Brouwers

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg


Het kerkplein te Margraten

Algemene Informatie

De familienaam Brouwers komt al redelijk vroeg in de boeken van de schepenbank van Margraten voor. Het is in Margraten een vooraanstaande familie. Een aantal leden van deze familie was schepen. ´Willem´ is een zeer kenmerkende voornaam.

Generatie 1

I.1 BROUWERS.
Kinderen:

 1. Jan BROUWERS (Zie II.1).
 2. Willem BROUWERS (zie II.3).

Generatie 2

II.1 Jan Brouwers in de Dobbelsteijn gehuwd met Elisabeth RAIJEN. Treedt op als oom van de kinderen van Willem Brouwers en Anna Creusen. [1]
De schepen Hasen verzoekt arrest op de meubele en immeubele goederen van Willem Brouwers de oude om te hebben restitutie of wel nadere verzekeringen van een somme van 30 pattacons waar de voorschreven Brouwers aan wijlen zijn broeder Jan Brouwers, schoonvader van de voornoemde Hasen, zekere zes roeden land in verzet had gedaan. [2] Willem Brouwers verkoopt stukken land gelegen aan de Mispelboom, aan de Brounsum en op de Hoperberg aan zijn zwagers Cerst Caenen en Willem Haesen

 1. Willem BROUWERS.
 2. Anna BROUWERS. Gehuwd met Willem HAESEN, zoon van Ernen HAESEN en JOANNA NELIS [3], Stadhouder van Margraten, laat van de Laathof Dobbelstein [4], Schatheffer [5]
 3. Maria BROUWERS. Gehuwd met Kerst CAENEN, zoon van Kerst CAENEN en Judith SOLDERS [6]


II.3 Willem BROUWERS, geb. ca.1583 [7] ,wordt op 26-04-1606 tot Schepen van Margraten benoemd [8] en wordt op 21-01-1626 tot keurmeester benoemd [9].
Doodt de tocht op 4 roeden land gelegen op het Hontemervoetpad plus land gelegen in de Coningswinckel ten behoeve van zijn 3 kinderen Ernen, Peter en Cerst Brouwers, verwekt met wijlen Anna Creusen. [10] Oud‑schepen. Verkoopt land nagelaten door zijn eerste vrouw Anna Cruijsen. [11] Willem Brouwers begint een proces tegen Giel Haesen de zoon van Cerst Haesen. Deze zou bij Peter Brouwers de zoon van Willem Brouwers met een broodmes een grote wond aan zijn linkerarm hebben gemaakt. En Giel Haesen zou hiervoor 6 rijksdaalders moeten betalen aan de meester Gabriel Franssen om de wond te genezen. [12] Peter, Melchior en Willem Brouwers, gebroeders en kinderen van Willem Brouwers worden genoemd als erfgenamen van Melchior Meijboom en Jenne Creusen [13]
Gehuwd (1) met Anna CREUSEN, overleden voor 1628. Dochter van Ernen CREUSEN (Schepen) en Eva Jan KERCKHOFFS dochter [14]
Uit dit huwelijk:

 1. Peter BROUWERS (zie III.1).
 2. Keerst BROUWERS (zie III.3).
 3. Ernen BROUWERS (zie III.5).
 4. Jan BROUWERS (zie III.6).
 5. Melchior BROUWERS (zie III.7).
 6. Willem BROUWERS (zie III.8
 7. Eva BROUWERS, gehuwd met Cruijtz BECKERS, Schepen van Margraten [15]
 8. Maria BROUWERS [16]
 9. Jen BROUWERS, gehuwd met Peter van Laer.In 1673 ruilt Peter van Laer, wettige vader van zijne drie wettige kinderen verwekt met zijn eerste vrouw Jen Brouwers zaliger, in naam van deze kinderen, grond met Herman Loop. Deze grond was hem "noch competeerende uyt de erven van wijlen sijnen schoenvaeder saeliger Willem Brouwers.[17] In 1676 ruilt één van deze kinderen namens allen landerijen met Adrianus Massing. De goederen worden omschreven als: "alsulcke erffgoederen als op hen is comen te volueren met afsterven van hunnen alt vader Willem Brouwers salg., vader peter van Laer". [18]

