Coninx

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE CONINX, een oude familie uit Meerssen.

Generatie I

I Lambertus Coninx

Lambertus trouwde met Yda vanden Berch. Yda is een dochter van N.N. vanden Berch en Mechtelt.


RAL VHG 275,46 04-03-1530 Jan Potthoms bekent dat Lambertus Conyncx hem een lening heeft terugbetaald die stond op de Renck gelegen aan het Vrijthof.

Kind van Lambertus uit onbekende relatie:

 • 1.mr. Jan Coninx Volgt II-a

Generatie II

mr. Jan Coninx, secretaris van Maastricht. Jan is overleden omstreeks 1579. Jan Trouwde met Catharina Berchmans (zus van Pouwels Berchmans, burger van Maastricht). Zij is overleden omstreeks 1579.


RAL LHG 342,163v 26-02-1563 Jonker Jacop van Bunde verkoopt aan meester Jan Coninxs, secretaris van Maastricht, getrouwd met Cathrijne, een huis met hoeve en achterhuis gelegen aan de bredestraat tussen het woonhuis op de zijde naar st. Servaes Paulus van Fall en naar onze lieve vrouwe jonker Aert Conincx.

Kinderen van Jan en Catharina:

 • 1. Marije Coninx .
 • 2. Lambrecht Coninx .
 • 3. Jaspar Coninx Volgt II-a.
 • 4. Anna Coninx, geboren omstreeks 1560.

Generatie III

III-a Jaspar Coninx. Hij is geboren omstreeks 1557 en overleden vóór 15-11-1604. Jaspar trouwde met Elisabeth Coecken dochter van Jan Coeken, schout van Meerssen, en N.N. Geldrops.

RAL BHG 719,27 08-07-1580 De representanten van de weeskinderen van mr. Jan Conincx en Catharina, te weten hun ooms Servaes opten Poel en Pouwels Berchman, als voogden van de 5 onmondige kinderen bekennen dat Jan Conincx vanwege zijn ouders een rente van 30 daalders heeft staan op het huis genaamd den gulden rijnck gelegen aan het vrijthof, nu toebehorende aan Laureijns Thoelen. Deze heeft dit huis verkregen van de erfgenamen van Conrart Indie Haege samen met de deze rente. Deze rente was terugbetaald volgens een akte verleden voor de Vroenhof van 05-01-1547 en 13-06-1569. Na het beleg van de stad in 1579 had Jan Coninx geld nodig en leende van een vrouw wonende te Hasselt 200 gulden en stelde zijn goederen onder de cijnshof van Veldwezelt als borg. Kort Hierna zijn Jan Coninx en zijn vrouw overleden.

RAL BHG 720,556 09-08-1580 Jonker Johan Coninx en zijn moeder jonkvrouwe Anna ontvangen van de voogd van de weeskinderen van mr. Johan Coninx, getrouwd met Catharina, beide zaliger 150 gulden. Als kinderen worden genoemd Jaspar, 23 jaar oud, Anna, 20 jaar oud, en Marije.

RAL VHG 283,154v 26-06-1590 Jasper Conincx, getrouwd met Elizabeth Coecken, verkoopt aan Mathijs Hermans, getrouwd met Neleken opten Poel, zijn aandeel van een beemd gelegen in de cleijn oe bij de Maas, grenzend aan de Maas, de Smeermaas, Reijner Driesens en Christiaen van Eijnatten erfgenamen. Ook verkoopt hij het aandeel van zijn broer Lambrecht. Deze is naar het buitenland vertrokken en Jasper weet niet of hij nog in leven is.

RAL LvO 7310,3r 04-09-1590 Flippen Kackers, getrouwd met Catrijna Coninx, verkoopt aan Jaspar Coninx, getrouwd met Lisbet, 7 groot en 5 klein roeden weide gelegen op de gansbanet tot Meerssen, grenzend aan Merten Ramackers en Goert Pasmans. Item 1 morgen land gelegen op het stoecken, grenzend aan Jan Ruters en This van Wielre. Item een 1/2 morgen land gelegen in het werden brock, grenzend aan Thijs van Wyller.

RAL LvO 7313,29 15-11-1604 Lijsbeth Coecken weduwe van wijlen Jasp Coninx bekent dat Jan van Herckhoven alias Vollers en zijn zwager Geren Daemen beide een bedrag van 100 gulden gekwijt hebben, waarbij de panden van hun vader Drijes van Herckhoven als borg stonden.

RAL BHG 727,112 08-06-1612 Er is een geschil ontstaan tussen Jan van Aecken, zoon van Jan van Aecken int Lavoir binnen Maastricht, en Michiel Coecken en Jacop van Buel, getrouwd met Marie Coecken dochter van wijlen Jan Coecken, voor hun en namens de kinderen van wijlen Jan [dit moet Jasper zijn] Conincx en Elisabeth Coecken als representanten van Michiel Geldrops over de betaling van een rente van 1 losmud rogge staande op panden van wijlen Michiel Geldrops.

RAL PM 144 De erfgenamen van Jan Cocken nu Elisabeth Cocken zijn dochter getrouwd met Jaspar Coninx, daarna de erfgenamen van Jaspar Coninx, op 08-12-1624 Andres Conincx.


Kinderen van Jaspar en Elisabeth:

 • 1. Michiel Conincx Volgt IV-a.
 • 2. Andries Coninx Volgt IV-c.
 • 3. Jan Coninx Volgt IV-b.
 • 4. Catharina Coninx, geboren omstreeks 1602.

