Ciceram

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

De familienaam Ciceram (Siceram, Syceram) duikt in de eerste helft van de 17e eeuw voor het eerst op in Roermond. Een verwantschap met de Vlaamse rederijker Everart Syceram (Siceram) dringt zich op maar is (nog) niet aangetoond.

Genealogie

I.
Loys Ciceram, op 26 februari 1610 toegelaten als burger te Roermond. Tr. met NN NN
Uit dit huwelijk vermoedelijk:

  1. Everardus Ciceram, volgt II.
  2. Hieronymus Ciceram, in de jaren 1622-1626 samen met (zijn broer?) Everard verwikkeld in een rechtszaak voor het Hof van Gelder te Roermond.

II.
Everardus Ciceram (Siceram), ontvanger van Z.M. Licenten te Roermond (1640). Tr. vóór 12-4-1631 met Joanna Verhaegh (Verhaeghen).
Uit dit huwelijk:

  1. Ludovicus Vincentius Siceram, ged. Roermond 12-4-1631 (get. Adam Schellart en Johanna Schets vervangen door Florentia Vital). Tr. Roermond 30-5-1650 met Anna Maria Fabri. Volgt III.
  2. vermoedelijk Joannes Baptista Ciceram (Siseram), op 23-12-1639 en 30-5-1650 vermeld als huwelijksgetuige te Roermond.

III.
Ludovicus Vincentius Ciceram (Sijceram), ged. Roermond 12 april 1631, ontvanger van de Koninklijke Licenten (1654-1655) en schepen te Roermond (1654-1663). Tr. Roermond 30-5-1650 met Anna Maria Fabri alias Charpentier, dr. van George Charpentier en Margaretha Thisius.
Uit dit huwelijk:

  1. Anna Florentia Siceram, ged. Roermond 2-6-1651 (get. Adamus Fabri en Joanna Verhaegh; dr. van Ludovicus x Anna Maria Fabri), overl. vóór 4-3-1675.

Literatuur

  • Familie Siceram, in: Limburg's Jaarboek 6 (1898-1899), blz. 26.