In 1668 "compareert Willem Brouwers, oudt schepen, uytgevende die tocht van sijn negende gedeelte der Erffg. achtergelaten bij wijlen sijne eerste huysvrouwe Anna Cruysen, ende dat tot oyrbaer en behoef van Herman Loop, man ende mombaer van janneken Brouwers, wettige dochter van wijlen Ernen Brouwers".[19]. In 1675 verkoopt Herman Loop aan Willem Brouwers, gehuwd met Catharina Ruijters,"het negende gedeelte" van een erfpacht van drie vaten rogge en het "negende gedeelte" van het stockhuys. Dan is het ook zeer waarschijnlijk, dat er niet negen erfgenamen maar negen kinderen waren en het bestaan van negen kinderen uit dit huwelijk werd bewezen. [20]

Generatie 3

III.1 Peter BROUWERS, overleden voor 1671.[21]
Nog ongehuwd, verkoopt op 7 mei 1628, samen met Cerst en Ernen en ook voor zijn andere nog minderjarige broeders en zussen, met toestemming van zijn oom Melchior Meijboom, diverse stukken grond, o.a. gelegen aan het Houtemervoetpad en in de Coningswinckel, aan zijn oom Jan Brouwers x Elisabeth. Dit om een lening, door zijn vader in 1615 aangegaan bij jonker van Opsinnig af te kunnen lossen. [22]
Gehuwd met Johanna CAENEN, overleden voor 1676.[23] Vermoedelijk dochter van Kerst CAENEN en Judith SOLDERS [24]
Uit dit huwelijk:

 1. Maria BROUWERS, begraven op 26‑03‑1706 te Margraten. Gehuwd voor de kerk op 19‑10‑1665 te Valkenburg met Adriaan MASSING, 30 jaar oud, gedoopt op 23‑09‑1635 te Valkenburg getuigen: Adrianus de Groot / Maria Maessen), overleden op 15‑08‑1696 te Margraten op 60‑jarige leeftijd, zoon van Joannes MASSING en Anna HEIJSINGHS. De goederen nagelaten door hem en zijn vrouw Marie Brouwers worden op 22 september 1724 gedeeld onder hun kinderen, te weten, Joes Massing, Pieter Massing, Thomas Thomassen gehuwd met Anna Massing en Johanna Massing. Hieronder is ook een capitaal van 4000 gulden dat afkomstig is van de oom van de erfgenamen, te weten Christiaan Brouwers, notaris te Maastricht. Alle land wordt gedeeld, maar het "stockhuis" gelegen te Margraten kan niet goed worden gedeeld. Daarom zal dit aan een van hen komen, en zal deze aan de anderen binnen een maand 507 en een halve gulden betalen. [25]
 2. Anna BROUWERS. Gehuwd met Peter BRECKERS, laat van het hof Dobbelsteijn [26], geboren ca. 1639 [27], begraven op 03-12-1705 te Margraten, zoon van Ernen BREKERS, schepen te Margraten, en Catharina WEERTS.
 3. Christiaan BROUWERS, notaris te Maastricht, overleden voor 1717.

III.3 Keerst BROUWERS.
Gehuwd met Ursula MEEUWEN, vermoedelijk dochter van Herman MEEUWEN en Sophia Baltus FRIJNS dochter [28]
In een legger van ca. 1650 staat boven een lijst van landerijen van Lemmen Haenen genoteerd: "nu Willem Brouwers Junior, alias Ursels Willem" en eronder: "op Willem Brouwers Junior te stellen".[29] In dezelfde legger staat bij Ursula Meuwen:"nu de soen Willem Brouwers Junior" en eronder, boven een andere lijst landerijen:"Willem Brouwers Cerst Brouwers soen". Behalve de laatste titel zijn de andere er naderhand bijgeschreven. In dezelfde legger werden ook naderhand enkele andere aliassen bij de Willem Brouwersen toegevoegd namelijk bij een "den Ouden" en bij een ander boven het origenele alias "den Jongen",ook nog "des waelen". Men had er kennelijk moeite mee (en wij ook) om de verschillende Willem Brouwersen uit elkaar te houden. "Willem Brouwers den Ouden" is reeds bekend; "Willem Brouwers den Jongen des waelen" was gehuwd met Johanna Pollinx. "Willem Brouwers Junior" was de derde omstreeks 1650. Deze aliassen zijn kennelijk eerst toen ontstaan en de derde "Willem Brouwers Junior" werd eerst aangeduid met "Cerst Soen" of "Ursels Willem".

Uit dit huwelijk:

 1. Willem BROUWERS (zie IV.6).

III.5 Ernen BROUWERS.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:

 1. Anneken BROUWERS. Gehuwd met Herman LOOP.

III.6 Jan BROUWERS.
Gehuwd met Anna LENAERTS.
In 1668 geeft Jan Brouwers de tocht uit van een morgen land aan zijn kinderen verwekt met zijn eerste huisvrouw Anna Lenaerts, zijnde Willem en Wijnen Brouwers. Deze verkopen die morgen land aan hunnen oom Peter Brouwers en Jenne Canen zijn huisvrouw, ter aflossing van een schuld bij Peter Brouwers en een gedeelte van een andere schuld met 13 jaren interest bij Lenaert Bettenviel. [30]

Uit dit huwelijk:

 1. Willem BROUWERS.
 2. Wijnen BROUWERS.


III.7 Melchior BROUWERS.
Gehuwd met Maria VAN LAER.
Uit dit huwelijk:

 1. Willem BROUWERS [31] (zie IV.7)
 2. Gielis BROUWERS [32] (zie IV.8)
 3. Anna BROUWERS. Gehuwd met Jan SMETS.
 4. Gertrudis BROUWERS. Gehuwd met Paschasius SMETS, zoon van Jan SMETS en Anna Catharina CANAERTS
 5. Cornelia (Neelden) BROUWERS, gehuwd met Arnoldus (Ardt) KAKERS.
 6. Johanna BROUWERS, gehuwd met Hendrick HERRIS.
 7. Maria BROUWERS
 8. Jan BROUWERS (zie IV.9)
 9. Melchior BROUWERS (zie IV.10)
 10. Eva BROUWERS, gehuwd met Servaes CAECKERS.
 11. Peter BROUWERS ? (zie IV.11)

Generatie 4

IV.6 Willem BROUWERS, begraven op 23‑06‑1700 te Margraten.
schepen van Margraten (1680) [33]
Ontvangt op 18 april 1681 in naam van zijn kinderen de tocht van de goederen van zijn schoonvader Jan Ruijters. De acceptanten moeten dan wel jaarlijks 12 gld aan Jan Ruijters geven.[34]
Zijn vrouw Catharina Ruijters kreeg van haar oom pastoor Weijers in 1652 een stuk land. Voorwaarde was wel dat zij niet tegen de wil van haar oom zou trouwen. Bij haar overlijden in 1676 laat Catharina 8 kinderen na. Wanneer haar zoon Christiaan dan in 1677 trouwt, schenkt pastoor Weijers dit land, en een huis in Meerssen aan Christiaan. Hij beweert de lasten hiervoor altijd betaald te hebben, en er daarom het recht toe te hebben. De andere kinderen beweren echter dat Catharina niet tegen de wil van haar oom is getrouwd, omdat deze het huwelijk zelf gesloten had. [35]
Gehuwd voor de kerk op 14‑11‑1655 te Margraten met Catharina RUIJTERS, overleden op 21‑06‑1676 te Margraten, dochter van Joannes RUIJTERS en Maria WEIJERS.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes BROUWERS (zie V.1).
 2. Maria BROUWERS.Gehuwd met Christiaan (Kerst) CAENEN, zoon van Kerst CAENEN en Maria BROUWERS. Let op, hier is dus inderdaad sprake van twee huwelijken Kerst Caenen met Maria Brouwers.[36]
 3. Aert BROUWERS (zie V.6).
 4. Mees BROUWERS.
 5. Ursula BROUWERS. Gehuwd met Renier HOUTERMANS, zoon van Nicolaus HOUTERMANS en Anna Ulrichs.
 6. Lisbeth BROUWERS. Gehuwd op 19-09-1691 te Valkenburg met Jacob HENROTH, zoon van Henrick HENROTH, Schout.
 7. Catharina BROUWERS. Gehuwd sept 1697 met Willem PLOUMEN, zoon van Mathijs PLOUMEN.
 8. Christiaan BROUWERS. Gehuwd voor de kerk op 19‑12‑1677 met Maria WEIJERS.

