Buijssen

Uit Genealogie Limburg Wiki


Buijssen

De oudst bekende Buijssen was Peter Beussen, geboren omstreeks 1575. Peter was getrouwd met Elisabeth. Zijn zoon Jan, geboren omstreeks 1600, was in 1648 kerkmeester te Horst. Jan trouwde met Sophia Vousten, ook wel geschreven als Sophia Goossen of Beussen. De vader van Sophia was Rutgher Vousten, Schepen (wethouder) van Horst.

Jan de Beijer tekende in 1738 de Markt en de St.Lambertuskerk van Horst waar Jan Beussen (ca 1600-1658) in 1648 kerkmeester was

Onze Buijssen afstammingslijn

Jan Beussen en Sophia Vousten kregen 10 kinderen. Het zevende kind was Theo Beussen die in 1661 trouwde met Francisca Cremers uit Meerlo. Theo verkocht in 1707 een weide aan Ansum de Mulder. Theo Beussen en Francisca kregen 8 kinderen. Het vierde kind was Gerardus Beuyssen, geboren in 1671. Hij trouwde in 1698 te Horst met Sophia Lensen. Gerardus Beuyssen en Sophia kregen acht kinderen. Het vierde kind, Franciscus, geboren 1705, trouwde met Petronella Aen 't Hek. Franciscus Beuyssen en Petronella kregen vier zoons. De derde zoon, Hendrik geboren 1739, was linnenfabrikant en winkelier te Horst. Hij trouwde met Beatrix Hoogers. Hun zoon Pieter Frans, geboren 1801, was koopman en molenaar in Horst.

Over Pieter Frans Buijssen: Peter Franciscus, ook wel Pieter Frans, Buijssen had al ervaring opgedaan als pachter van de watermolen en besloot in 1847 een eigen molen te gaan bouwen. Hij kreeg op 21 mei 1847 toestemming om op een perceel van de erfgenamen van Mathijs Hoogers in het Weisterbeksveld een olie- en pelwindmolen te bouwen. Dit perceel wordt tegenwoordig grotendeels gebruikt als parkeerplaats van de Rabobank. De buurt kwam in verzet, vooral tegen het plaatsen van een stoommachine en het verwachte brandgevaar. Op 5 december 1850 kreeg hij officieel toestemming om de stoommachine in gebruik te nemen. Het was het eerste stoomwerktuig in Noord-Limburg. Zie ook 'Oud Horst in het nieuws', deel 1, 1843 tot 1900, door Loe Derix te Horst, ISBN 90-800529-1-4, de pagina's 19, 49, 128 (advertentie), 136 (overlijdensbericht). Zie de stamboom voor meer informatie over Pieter Frans.

Pieter Frans trouwde in 1826 met Lambertina Jenniskens. Samen kregen zij drie zoons: Pieter Hendricus, Johannes en Leonard. Johannes (Jan) geboren 1829, koopman en landbouwer, trouwde in 1862 met Mechtilda Albertina Francisca Haegens. Samen kregen zij zes kinderen, drie jongens en drie meisjes. De jongens werden alledrie koopman. Gerard was tevens molenaar en Henri was tevens landbouwer. Pieter Hendrik Hubert (Henri) geboren 1865 trouwde met Petronella Huberta (Nelke) Geurts van de Renkes Hof in Swolgen. Zij woonden op de Middelijk te Horst en samen kregen zij vier kinderen waarvan de oudste (Dina) al jong overleed. De overige drie kinderen waren Piet, Dien en Cisca.

De schrijfwijze van de naam Buijssen.

De naam Buijssen is in de geboorte-aktes van Pieter Frans (1801), zijn zoon Jan (1829), en weer zijn zoon Pieter Hendrik Hubert (1865) consequent geschreven als Buijssen. Dit geldt ook voor de huwelijks-aktes van Pieter Frans (1826) en Jan (1862). De aktes zijn echter door de betrokkenen getekend als Buijssen, Beuijssen en Beuyssen. Rond 1600 werd (ook) Beussen geschreven. Door de gebrekkige overheids- en kerk-registratie voor het jaar 1800 hebben er verschillende schrijfwijzen kunnen ontstaan. De burgerlijke stand heeft echter vanaf het jaar 1801, de geboorte van Pieter Frans, voor zover na te gaan aan de hand van 5 aktes, consequent Buijssen geschreven