Generatie IV

IV-a Michiel Conincx, Schepen en Schout van Ulestraten.

Michiel trouwde vóór 20-02-1628 met Maria Daems. Zij is een dochter van Mees Daemen en Metgen Kessels.

RAL LvO 7355,193v 10-11-1619 Michael Coninx, getrouwd met Maria Daems, leent van Margriet Jongen van Heerle 200 gulden en stelt als borg 3 morgen land gelegen in het hoechvelt, grenzend aan Mijchael Coken.

RAL LvO 7355,224v 05-11-1621 Michael Coninx, getrouwd met Maria Daemen, verkoopt aan zijn moederlijke oom Michael Coecken 5 groot roeden akkerland of wes gelegen aan de ..., grenzend aan Catarina Coex.

RAL LvO 7355,202 17-01-1622 Michael Coninx verkoopt aan Jaspar Cruitsen, getrouwd met Maria Ghijr, 8 groot roeden akkerland gelegen bij Haasdal op de brummercuijl, grenzend aan Peter Coecx en Grijtte Jacobs.

RAL LvO 7356,106v 12-03-1622 Andries Conincx, weduwnaar, verkoopt aan zijn moederlijken oom Michiel Coecken, oud-burgermeester van Maastricht, 6 groot roeden akkerland gelegen op het voenaell op het voetpad naar wingersberch, grenzend aan Michiel Coenincx en Thomas Fabritius. Item 2 groot roeden land en weide gelegen in het treckendael, hiervan bezitten Jan Helgers en zijn broer Michiell Coenincx het andere deel. Michiel Coecken verkoopt aan zijn voornoemde neef 22 groot en 10 klein roeden, dit is zijn helft van kettenvaert gelegen onder de proosdij aan de Geul.

RAL LvO 7356,107v 12-03-1622 Michiell Coenincx, getrouwd met Maria Daemen, verkoopt aan zijn moederlijken oom Michiell Coecken 2 groot roeden akkerland gelegen in de treckendael, waarvan Coecken de andere 2 roeden heeft verkregen van zijn broer Andries Coenincx.

RAL LvO 7356,108r 12-03-1622 Jan Helgers, getrouwd met Maria Vanden Dijck, verkoopt aan zijn oom Michael Coecken, oud-burgermeester van Maastricht en medeschepen, 5 groot roeden land gelegen in het treckendaell, grenzend aan Erneken Geutgens.

RAL LvO 7315,120 20-02-1628 Michael Coninx, getrouwd met Maria Daemen, leent van de weduwe Catarina Herman 400 gulden. Als borg stelt hij een 1/2 bunder weijwas gelegen in de houtemer behubden?, grenzend aan Jan Maenen erfgenamen, Jan Crombachs en Andries Conincx. Item een 1/2 bunder land gelegen in het humcover velt, grenzend aan Andries Baschs, Lambrecht Janssen en Peter Schonmekers.

RAL LvO 7315,159v 05-02-1629 Ernen Vollers van Raar, getrouwd met Judich Swennen, verkoopt aan Michael Conincx, getrouwd met Meije Damen, een 1 morgen gelegen in de eijssendael, grenzend aan Jan van Eijck, burger van Maastricht, en Ernen Vollers zelf.

RAL LvO 7316,17v 30-03-1632 Michael Conincx en Ernen Vollers, broer en zwager van Andries Vollers, verkopen aan Hendrik Sleijpen, getrouwd met Meijken Robrokx, een 1/2 bunder land gelegen op het leijmdal bestaande uit 2 stukken. Het eerste is 6 groot roeden en grenzend aan Wijnant Vollers en de gemeente. Het tweede is 4 groot roeden land en grenzend aan Jan Ruijters erfgenamen van Waterval en Dries Vollers van Haasdal.

RAL LvO 7316,122 15-01-1636 Mees Daems geassisteerd met de oudste dochter van zijn schoonzoon Dries Vollers, getrouwd met Catrina Daemen, beide zaliger bekent dat de weeskinderen 55 gulden schuldig zijn aan Peter, Winant en Wolter Knubben herkomende van land gelegen te Sibbe die verkregen was van Peter Knubben, getrouwd met Phillpen Vollers. Dit land had Jan Dammerier verkocht aan Dries Vollers van Raar, getrouwd met Margaretha. Mees Daems en de eerste dochter verkopen aan Michel Conincx, getrouwd met Maria Daems 4 groot roeden land uit een stuk van 17 groot roeden gelegen aan het rar? huisken, grenzend aan Dries Keten?.

RAL LvO 7318,327 08-03-1660 Andries Coninx, Jan Coninx getrouwd met Ida Janssen, Drieck Schillarts, Jan Jaspers en Lenart Schoets, getrouwd met de dochters van wijlen Michiel Coninx, verklaren dat Jan Ruijters, getrouwd met Elisabeth Baggen, zijn lening heeft terugbetaald. Dat zij bij testament verkregen hebben van hun tante Maria Coecken zaliger, welke door Erneken Goetjens bij haar man Jacob van Buel ook zaliger opgenomen had.