IV.10 Melchior BROUWERS

Melchior Brouwers was in 1682[37] 25 gulden en 5 stuivers schuldig en heeft 8 gulden betaald, waarvan weer voor 3 aanmaningen werd afgetrokken 1 gulden er 10 stuivers, zodat bleef openstaan 18,75 gulden. Op 1-10-1705 blijkt de schuld te zijn opgelopen naar 19,75 gulden, omdat er misschien weer 2 aanmaningen werden gedaan, Melchior blijkt op het Root te wonen en er eigenaar te zin van 0,32 hectare of bijna 9 groot roeden[38]. Paes Smets ( zie III.7 nr.4) is waarschijniijk zijn buurman of ze wonen in hetzelfde huis. Ze worden in elk geval achter elkaar genoemd. Volgens het overlijdensregister van Wijlre overlijdt ene Melchior Brouwers op het Wolfshuis (woonplaats van Jan Brouwers) op 17-09-1707. De volgende 3 gegevens zijn overgenomen uit korte notities van Leo Schreurs uit Margraten. De origenele stukken moeten zeker nog eens bestudeerd worden om de gegevens eventueel te completeren. 1) Mombaer des Heren tegen Jan Brouwers als vader van Melchior en Joost Brouwers.[39] 2) Collecteur Emonts verzoekt verkopinge van panden van Melchior Brouwers onder deze banck gelegen, bestaande in omtrent 7 groot roeden land in twee stukken. Decretum: Wordt aan de erfgenamen Melchior Brouwers gelast den collecteur clagenloos te stellen.[40] 3) Van Melchior Brouwers worden verkocht 4 groot en 15 klein roeden land onder de volgende conditien:. .de erfgenamen Breckers brengen in 35 gulden en 5 stuivers van verlopen schat. Verbleven voor 9 gulden per groot roede aan Arnold van Gendt.[41]

Als men de huidige stand van de gegevens overziet, bestaat er weinig twijfel, dat we steeds over dezelfde Melchior, met achterstallige schat, praten. Die Melchior overlijdt op het Wolfshuis en uit de notitie 2) van 21-9-1707, nota bene 4 dagen na zijn dood of begrafenis, kan volgen, dat hij twee zonen van Jan Brouwers‚ Melchior en Joest, als zijn erfgenamen heeft benoemd. Dat zal moeten worden uitgezocht, maar welke andere reden kan er bestaan, dat die twee, kennelijk niet mondige broers, worden aangesproken. Als we dit nu voorlopig aannemen, dan is er toch weinig ruimte voor een andere conclusie dan: Melchior was een zoon van Melchior en een broer van Jan.

