Eckelrade

Uit Genealogie Limburg Wiki
Kerk te Eckelrade

Eckelrade (Limburgs: Ikkelder) is een dorp en maakt sinds 1982 deel uit van de fusiegemeente Margraten.

Geschiedenis

Eckelrade ontstond in de twaalfde eeuw. Het werd toen gesticht vanuit Gronsveld, net zoals de meeste plaatsen op het plateau van Margraten tussen de 11e en de 13e eeuw gesticht zijn vanuit oudere nederzettingen in de nabijheid. Het dorp heeft tot aan de Franse tijd een ingewikkelde structuur gekend. De noordzijde van de Dorpsstraat en de kerk behoorde tot de vrije rijksheerlijkheid, later graafschap, Gronsveld. De zuidzijde viel onder Breust (gemeente Eijsden). In het westen viel nog een blok Rijckholter grond. Het oostlijke deel van het dorp viel onder de heren van Valkenburg, die het in leen hadden gegeven aan de heer van Gronsveld. Door het gebrek aan (juridische) samenwerking tussen de delen van het dorp kon een misdadiger zijn straf ontlopen, door simpelweg de straat over te steken. Aan deze ingewikkelde structuur kwam ten dele een einde, toen in 1828 de gemeente Sint Geertruid werd opgericht. De zuidkant kwam toen bij deze nieuwe gemeente, terwijl de noordzijde bij Gronsveld bleef horen. In 1982 kwam helemaal een einde aan de deling van het dorp, toen het in z'n geheel bij de gemeente Margraten werd gevoegd.

Monumenten

  • De Katholieke Sint Bartholomeuskerk, van mergel. Oorspronkelijk was het een hulpkerk van de parochie Gronsveld. De typisch Limburgse toren stamt uit de 14e eeuw. Een gedeelte van het gebouw stamt uit 1717. In 1845 werd de kerkgebouw een zelfstandige parochiekerk. De sacristie en doopkapel zijn toen bijgevoegd en in 1923 kwam nog een uitbreiding met neo-gotische elementen.
  • Robustelly-kerkorgel uit 1775. Afkomstig van het klooster in Hoogkruts
  • Voormalige zuivelfabriek Sint Barbara uit 1916. Na 1985 een woonhuis.
  • Diverse oude (en monumentale) boerderijen en huizen.
  • Beeldje van een meisje met een schooltas met als titel: Ten dienste van kerk, school en gezin. Het is een herinnering aan de zusters de la Misericorde, die hier jarenlang vanuit hun klooster het onderwijs (vanaf 1903) verzorgden.