Kinderen van Michiel en Maria:

 • 1. Andries Conincx.
 • 2. Lijsbeth Conincx. Lijsbeth trouwde met Drieck Schillarts.
 • 3. Catharina Conincx. Catharina trouwde met Jan Jaspers.
 • 4. Maria Conincx. Zij is gedoopt op 22-02-1638 in Wyck. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Wauben en Agnes Daems. Maria trouwde met Leonard Schoets, koster van Meerssen. Maria hertrouwde 19-08-1686 te Valkenburg met Andries Bormans
 • 5. Joannes Coninx Volgt V-a.

IV-b Jan Coninx, schepen van Meerssen.
Jan trouwde met Anna.

IV-c Andries Coninx.
Andries trouwde op 28-10-1622 in Meerssen met Anna Wijers. Bij het kerkelijk huwelijk van Andries en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Michael Coeninx en Goeswinus Duijkers. Zij is een dochter van Arnoldus Wijers en Elisabeth Daems.

Kinderen van Andries en Anna:

 • 1. Jaspar Coninx Volgt V-d.
 • 2. Arnolt Coninx Volgt V-c.
 • 3. Jacob Coninx Volgt V-b.

Generatie V

V-a Joannes Coninx, burgemeester van Meerssen.
Joannes trouwde op 07-02-1644 in Meerssen met Ida Janssen alias Blocx. Bij het kerkelijk huwelijk van Joannes en Ida waren de volgende getuigen aanwezig: Mathias Jansen en Mathias Ruters. Zij is een dochter van Jan Janssen, smid, en Catrijn Broeckmans. Ida is overleden op 12-04-1696 in Keer.
RAL LvO 7322,242v No.177 13-10-1691 Ida jansen, weduwe van de oud burgemeester Jan Coninxs, geeft aan haar kinderen Machiel, Matthijs en Meeuwis Coninxs, en haar kleinkinderen van wijlen haar zoon Jaspar Coninx, getrouwd met Anna Philippens, haar huis en hof gelegen binnen Meerssen op de Beeckstraat, grenzend aan Balthus Walthouwers, Hendrik Kempenaers en Daem Ruijters. Dit op voorwaarde dat zij de rest van haar leven mag blijven wonen in de grote kamer aan de straat en dat de (klein)kinderen een lening van 1000 gulden aan de Kanunnik Huboth overnemen. De kinderen verkopen dit over aan hun broer Meeuwis Coninx, getrouwd met Maria Quax.

RAL LvO 7322,259 no.192 18-03-1692 Ida Janssen, weduwe van de oud burgemeester Jan Coninxs, geeft haar kinderen met namen Michiel, Matthijs en Meeuwis Coninx en haar kleinkinderen van haar overleden zoon Jaspar Coninxs 5 groot roeden weide gelegen op de ganssenbanet, grenzend aan Aard opden Camp en Steven Beets. Idem 1 morgen land gelegen in de ijssendael grenzend aan Simon Ruijters en Aloff den Haemeecker. Idem 4 groot roeden gelegen in de ijssendael grenzend aan Pieter Lexis en Heijl Ruijters. Item 3 1/2 groot roede, grenzend aan Goossen Duijckerts en Aerd Wijers. Item 1/2 morgen land grenzend aan Catharina Coninxs en Meeuwis Vollers, 2 1/2 roede banet in de houtemer bemde, grenzend aan de meule banet en Christiaen Brouwers. Idem 5 groot roeden land gelegen op de luiterlande, grenzend aan de drossaard Wijnands. Item 6 groot roeden land gelegen in de ijssendael grenzend aan Kapitein Cruijts en Pieter Duijckerts, alle gelegen onder Houthem. De kinderen verkopen dit land aan Wijnand Habets getrouwd met Anna Pasmans.

RAL LvO 7323,189 no.404 16-02-1696 Machiel Coninx getrouwd met Maria van scharn, Matthijs Coninx getrouwd met Elisabeth Mertens, Anna Philippens weduwe van Jaspar Coninx, verkopen aan hun broer Mees Coninx getrouwd met Maria Quax een weide van 18 groot roeden gelegen tot Meerssen, grenzend aan de weduwe van Jan Ruijters en Reijnder Manen voor 900 gulden.

Kinderen van Joannes en Ida:

 • 1. Mees Coninx Volgt VI-a.
 • 2. Gasparus Coninx Volgt VI-b.
 • 3. Michael Coninx Volgt VI-c.
 • 4. Joannes Coninx. Hij is gedoopt op 27-01-1652 in Meerssen. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Fabritius en Petrus Wierts.
 • 5. Mathias Coninx Volgt VI-d.

V-b Jacob Coninx. Jacob trouwde met Margriet Colemont.

V-c Arnolt Coninx.
Arnolt trouwde met Elisabeth Pasmans.

Kinderen van Arnolt en Elisabeth:

 • 1. Andries Coninx. Hij is gedoopt op 10-02-1664 in Meerssen. Bij de doop van Andries waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Jaspers en Catharina Van Mulkens.
 • 2. Maria Coninx. Zij is gedoopt op 17-05-1665 in Meerssen. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Margaretha N en Petrus Weyers.
 • 3. Andreas Coninx. Hij is gedoopt op 18-10-1668 in Meerssen. Bij de doop van Andreas waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Bure en Maria Heusch.

V-d Jaspar Coninx.
Jaspar trouwde met Helena Meecx.

Kinderen van Jaspar en Helena:

 • 1. Anna Coninx. Hij is gedoopt op 30-11-1652 in Meerssen. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Daems en Petrus Habets.
 • 2. Catharina Coninx. Zij is gedoopt op 28-06-1654 in Meerssen. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Laat en Joannes Wiers.

