Drabben

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

De familienaam Drabben komt reeds in de 15e eeuw voor in de omgeving van Venlo en Roermond. Zo zien we bijvoorbeeld Heynrick Drabben (vermeld te Venlo op 1 april 1452) en Johan Drabben (op 17 mei 1459 genoemd als stadhouder van lenen namens hertog Arnold van Gelre; op 13 augustus 1459 vermeld als richter te Beesel, scholtis van het ambt Montfort - vermeld 1476-1480 - en scholtis van de heerlijkheid Swalmen - 1476).

Beesel

In Beesel duikt de familie Drabben op het eind van de 16e eeuw op. Leden van deze tak vinden we ook onder de aliasnamen Heijens en Kuijpers.

  • Jacob Drabben van Biesell, testeerde op 9 oktober 1589 inzake tiendrechten te Beesel.
  • Tulmen Drabben, op 2 augustus 1606 vermeld als laat te Beesel. Thilman Drabben verpandde op 1 maart 1622 met toestemming van zijn vrouw Mercken landerijen onder Beesel. Op 8 januari 1628 deed Mercken van Oebroick met toestemming van haar man Thilman Drabben ten behoeve van haar zoon Ruttgen en diens vrouw Thrincken van Elmpt afstand van haar vruchtgebruiksrechten op 3 vierdel akkerland in het Raederveldt gelegen, den Gheer genaamd, met beide zijden gelegen tussen de kinderen van Johan en Wilhelm van de Beeck. Rutten en Thrincken droegen dit land vervolgens voor een bedrag van 50 daalder over aan Jacob Heijens, zoon van Thilman voornoemd. Tilman Heyens, oud ongeveer 60 jaar, verklaarde in juni 1638 (z.d.) op verzoek van Catarina Ronckensteins, weduwe van wijlen Godart op den Cruitzbergh, dat voor zover hem bekend nooit enige lammer‑, bijen‑ of baggentiende verschuldigd was geweest van het goed van wijlen Cruitzbergh op de Platze gelegen, echter wel van het oude Cruitzberghs goed dat nu eigendom was van Dirick van Nheer. Tilman Heyens droeg in juni 1638 (z.d.) met toestemming van Jaexken en Trincken, de kinderen van zijn zus en wijlen Tisken der Kuiper, een huis in de Krommerstraeten te Beesel voor een niet genoemd bedrag over aan Peter Quiten en Maria Conix. Jaeck Rutgens droeg op 16 augustus 1644 met toestemming van zijn leenheer, aan wie hij de 12e penning betaalde, het goed aan Drabbenvalderen gelegen over aan zijn neef Herman Rutgens.
  • Catharina Drabben (alias Kuijpers alias Van Beesel), tr. Swalmen 14 april 1643 met Godefridus Roosen alias Van Sevenum. Gorttgen van Sevenum en Trincken Drabben kochten op 30 mei 1641 land te Beesel. Goirtgen van Sevenem betaalde hierna jaarlijk 2 tijnshoenders aan huis Nieuwenbroeck wegens Jeucken Drabbengoed te Beesel.