Florack

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Bij een ietwat Frans klinkende familienaam als Florack rijst gemakkelijk het vermoeden dat deze naam wel van Franse herkomst zal zijn. In theorie zou de naam dan ontleend kunnen zijn aan het dorpje Florac in het hart van de Franse Cévennes, tegenwoordig een Nationaal Park. Zonder ondersteunende evidentie of ook maar aanwijzingen is een dergelijke speculatie echter te zwak gemotiveerd. We zullen het waarschijnlijk wat dichter bij huis kunnen zoeken.

In Limburg komt de naam vanaf tenminste het eerste kwart van de 17e eeuw vooral voor in Roermond en omgeving. Later die eeuw zien we de naam ook in Sittard en omgeving. In 1947 kwam de naam Florack 60 maal voor in Nederland, waarvan 40 in Limburg, de variant Florax 92 maal, waarvan 84 in Limburg en Florakx 10 maal (uitsluitend in Limburg). Een spelling Floracks kwam in 1947 niet voor. In 2007 waren er 168 personen die de achternaam Florack droegen.[1]

Ook in het aangrenzende Duitse gebied treffen we de naam aan, vooral in de Nederrijn tussen Euskirchen en Münster, met concentraties rond Heinsberg en Mönchen-Gladbach enerzijds en in het Westfaalse Münsterland anderzijds. In het Duitse taalgebied (o.a. Waldfeucht) zien we ook varianten als Floracks (1647), Floracs (1692), Floraks (1700), Florax (1698), Florrack en Florrak (1718). Florak, Floracks en Florax komen ook nu nog in Duitsland voor, min of meer in dezelfde gebieden als de hoofdvorm.
Het totaal aan dragers van de hoofdvorm Florack bedraagt in Duitsland ca. 442. Juist dit aanzienlijk ruimere voorkomen in het Duitse grensgebied is een aanwijzing dat het hier gaat om een Duitse naam, met een overloop over het Nederlandse grensgebied. De uitgang /-ack/ komt bij Duitse namen bovendien vaker voor (vergelijk Pollack, Ballack en ook Gi(e)gengack) [2]. De juiste uitspraak van deze naam zal dan het woordaccent op de eerste lettergreep leggen, maar zij kan in een andere (allochtone) omgeving gemakkelijk verschuiven.

In de Verenigde Staten leeft de achternaam vooral voort als Florak.