Generatie VI

VI-a Mees Coninx. Bij de doop van Mees waren de volgende getuigen aanwezig: Magdalena Heuschen en Martinus Kusters.
Mees trouwde met Maria Quacx.

Kinderen van Mees en Maria:

 • 1. Ida Coninx. Zij is gedoopt op 03-06-1684 in Meerssen.
 • 2. Catharina Coninx. Zij is gedoopt op 18-11-1687 in Meerssen. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Gaspar Coninx en Anna Selen.
 • 3. Joannes Coninx. Hij is gedoopt op 15-01-1690 in Meerssen. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Grouwers en Anna Philippens.
 • 4. Agatha Coninx. Zij is gedoopt op 26-05-1693. Bij de doop van Agatha waren de volgende getuigen aanwezig: Lambertus Hanssen en Elisabeth Mertens.
 • 5. Michael Coninx. Hij is gedoopt op 10-07-1695 in Meerssen. Bij de doop van Michael waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Coninx en Magdalena Heusch.
 • 6. Ida Coninx. Zij is gedoopt op 21-04-1698 in Meerssen. Bij de doop van Ida waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Bauwens en Elisabeth Quax.
 • 7. Arnoldus Coninx. Hij is gedoopt op 09-04-1701 in Meerssen. Bij de doop van Arnoldus waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Quax en Laurentius Swelschen.
 • 8. Maria Coninx. Zij is gedoopt op 24-09-1704 in Meerssen. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Maria Schermut.

VI-b Gasparus Coninx.
Gasparus trouwde met Anna Philippens. Zij is een dochter van Nicolaus Philippens en Catharina Swelsen.
RAL LvO 7323,152 no.362 26-02-1696 Anna Philippens, weduwe van Jaspar Coninx, geassisteert met Mees Coninx en Lambert Smeets, respectievelijke vaderlijke en moederlijke voogden, verkopen aan de nagelaten kinderen van Willem Grouwels, getrouwd met Elisabeth Jaspars, 6 groot en en 5 klein roeden gelegen op den bies, grenzend aan Pieter Wauben weduwe en Jan Scholeth. Item 4 groot en 16 klein roeden gelegen in het weerde broeck, grenzend aan Reijner Maenen en Nelis Houben. Item 3 groot roeden, gelegen in het hoogveldt, grenzend aan Zijmon Ruijters en Jan Coninx erfgenamen. Item 5 groot roeden gelegen aan de kruijsberg, grenzend aan Herman Vrancken en Lijsbeth Grouwels.

RAL LvO 7324,128 no.629 14-07-1702 Anna Philippens, weduwe van Jaspar Coninx den jongen, geassisteert met haar dochter Catharina Coninx zich sterkmakende voor het minderjarige kind Machiel Coninx verkopen aan Jacobus Nutten, burger en getrouwd met Maria Beets, 4 1/2 groot roeden akkerland gelegen op de vreint?, grenzend aan Mees Coninx en Christiaen Brouwers.

RAL LvO 7326,217v 20-11-1714 Anna Philippens, weduwe van Jaspar Coninx, inwoner van Meerssen, verklaart in naam van haar zoon Michiel Coninx, ongehuwd, 300 gulden te lenen van Henrick Smits, inwoner van Maastricht en getrouwd met Gertruijt van Melbeeck, tegen 6 procent rente. Hij stelt als borg de helft van zijn huis en hof en weide van 3 groot roeden, gelegen tot Meerssen, grenzend aan Jan Gilissen en Jan Scheufkens. Idem de helft van 12 groot roeden akkerland, gelegen in de overste breulen, grenzend aan de proostdij landen en de winne Mees Coninx. Item de helft van 13 groot roeden gelegen in de duijvels heggen, grenzend aan de kinderen van Jacob Coninx en Goosen Duijckers. Item de helft van 8 groot roeden akkerland gelegen in het emcover veltie, grenzend aan de straat naar de bergwaerts en het sleuijcken. Item de helft van 6 groot roeden akkerland gelegen in de twee beecken, grenzend aan Joannes Boots en Adr.Ruijters.

