De Lage Landen / Machthebbers

Uit Genealogie Limburg Wiki

Naar Wikipedia

De machthebbers van de Lage Landen waren:

Periode ----- Land / Staat


648 - 1795 : Prins-abt van (abdij van) Stavelot

695 - 1528 : Bisschoppen van Utrecht

862 - 1405 : Graven van Vlaanderen

875 - 1482 : Graven van Henegouwen

885 - 1428 : Graven van Holland

907 - 1429 : Graven van Namen

944 - 1363 : Graven van Loon

972 - 1794 : Prinsbisschoppen van Luik

988 - heden : Graven, hertogen en groothertogen van Luxemburg

1003 - 1430 : Graven van Brussel en hertogen van Brabant

1003 - 1430 : Graven van Leuven

1033 - 1288 : Hertogen van Limburg

1046 - 1543 : Graven en hertogen van Gelre

1003 - 1511 : Graven en hertogen van Gulik

12e eeuw - 1795 : Prinses-abdis van Thorn

1269 - 1797 : Heren en vrouwen van de heerlijkheid Boxmeer


1433 - 1588 : Stadhouders van de Nederlanden

1507 - 1588 : Landvoogden van de Zeventien Provinciën

1588 - 1794 : Landvoogden van de Zuidelijke Nederlanden

1588 - 1795 : Gewestelijke Staten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden


1795 - 1804 : Nationale Conventie, Directoire en Frans Consulaat van de Eerste Franse Republiek

1796 - 1798 : Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek

1798 - 1801 : Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek

1801 - 1805 : Staatsbewind van het Bataafs Gemenebest

1805 - 1806 : Raadpensionarissen van het Bataafs Gemenebest

1806 - 1810 : Koningen van het Koninkrijk Holland

1804 - 1813 : Keizer van het Keizerrijk Frankrijk


1815 - 1831 : Koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

1831 - 1848 : Koningen der Nederlanden

1831 - heden : Koningen der Belgen

1848 - heden : Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden