Dood en begraven

Uit Genealogie Limburg Wiki

Dood of begraven? In onze zoektocht naar de waarheid lopen we geregeld tegen deze vraag aan. Voor de invoering van de Burgerlijke Stand werd het overlijden of begraven van personen vrijwel uitsluitend genoteerd door de kerk. Gewoonlijk werd het begraven genoteerd (sepultus voor mannen, sepulta voor vrouwen), later ook het overlijden (obiit). Registers zijn in veel parochies niet volledig. Oude boeken zijn verdwenen, aantekeningen die de pastoor maakte op losse briefjes raakten zoek. Ook DTB-registers zijn mensenwerk.

Gewoonlijk mag je vertrouwen op de gegevens die de pastoors noteerden. Dat dit niet altijd het geval is, illustreert onderstaand voorbeeld. Op 1 januari 1707 noteerde de pastoor van de Sint Urbanusparochie in Belfeld:

'Hic autem abservandum et notandum est in praeteritis, nempe ab anno 1696 prima septembris, usque ad annum 1706, 30 novembris, quod non annotaverim diem, quo in domino obierunt, sed annotari die sepultura, scilicet verbum obijt est supradictis est intelligendum per diem, quo eos homines sepeliri nam ordinarie homines fuerunt mortui per duos dies, antequam eos sepeliri'.

Of in gewoon Nederlands: Let erop dat het register tussen 1-9-1696 en 30-11-1706 feitelijk de begraafdata vermeldt, hoewel hier ten onrechte het woord overlijden is gebruikt, en dat de personen in de regel reeds twee dagen waren overleden alvorens te worden begraven.

Ongetwijfeld zullen dit soort fouten ook elders zijn gemaakt. Deze pastoor was zo netjes om het ons even te laten weten. Kom je tegenstrijdige gegevens tegen, ga er dan niet meteen van uit dat de ene of de andere bron wel juist zal zijn, maar noteer gewoon dat je in verschillende bronnen gegevens hebt gevonden die niet overeenkomen.