RAL LvO 7329,102 15-04-1725 Hendrick Penders, getrouwd met Catharina Coninx, en zijn zwager Michiel Coninx, beide inwoners van Meerssen, als erfgenamen van hun ouders zaliger Jasper Coninx en Anna Philippens hebben de nagelaten goederen verdeelt in 2 gelijke helften over 2 loten, A en B. Lot A bestaat uit de helft van een huis, hof en weide gelegen in de Volderstraat, grenzend aan Jan Gilissen en Mees van Kan, groot 4 groot roeden. Het huis heeft een totale waarde van 1000 gulden. Idem 16 groot roeden akkerland gelegen in de duijvels haege, grenzend aan Christiaen Brouwers en Jacobus Coninx erfgenamen. Item een 1/2 morgen land daarbij gelegen, grenzend aan Gerit Wetsels en Hendrick Kiesels. Item 4 groot roeden land gelegen aan de croonen weijde, grenzend aan Christiaen Brouwers en Joannes Boots. Item 6 groot roeden land gelegen op de voniel, grenzend aan Hendrick van Spauwen en Willem Snijders. Item 4 groot roeden land gelegen op de voniel onder de graef, grenzend aan sr. van de Biessen en Pieter Pluijmeeker. Item 10 groot roeden akkerland gelegen in de wijer, grenzend aan Steven Mengels en de beeck. Item 10 groot roeden gelegen in de calverbergh, grenzend aan Pieter Scheerders erfgenamen. Item 3 groot en 15 klein roeden land gelegen aan de gans, grenzend aan de straat. Item 5 groot en 7 klein roeden land gelegen in het hoogveldt, grenzend aan de weduwe Grouwels en de Wijes erfgenamen. Item 5 groot roeden land gelegen op de boecquetten, grenzend aan het lot B. Dit lot is toegevallen aan Hendrick Penders. Het lot B bestaat uit de andere helft van het huis en hof zoals genoemd bij A en 12 groot roeden akkerland, gelegen in de overste breulen, grenzend aan Jan Swelssen erfgenamen, de geul en de proosdie van Meerssen. Item 12 groot roeden weijwas gelegen aan de achterste geul, grenzend aan Hendrick van Spauw en de lantstraet. Item 5 groot roeden land gelegen in de overste breulen, grenzend aan Lins Hinve de Gelpse Trijn, genoemd in de wandeling. Item 3 groot roeden land gelegen in het hoogvelt, grenzend aan Christiaen van Mulkin en de Wijer erfgenamen. Item 4 groot roeden gelegen in het emcover veltje, grenzend aan Hendrick van Spauw en het Sluijske. Item 4 groot roeden land gelegen aan de gans, grenzend aan Leendert Bunnen en het sluijske en de straet. Item 6 groot roeden land gelegen in de twee beecken, grenzend aan Joannes Boots , Pieter Maenen erfgenamen en de gemeene straet. Item 10 groot roeden bosch, genoemd de calverbergh, grenzend aan Pieter Guijlckers en de heer Meusens erfgenamen. Item 3 groot en 10 klein roeden land gelegen in de nitsendael, grenzend aan Jan Schalet en de heer Meusens erfgenamen. Item 3 groot roeden land gelegen aan het raer huijsie, grenzend aan Jan Last en Aert Daemen. Item 5 groot roeden land gelegen op de Boecquetten, grenzend aan Michiel Coninx erfgenamen en het lot A. Item 2 groot roeden moeshof gelegen aan het cuijlen eijnde, grenzend aan Joannes Boots en Jan Sleijpen. Dit lot is toegevallen aan Michiel Coninx.

Kinderen van Gasparus en Anna:

 • 1. Catharina Coninx. Zij is gedoopt op 12-08-1676 in Meerssen. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Baggen en Thomas Jansen.
 • 2. Catharina Coninx. Zij is gedoopt op 10-10-1677 in Meerssen. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Gertrudis Coix en Gasparus Coninx. Catharina trouwde met Henricus Penders.
 • 3. Maria Coninx. Zij is gedoopt op 16-02-1680 in Meerssen. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Driessens en Lambertus Wijers.
 • 4. Joannes Coninx. Hij is gedoopt op 06-01-1682 in Meerssen. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Bartholomeus Coninx en Anna Ruyters.
 • 5. Michael Coninx Volgt VII-a.

VI-c Michael Coninx. Hij is gedoopt op 27-01-1652 in Meerssen. Bij de doop van Michael waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Baggen en Petrus Smeets.
Michael trouwde met Maria van scharn.

Kinderen van Michael en Maria:

 • 1. Joannes Koninghs. Hij is gedoopt op 07-03-1676 in Heer. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Dortans, Hermannus Lousbergh, Catharina Savels en Servatius van scharn.
 • 2. Sophia Koninx. Zij is gedoopt op 27-03-1678 in Heer. Bij de doop van Sophia waren de volgende getuigen aanwezig: Winandus Kicken en Maria Martina Bose.
 • 3. Servatius Coninx. Hij is gedoopt op 03-03-1680 in Heer. Bij de doop van Servatius waren de volgende getuigen aanwezig: Dionisius Cremers en Anna Knibben.
 • 4. Michael Coninxs. Zij is gedoopt op 24-09-1681 in Heer. Bij de doop van Michael waren de volgende getuigen aanwezig: Amilia Lousbergh en Petrus Rutten.
 • 5. Petrus Coninxs. Hij is gedoopt op 24-03-1684 in Heer. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Sophia Philippina Dortain, Joannes Groetenraeij en Ida Janssen.
 • 6. Leonardus Coninx. Hij is gedoopt op 14-07-1686 in Heer. Bij de doop van Leonardus waren de volgende getuigen aanwezig: Lambertus Hansen en Maghdalena Rutten.
 • 7. Henricus Andreas Coninxs. Hij is gedoopt op 13-02-1688 in Heer. Bij de doop van Henricus Andreas waren de volgende getuigen aanwezig: Magdalena Frambach, Helena Mertens, Joannes Thijssen en Andreas Vaes.
 • 8. Michael Coninxs. Hij is gedoopt op 16-04-1690 in Heer. Bij de doop van Michael waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Coninxs en Lambertus Lousbergh.
 • 9. Maria Coninxs. Zij is gedoopt op 04-10-1692 in Heer. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Winandus Kicken, Dionijsius Lousbergh, Catharina Vaessens en Catharina van scharn.
 • 10. Ida Coninxs. Zij is gedoopt op 21-04-1697 in Heer. Bij de doop van Ida waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Dortans en Elizabetha Mertens.


