De Graaf

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Zie ook Graef

Algemene informatie

De naam van onze familie de Graaf is een verbastering van de oorspronkelijke Duitse naam Grab, welk woord als substantief zoveel als 'sleuf' of 'holle weg' betekent.[1] Nadien kwamen er in Duitsland de namen Graab, Graff en Graaf uit voort en in Nederland de namen Graef en de Graaf. Verbasteringen ontstonden doordat de meeste mensen in die tijd hun naam niet konden spellen of omdat de gemeentelijke ambtenaren het foutief (naar hun idee) opschreven. Deze namen zijn vrij algemeen voorkomend en we zijn natuurlijk lang niet familie van alle genoemde naamsvarianten elders in Duitsland en Nederland.

Oudste vermeldingen

1e vermelding van de naam Graaf was op 29 mei 1732, door Johannes Michael Grab.
1e vermelding van de naam Graab was op 3 november 1739, door Antonius Hubertus Grab.
1e vermelding van de naam Graff was op 25 december 1758, door Joannes Adam Grab.

De familienaam Graef was ‘nieuw’, toen Joannes Michael Graef zich in 1772 in Horn vestigde. Op 15 oktober 1772 was hij in het nabijgelegen Buggenum getrouwd met Maria Catharina Randeraet, maar in het trouwregister werd zijn naam nog vermeld als ‘Grab’, dat was dan ook zijn eigenlijke familienaam. Hij werd gedoopt op 4 april 1745 in Wassenberg, zo'n 15 km. ten oosten van Horn, in het toenmalige hertogdom Gulik (Jülich-Dld.). Joannes Michael hoorde bij de derde generatie Grab in Wassenberg. Zijn grootvader, eveneens Joannes Michael geheten, was daar in 1696 getrouwd met Caecilia Unckels. Het trouwboek van Wassenberg vermeldt dat de bruidegom afkomstig was uit Ladenburg (in Baden Württemberg). Toen het eerste kind van Joannes Michael junior in Horn werd gedoopt, op 13 augustus 1773, werd de achternaam ‘Graef’ ingeschreven.

De naam de Graaf werd pas voor het eerst gebruikt door Jacobus Antonius (Antonie) Graef toen deze zich i.i.g. voor 1801 in Goeree Overflakkee vestigde. Hij was een zoon en tweede kind van eerder genoemde Joannes Michael Graef (jr.) en Maria Catharina Randeraet. Hij werd gedoopt in Horn op 8 juli 1775 en trouwde op 09 februari 1801 in Nieuwe Tonge (Z.H.) met Johanna Maatjens. Na haar overlijden samenwonend met Maria Jacoba Rameijs. Het was zijn zoon Machilus Wilhelmus (Michiel) die in begin 1838 naar Texel toog.

Herkomst

Onze tot nu toe oudste voorvader heette Hans Grab, geboren rond 1640-45 te Ladenburg bij Mannheim in (Baden-Württemberg) Duitsland. Hij was getrouwd met Anna Christina - ?

Verspreiding

Voornaamste plaatsen waar de familie heen trok en zich uitbreidde;

                     - Ladenburg   (Duitsland)
                     - Wassenberg  (Duitsland)
                     - Horn     (Limburg)
                     - Melissant   (Zuid-Holland)
                     - Texel     (Noord-Holland)

Noot

 1. Het is hiermee nog niet duidelijk of de familienaam daar ook mee verband houdt.