Brukske

Uit Genealogie Limburg Wiki

Brukske was een buurtschap en is tegenwoordig een (nieuwbouw)wijk van de gemeente Venray.

Geschiedenis

In de wijk werden in 1994 ontdekt een grafveld uit de late 1e tot de vroege 3e eeuw na Christus, sporen van een nederzetting uit de Vroege Middeleeuwen (6e/7e eeuw) en sporen van een nederzetting uit de 11e/12e eeuw. Het Romeinse grafveld heeft inclusief de weg een lengte gehad van 120 meter. Het opgegraven gedeelte bevatte (minstens) 21 grafstructuren: 6 ronde greppels en 15 rechthoekige greppels, alle met een opening aan de noordzijde. Er zijn 34 crematies geborgen. Dit grafveld wordt -over een lengte van minimaal 50 meter en maximaal 75 meter (onder de H. Dunantweg)- doorsneden door woonsporen uit de 11e en 12e eeuw. Daarbij horen 2 of 3 waterputten. De Merovingische bewoning ligt ten zuiden van de Romeinse begraving en de latere middeleeuwse bewoning en strekt zich uit -van noord naar zuid- over een lengte van 105 meter. Er is minstens een huisplattegrond te herkennen. Bij de nederzetting horen 6 of 7 waterputten, maar deze liggen over een grotere lengte verspreid. Er is een Merovingisch vrouwengraf gevonden. Na de 12e eeuw zijn de nederzettingssporen bedekt door een esdek. Dit deel van het wegtracé van de A73 doorsnijdt een gebied waar veel meer te verwachten is. Zeker is dat bewoning en begraving zich in de omgeving in oostelijke en westelijke richting uitstrekken. Een deel is uiteraard verstoord door de bestaande weg.