Exclave

Uit Genealogie Limburg Wiki

Naar Wikipedia

Een exclave is een stuk land dat politiek gezien wel, maar geografisch gezien niet met het moederland is verbonden. Een bekend voorbeeld van een exclave is de gemeente Baarle-Hertog. Overigens kan een exclave ook een eiland zijn in het geval het niet via de eigen territoriale wateren te bereiken is. Een voorbeeld hiervan is Likoma eiland - twee eilanden politiek behorend bij Malawi, maar volledig omsloten door de territoriale wateren van Mozambique.

De term exclave refereert dus aan het land waar het gebied toe behoort, in tegenstelling tot de term enclave, waarbij wordt uitgegaan van het gebied waardoor het territorium wordt begrensd. Veel exclaves zijn ook enclave, maar niet altijd. Omgekeerd zijn ook niet alle enclaves exclave: Lesotho is alleen enclave, omdat het een onafhankelijk land is, volledig gelegen binnen de grenzen van Zuid-Afrika.

Een grote exclave is het Russische oblast Kaliningrad aan de Oostzee (die geen enclave is, omdat het gebied door twee andere staten wordt begrensd en bovendien aan zee ligt). Andere exclaves zijn de Spaanse steden Ceuta en Melilla op de kust van Marokko.

België heeft met Baarle-Hertog een lappendeken van exclaves die door Nederlands grondgebied worden omsloten. Deze exclaves zijn ook enclaves.

Zie ook

Staats Opper-Gelre