Burger

Uit Genealogie Limburg Wiki

Burger is de status die een persoon heeft en die hem of haar rechten geeft.

Tot aan de Franse revolutie was niet iedereen gelijk, naast het onderscheid tussen stadsbewoners en plattelandbewoners, was er in de stad zelf een onderscheid tussen diegenen die burgerrecht hadden en diegenen die het niet hadden.

Burgerrecht hield in dat men een (gilde-)ambacht mocht uitoefenen, lid van de stadsregering kon zijn en recht had op stedelijke voorzieningen zoals opname in het burgerweeshuis, ouderentehuis etc.

Burgerrecht kon verkregen worden door:

  • Via de ouders die burgers zijn;
  • Betaling van leges en het afleggen van de burgereed; én
  • Geboorte uit een burgeres.

Ongeveer de helft van de stedelijke bevolking had de status van burger; de andere helft mocht geen ambacht uitoefenen etc. en had een soort pariastatus.