DHO

Uit Genealogie Limburg Wiki

DHO is een afkorting voor dopen, huwelijken en overlijden. De kerkelijke registers waarin de akten werden genoteerd, worden derhalve ook wel DHO-registers genoemd.

Daarnaast zien we ook de afkorting DTB: doop, trouwen en begraven. Omdat oude registers vaker de datum van begraven vermelden dan de sterfdatum, is de afkorting DTB het meest gangbaar.