VI-d Mathias Coninx. Hij is gedoopt op 10-05-1655 in Meerssen. Bij de doop van Mathias waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Jaspars en Ida Thielen. Mathias is overleden op 14-01-1733 in Cadier, 77 jaar oud.
Mathias trouwde vóór 1681 met Elisabetha Mertens. Zij is een dochter van Martinus Mertens, Schepen van Heer, en Ida Grouwels. Elisabetha is overleden op 25-03-1715 in Cadier.

RHCL LvO 5953 01-02-1684 Mathijs Coninx getrouwd met Elisabeth Mertens leent 200 gulden van het Sint Servaes Gasthuis, tegen een rente van 5%. Als onderpand stelt hij zijn goederen en zijn schoonvader Merten Mertens, schepen van Heer, stelt als onderpand 10 1/2 roede land gelegen op schurbergh, grenzend aan de heren van sint anthonis, de erfgenamen van Kerst Linssen en Jaspar Mertens. Item 4 1/2 roede gelegen in de wan, grenzend aan Joris Beckers, Thijs Meusens en Merten Mertens zelf.

RAL LvO 5954 06-02-1699 Matthijs Coninx, getrouwd met Elisabet Mertens, leent van Joannes Lensens, kanunnik van St. Servaes en rijproost van de heerlijkheid Sepperen?, 200 gulden. Als borg stelt hij zijn kindsgedeelte, dit doet hij met toestemming van zijn schoonvader Merten Mertens, schepen van Heer.

RHCL LvO 5955 29-05-1705 Mathijs Coninx, inwoner van Keer onder Heer, getrouwd met Elisabeth Mertens, leent van Petrus Vandervrecken, oudschepen van Maastricht, als plaatsvervanger van doctor Christianus van Geleen 1600 gulden tegen 4 % rente. Als borg stelt hij zijn huis en hof gelegen tot Keer onder Heer naast het kerhof van 7 1/2 groot roeden, grenzend aan Pierbonis? weduwe en doctor van Geleen. Item 9 groot en 10 klein roeden akkerland gelegen in een bijlstack op scheurrenbergh. Item 2 groot roeden gelegen in boonendal.

RAL LvO 5955 24-01-1714 Matthijs Coninx van Heer, getrouwd met Elisabeth Mertens, verkoopt aan Johan Lambert Meusen, oud penningmeester van Maastricht, getrouwd met Catharina Simonis, 2 bunder, 6 groot en 10 klein roeden akkerland gelegen in 7 stukken.

RAL LvO 9780 14-07-1727 Matthijs Coninx, weduwnaar van Elisabeth Mertens, verkoopt aan Gerrit van der Linden van Cadier, getrouwd met Jehenne Brouwers 2 groot roeden bos en 1 eikenboom staande in het kererbos aan de reijnsbergh.

Kinderen van Mathias en Elisabetha:

 • 1. Ida Koninx. Zij is gedoopt op 09-02-1681 in Cadier. Bij de doop van Ida waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Ruters en Leonardus Schoets ludimagister Meersensis.
 • 2. Martinus Koning. Hij is gedoopt op 19-03-1683 in Cadier. Bij de doop van Martinus waren de volgende getuigen aanwezig: Joanes Kikken en Maria van Scharen.
 • 3. Joannes Coninx Volgt VII-b.
 • 4. Elisabetha Coninxs. Zij is gedoopt op 24-02-1687 in Heer. Bij de doop van Elisabetha was de volgende getuige aanwezig: Philippina Knibben.
 • 5. Michael Coninxs. Hij is gedoopt op 27-04-1689 in Heer. Bij de doop van Michael waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Groetenraede, Ida Jansens en Martinus Mertens.
 • 6. Petrus Coninxs. Hij is gedoopt op 24-02-1692 in Heer. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Ida Grouwels, Elisabetha Grouwels, Hermannus Lousbergh en Martinus Mertens.
 • 7. Matthias Coninxs. Hij is gedoopt op 23-10-1695 in Heer. Bij de doop van Matthias waren de volgende getuigen aanwezig: Walburgis Ducaerts en Thomas Moenen.
 • 8. Thomas Coninxs. Hij is gedoopt op 28-05-1697 in Heer. Bij de doop van Thomas waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Mertens en Catharina Moulingen.

Generatie VII

VII-a Michael Coninx. Hij is gedoopt op 26-05-1684 in Meerssen. Bij de doop van Michael waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Schillarts en Joanna Thyssens. Michael:
(2) verwekte een onechte tweeling bij Catharina Dousbergh. Zij is een dochter van Gerardus Dousenbergh en Gertruijt Peerbooms. Zij is gedoopt op 10-01-1681 in Meerssen. Catharina is overleden na 08-07-1755, minstens 74 jaar oud.
(1) trouwde met Catharina Overbun.

RAL Notaris Schaap 1768 Op 10-03-1712 verschijnen Catharina Doutzenbergh, geassisteerd met haar broer Dirck Doutsenbergh en haar tante Ida Doutsenbergh, weduwe van Frits? Dismas? ter ene en Michael Coninx, geassisteerd met zijn moeder Anna Philippens, weduwe van Jaspar Coninx ter andere. Catharina Doutsenbergh verklaart dat zij ontmaagd is door Michael Coninx en hij betaald 248 gulden voor de kinderen.

