Doeijsen alias Wynters

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Doeijssen alias Wynters is een uitgestorven familie uit Venlo. De namen worden telkens los van elkaar gebruikt. De spelling varieert Duijsen, Duysen, Duesen of Doeijssen.

Wapen

De schepen Jacob Doeijssen/Wynters zegelde met het volgende wapen: Een ruit gevormd door vier lijnen, die doorloopende aan de vier punten een buitenhoek vormen; en begeleid van vijf kleinere ruiten, één in het midden der ruit, de andere aan de vier zijden.

Genealogie in opbouw

  • Thijs Doeijsen trouwde met Agnes van Beringen (Neess). Thys Duysen en Neess van Beringen hadden een hypothecaire geldlening gegeven van 110 goudguldens op een huis bij en van de kerk en ontvingen daarvoor 1 goudgulden rente per jaar. De lening was op 6 januari 1566 afgelost door de kerkmeesters.

Uit zijn huwelijk:

  1. Jacob Doeijsen alias Wynters gildemeester van het Cremersgilde, (protestants) schepen Venlo 1579-1585, heeft volgens een getuigenis in 1566 deelgenomen aan de beeldenstorm te Venlo en o.a. het Cremersaltaar in de St.Martinuskerk stukgeslagen. Hij is daarvoor in 1567 met zijn echtgenote door Alva uit de stad verbannen en keerde pas terug toen de stad door Staatse troepen was veroverd gedurende het protestantse tussenbewind. Hij trouwde met Heldegondis (Hilla) Hoeffslegers en woonde in de Jaarmarktstraat te Venlo. Het randschrift op zijn zegel was Jaekop Winter in 1579.
  • Frans Douijssen, priester vermeld 1533-1536, wonende in de Vleesstraat.
  • Gerben Duysen, geestelijke, vermeld 1533, wonende in de Vleesstraat.
  • Catharina Duysen 5 mei 1563: missive van die van Venlo aan het Hof, houdende verzoek om de drost van Krieckenbeeck te gelasten het ten voordeele van Catharina Duysen gewezene vonnis te executeren.
  • Agnes Duysen had 1572-1574 een huis op de hoek van de Vleesstraat/Houtstraat. Dit pand is kort daarop geveild.
  • Akte van belening (Archief van het Hof van Gelder te Roermond) voor Henrik Duysen (de Vher) op 2 mei 1626 met een deel van de Veerstad te Venlo en het bodeambt van de stad, na overlijden van Alart Duysen.
  • Giesbert Duysen trouwde met Margareta (Grietjen), burgers van Venlo. Ontvangen 13 januari 1520 een erfpacht van 5,5 malder rogge en 2 kapoenen uit het erf en goed van Thomas van Dekenhorst te Kessel.