Gebruiker:Ad Welschen (aka AJW)

Uit Genealogie Limburg Wiki

Genealogie is een reeds lang bestaande, maar vroeger meer latente interesse van mij, en zij werd een liefhebberij in verband met Limburg die ik sinds het jaar 2000 intensief beoefen. Bij mij is deze interesse ingebed in de studie van regiogeschiedenis en heemkunde. Het startpunt vormde het onderzoek van mijn eigen familiegeschiedenis, oorspronkelijk gemotiveerd door vragen naar de herkomst van mijn familie en de betekenis van mijn familienaam. Van daaruit ontwikkelde zich een bredere, thematische interesse in Limburgse adelsgeschiedenis en Limburgse migrantengeschiedenis.

Zie ook