RAL LvO 7329 fol.103v 16-04-1725 Michiel Coninx, inwoner van Meerssen en getrouwd met Catharina Overbun, leent van Bernard Cornelissen, getrouwd met Isabella Ernou, 2000 gulden tegen 5 % rente. Hij gebruikt dit geld om een lening van 700 gulden terug te betalen aan Henrick Smits en een huis en hof te bouwen, gelegen tot Meerssen aan de voorste geul brugge, grenzend aan Fijken Knibben en de lantstraet. Hij stelt als borg dit huis en een 1/2 bunder akkerland gelegen op het molenveltje, grenzend aan Catharina Coninx, Aert Daemen en de achterste geul. Item 6 groot roeden bamps gelegen aan de achterste geullbrugge, grenzend aan Michiel Coninx zelf, de lantstraet en de geul. Item 2 groot roeden coolhof, grenzend aan Joannes Boots en Aert Daemen. Ook stelt hij als borg de goederen die hij heeft verkregen uit de deling met zijn zwager Henrick Penders.

Kinderen van Michael en Catharina:

 • 1. Gertrudis Coninx. Zij is gedoopt op 17-04-1711 in Meerssen. Bij de doop van Gertrudis waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Pessers loco Maria Dousberghs en Theodorus Dousberghs. Gertrudis is overleden op 10-12-1787 in Rothem, 76 jaar oud. Gertrudis trouwde vóór 1737 met Willem Cardous. Willem is overleden op 28-05-1779 in Rothem.
 • 2. Gerard Conings Volgt VIII.

VII-b Joannes Coninx. Hij is gedoopt op 27-03-1685 in Heer. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Michael Coninxs, Petronilla Kicken en Catharina Peters. Joannes is overleden op 03-09-1747 in Cadier, 62 jaar oud.
Joannes trouwde op 07-01-1709 in Cadier met Elisabetha Haesen. Bij het kerkelijk huwelijk van Joannes en Elisabetha waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Coninx en Lebuinus Haesen. Zij is een dochter van Wilhelmus Haesen, schepen van Margraten, en Catharina Hustin . Zij is gedoopt op 20-01-1689 in Cadier. Bij de doop van Elisabetha waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Haesen loco Elisabetha Haesen en Henricus sleipen. Elisabetha is overleden op 08-09-1747 in Cadier, 58 jaar oud.

RAL LvO 5957 19-04-1735 De kinderen en erfgenamen van wijlen Willem Haesen en Catharina Hustin verklaren dat bij de scheiding en deling van de goederen van hun ouders een deel is toegevallen aan Jan Coninx, getrouwd met Elisabeth Haesen. Dit bestaat uit 15 groot roeden land gelegen onder Heer, grenzend aan Dirck Brandeborger, Jan Schruijrs, Jan Lemmens, de heren van St. Servaes en Thomas Mertens weduwe.

RHCL LvO 5957 07-07-1735 Jan Coninx van Keer, getrouwd met Elisabeth Haesen, leent van Joanna Ursula de Naneij van Hessen Philipsdal 300 gulden en stelt als borg 15 groot roeden land gelegen onder Heer, grenzend aan Dirick Brandeborger, Jan Schruijer, Jan Lemmens, de heren van St. Servaes en Thomas Mertens weduwe. Item zijn huis, schuur, stallingen, koolhof en een leijerweide? gelegen tot Cadier, grenzend aan het kerkhof en Meusens erfgenamen.

Kinderen van Joannes en Elisabetha:

 • 1. Elisabeth Coninx. Zij is gedoopt op 14-02-1709 in Cadier. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Frederis en Ida Thijssen loco Petronilla Mertens.
 • 2. Guillielmus Coning, geboren in Cadier. Hij is gedoopt op 27-02-1711 in Cadier. Bij de doop van Guillielmus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus Haesen loco Wilhelmus Widdehoven en Ida Grouwels.
 • 3. Matthias Coninx, geboren in Bergh. Hij is gedoopt op 17-03-1713 in Berg en Terblijt. Bij de doop van Matthias waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna Haesen en Henricus Boets loco Martinus Coninx.
 • 4. Joannes Conincx. Hij is gedoopt op 05-10-1716. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Ida Coninx loco Joanna Haesen en Leonardus Houben iunior loco Gerardus Haesen.
 • 5. Joannes Conincx. Hij is gedoopt op 01-05-1718 in Cadier. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Matthias Coninx en Adilia Mees obstetrix.
 • 6. Anna Maria Coninx. Zij is gedoopt op 02-05-1720. Bij de doop van Anna Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Adilia Houben en Hermannus Schuffeleers. Anna Maria is overleden vóór 1722, ten hoogste 2 jaar oud.
 • 7. Anna Maria Coninx. Zij is gedoopt op 20-04-1722 in Cadier. Bij de doop van Anna Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Christianus Kikken theologus en Clara Ramakers. Anna Maria is overleden op 03-05-1807 in Cadier en Keer, 85 jaar oud.
  Anna Maria trouwde vóór 1750 met Jacobus Berchmans. Hij is een zoon van Nicolaas Berghmans en Anna Pinckaerts. Hij is gedoopt op 29-03-1726 in Gronsveld. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Catharina Lebens en Adamus Pinckaerts. Jacobus is overleden op 04-01-1793 in Cadier, 66 jaar oud.
 • 8. Matthias Coninx. Hij is gedoopt op 29-05-1724 in Cadier. Bij de doop van Matthias waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabetha uxor Christianus .... en Christianus Kikken clericus.
 • 9. Maria Margareta Coninx, geboren in Cadier. Zij is gedoopt op 06-08-1726 in Cadier. Bij de doop van Maria Margareta waren de volgende getuigen aanwezig: Christianus Kicken en Clara Rameeckers.
 • 10. Joanna Coninx, geboren in Cadier. Zij is gedoopt op 25-05-1729 in Cadier. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Clara Rameekers loco Joanna Sleipen en Petrus Schillinx loco Joannes Sleipen.
 • 11. Ida Coninx. Zij is gedoopt op 08-02-1732. Bij de doop van Ida waren de volgende getuigen aanwezig: Christianus Kicken loco Hermannus Schuffeleers en Aelizabetha Muesens.
 • 12. Petrus Coninx. Hij is gedoopt op 24-04-1735 in Cadier en Keer. Bij de doop van Petrus waren de volgened getuigen aanwezig: Joannes Schreurs en Maria Vangeleen.

