. De rest van Gerdingen is nog agrarisch met verscheidene landbouwbedrijven.

In de Middeleeuwen was Gerdingen een vrijheerlijkheid, die in 965 zou hebben toebehoord aan de Sint-Martinuskerk van Luik. Later werd Gerdingen met het gehucht Nieuwstad een Loons leen, dat al vóór 1241 in handen was van de heren van Stein. Andere Heren van Gerdingen en Nieuwstad kwamen uit de families Van der Merwede (vijftiende eeuw), Rode van Opsinnich (1469), Van Werst (1472), Van Eynatten van Lichtenberg (1554) en Van Schaesberg (van 1659 tot de Napoleontische tijd). In de buurt van de kerk van Gerdingen heeft mogelijk hun burcht gestaan. [1]

Bezienswaardigheden

  • De laatgotische Onze-Lieve-Vrouwkerk uit de 16de eeuw. De romaanse toren dateert uit de 12de eeuw. De onderbouw van de toren is nog ouder en dateert van de 11de eeuw. In 1704 werd het schip verhoogd, in 1718 werd de toren verhoogd en in 1726 werd de volledige kerk gerestaureerd. In 1881 brandde de kerk af maar ze werd tussen 1884 en 1888 terug opgebouwd. In de kerk staat een houten beeld uit 1280. De kerk werd in 1981 beschermd als monument en samen met het omringende kerkhof ook beschermd als dorpsgezicht.
  • Het klooster van Gerkenberg heeft een neogotische kerk toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel. Het kloostercomplex werd gebouwd tussen 1914 en 1919 door de karmelieten.

Noot

  1. Zie voor meer informatie over de heerlijkheid het artikel over Gerdingen op de website Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.