De Steegh

Uit Genealogie Limburg Wiki

Grubbenvorst

Het Huis De Steeg(h) (alternatieve benaming(en): Ingen Stegen, Lovendaal) te Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas) dateert oorspronkelijk uit de 16e eeuw. Huize de Steegh was leenplichtig aan de heer van Gribben en gaf als riddermatig goed toegang tot de ridderschapskamer van de Gelderse landstanden.
Op de plaats van het oudere huis werd rond 1750 door een lid van de familie de Rhoe d'Obsinnich het huidige huis gebouwd. Het was het noordelijkste domicilie van deze familie en het laatste op het grondgebied van het huidige Nederland.

Bewoners

Het landhuis was in deze familie gekomen via Lambert baron van Keverberg, heer van Aldenghoor, geb. omstreeks 1607, overl. te Haelen 29 okt. 1664. Deze was een zoon van Hans Everard, heer van de Steeg te Grubbenvorst, wegens dit goed verschreven onder de ridderschap van het Overkwartier van Gelre 1607, overl. 1616, en van Catharina van Cruchten. Zijn dochter Catharina (ged. 21 febr. 1631, erfgename van de Steeg, overl. vóór 1667, trouwde in 1657 Johan Frederik de Rhoe d'Obsinnich, heer van Elmpt, overl. 1700, zoon van Edmond en van Maria van Merode-Houffalize; hij hertrouwde volgens huw. contr. d.d. 14 mei 1668 Anna Walburgis 'van Berenzouw' (Amoena von Bernsau).

Beschrijving

Het huis bestaat uit een rechthoekig hoofdgebouw met verdieping en door een dakruiter bekroond schilddak; het heeft segmentboogvensters en in de middentravee van de voorgevel een ingang met bovenlicht in hardstenen omramingen in Lodewijk XV-stijl; voorts een windvaan met 1802.

Aan weerskanten van het voorplein zijn er twee bijgebouwen, van circa 1800.[1]

Visvijver

De Steegh is ook bekend om zijn visvijver (HSV 't Voorntje Grubbenvorst). Deze aan de spoorlijn gelegen vijver in het buitengebied van Grubbenvorst heeft een oppervlakte van 1,5 ha en is gemiddeld 1,5 meter diep. De vijver kent een afwisselende vorm en is omgeven door rietkragen en brede paden, waardoor ze een natuurlijke uitstraling heeft.

Literatuur

 • 'Alphabetische lijst der edelen, die sedert 1555 ter bijwoning van de vergaderingen van het Overkwartier van Gelder beschreven zijn', Maasgouw (1881), 543
 • P. Doppler, 'Beleening van het Cleyn Hambroeck in 1646', Maasgouw (1920), 77;
 • Louis baron de Crassier, 'De hoeve Cleyn Hambroeck en het huis ingen Stegen te Grubbenvorst', Maasgouw (1920), 90;
 • Camille de Borman, 'Genealogie Mewen genaamd de Keverberg', Annuaire de la noblesse de Belgique (1865), 236-237;
 • Doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van Haelen;
 • Egidius Slanghen, 'Bijdragen tot de geschiedenis van het voormalige graafschap Horne', Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1879), 39-44:
 • H. de l'Escaille, Genealogie de Rhoe d'Obsinnich, Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1896-97), 369;
 • Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven (1905), 445-447;
 • Jan Verzijl, 'De hoeve Cleyn Hambroeck en het huis De Steeg (ingen Steghen) te Grubbenvorst', Maasgouw (1928), 69-70.

Noot

 1. Bron: [1]

Zie ook

Externe links

 • Rijksmonumenten.nl [2]
 • Limburgse kastelen [3]