Generatie VIII

VIII Gerard Conings. Hij is gedoopt op 17-04-1711 in Meerssen. Bij de doop van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Hatten en Henricus Penni. Gerrit is overleden op 01-02-1793 in Rothem, 81 jaar oud.
Gerard trouwde op 13-04-1755 in Meerssen met Marie Gertruyde Weenten. Zij is een dochter van Gerardus Weenten en Anna Crousen. Zij is gedoopt op 21-02-1729 in Meerssen. Bij de doop van Marie Gertruyde waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Crousen en Catharina Scheren. Marie Gertruyde is overleden op 30-09-1794 in Rothem, 65 jaar oud.

RAL LvO 7330 27-12-1738 Ludovicus van der Veecken, cand. en scholaster van de OLV kerk, als representant van wijlen zijn vader verkoopt aan Gerrit Coninx, inwoner van Rothem, een huis van 4 1/2 groot roeden gelegen op de klinckenbergh tot Rothem, grenzend aan Sijmon Sijben, Gertruijt Peerbooms, de lantstraet en Jan Coenen. Dit had de vader van Ludovicus verkregen van Lend. Peerbooms, Jan Lambrechts, P. Wilders en Gertruijt Peerbooms erfgenamen van Sophia Peerbooms, Leendert Peerbooms en P. Wilders als voogd en vader van Catharina, Maria, Joannes en Lendert Wilders, op 08-11-1708.

RAL LvO 7334 fol.586 02-02-1774 Johannes Godefridus Jansen, getrouwd met Maria Crousen, en mr. Meulenaar, burger en inwoner van Maastricht, ook namens hun schoonzus Anna Crousen, verkopen aan Gerardus Coninx van Rothem, getrouwd met Maria Geertruijd Weenten, 1 morgen gelegen in het broeck veldjen, grenzend aan Lambert Canna. Item 1 morgen gelegen in de bovenste breulen, grenzend aan Philip Du Chateau, Johannes Pluijmakers en Grouwels weduwe.

RAL LvO 7335 fol.410B 12-01-1780 Arnold Jaspers van Meerssen, getrouwd met Maria Peters, verkoopt aan Gerardus Conings van Rothem, getrouwd met Maria Gertruid Weenten, 3 groot en 10 klein roeden akkerland gelegen in de bovenste breule, grenzend aan Mees Volders, Peter Vaasen, Thomas Hons weduwe en Servaes Smijtters weduwe.

Kinderen van Gerrit en Marie Gertruyde:

 • 1. Michael Conings. Hij is gedoopt op 11-02-1756 in Meerssen. Bij de doop van Michael waren de volgende getuigen aanwezig: Gertr Koninckx en Mich Weenten. Michael is overleden, 11 maanden oud. Hij is begraven op 09-02-1757 te Meerssen.
 • 2. Gerardus Conings. Hij is gedoopt op 21-11-1758 in Meerssen. Bij de doop van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Wilh. Cordon en Anna Weenten. Gerardus is overleden op 05-11-1818 in Meerssen, 59 jaar oud.
 • 3. Maria Catharina Conings. Zij is gedoopt op 16-11-1761 in Meerssen. Bij de doop van Maria Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Crousen en Michael Weenten.
 • 4. Joannes Conings. Hij is gedoopt op 05-05-1765 in Meerssen. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Cardons en Anna Croesen.
 • 5. Petrus Conings. Hij is gedoopt op 31-07-1768 in Meerssen. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Ma. Dautzenbergh en Joannes Pijls. Petrus is overleden op 24-02-1831 in Meerssen (Rothem), 62 jaar oud.
 • 6. Maria Anna Konings, geboren op 24-02-1772 in Meerssen. Bij de doop van Maria Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus Cardous en Ma.joan. Muermans. Maria Anna is overleden op 23-11-1838 in Meerssen, 66 jaar oud.
  Maria Anna trouwde, 29 jaar oud, op 28-04-1801 in Bunde met Michel Huijnen, landbouwer en koopman, 22 jaar oud. Michel is geboren op 21-08-1778 in weert te Bunde, zoon van Paulus Heunen alias Hoen en Marie Goijen. Bij de doop van Michel waren de volgende getuigen aanwezig: Joes Bartholomeus Jr. loco Jois Huynen en Maria Joanna Lambrichs. Michel is overleden op 27-08-1847 in Meerssen (Rothem), 69 jaar oud.

Medewerkers


Koen In de Braekt, eerste versie op 7 november 2007
Koen In de Braekt, tweede versie op 16 november 2009