Generatie 5

V.1 Johannes BROUWERS.
Joannes Brouwers den ouden, geassisteerd door zijn naarkinderen, Jan , Wauter, Adriaan Thomissen gehuwd met Ida, Peter en Martinus Beckers gehuwd met Maria Brouwers ter eenre en Willem en Christiaan Brouwers, ook voor Servaas Coninx gehuwd met Anna Brouwers en Dirck Dubois, man van wijlen Catharina Brouwers ter andere zijde. Joannes wil ruzie tussen zijn 2 verschillende soorten kindren voorkomen, en daarom wordt een regeling getroffen.(4 jan. 1737) [42]
Gehuwd voor de kerk (1) op 02‑08‑1681 te Margraten met Anna SLEIJPEN. Dochter van Judocus Sleijpen en Anna Swinnen. [43]
Gehuwd voor de kerk (2) op 29‑08‑1693 te Gulpen (NH) met Anna KNIBBEN, begraven op 27‑05‑1727 te Margraten, dochter van Petrus KNIBBEN en Joanna DORTANT.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Willem BROUWERS (zie VI.1).
 2. Jodocus BROUWERS, gedoopt op 30‑04‑1685 te Margraten (getuige(n): Bartholomeus Brouwers / Josina Bernaerdts).
 3. Anna BROUWERS, gedoopt op 09‑05‑1689 te Margraten (getuige(n): Arnoldus Brouwers / Barbara Linckens). Gehuwd met Servaas COONINKX.
 4. Catharina BROUWERS, begraven op 24‑12‑1718 te Margraten. Ondertrouwd op 26‑09‑1714 te Margraten, gehuwd op 14‑10‑1714 te Margraten met Theodorus DEBOIS, 25 jaar oud, gedoopt op 19‑08‑1689 te Margraten (getuige(n): Joannes Raijen / Joanna Brekers), begraven op 25‑05‑1740 te Margraten, zoon van Theodorus DEBOIS en Sophia (Fycke) RAIJEN.
 5. Christiaan BROUWERS. Gehuwd met Elisabeth VILVOIJE.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Petrus BROUWERS, gedoopt op 30‑06‑1694 te Margraten (getuige(n): Wilhelmus Brouwers / Joanna Dortants), begraven op 04‑02‑1696 te Margraten.
 2. Petrus BROUWERS, geboren op 24‑04‑1696 te Margraten, gedoopt op 25‑04‑1696 te Margraten (getuige(n): Petrus Dolmans * / Ursula Brouwers).
 3. Johannes BROUWERS (zie VI.12).
 4. Joanna BROUWERS, gedoopt op 06‑10‑1699 te Margraten (getuige(n): Christianus Canen / Wilhelmus Ploumen / Ida Berghmans / Maria Knibben *), overleden 1699 te Margraten.
 5. Maria BROUWERS, gedoopt op 16‑12‑1702 te Margraten (getuige(n): Joannes Bongarts / Catharina Brouwers). Gehuwd met Martinus BECKERS.
 6. Ida BROUWERS, gedoopt op 16‑12‑1702 te Margraten (getuige(n): Christianus Canen / Ida Knibben), overleden voor 1783. Gehuwd met Adriaan THOMASSEN, gedoopt op 04‑01‑1699 te Margraten (getuige(n): Mathias Mattonet uit Gulpen / Joanna Massingh), overleden voor 1783, zoon van Thomas THOMASSEN en Anna MASSING.
 7. Wouter BROUWERS, gedoopt op 11‑03‑1706 te Margraten (getuige(n): Reinerus Houtermans * / Sijbilla Meijs / Maria Anna Dorthan **).

V.6 Aert BROUWERS, begraven op 24‑07‑1713 te Margraten.
Gehuwd met Ida BERGHMANS, begraven op 31‑03‑1727 te Margraten.
Uit dit huwelijk:

 1. Catharina BROUWERS, gedoopt op 06‑11‑1690 te Margraten (getuige(n): Christianus Bemelmans / Maria Weijers), overleden voor 1720.
 2. Catharina BROUWERS, gedoopt op 11‑02‑1693 te Margraten (getuige(n): Jacobis Stratmans / Catharina Brouwers). Gehuwd met Nicolaas JANSSEN.
 3. Johannes BROUWERS (zie VI.23).
 4. Wilhelmus BROUWERS, gedoopt op 21‑11‑1698 te Margraten (getuige(n): Petrus Nijst / Maria Brouwers).
 5. Christianus BROUWERS, gedoopt op 18‑11‑1700 te Margraten (getuige(n): Christ. Caenen / Wilh. Ploumen / Cath. Brouwers / Marg. Lambrechts).
 6. Margaretha BROUWERS, gedoopt op 21‑10‑1703 te Margraten (getuige(n): Bartholomeus Brouwers ex Wijler / Gertrudis Berghmans ex Gronsfeldt), overleden op 22‑09‑1710 te Margraten op 6‑jarige leeftijd, begraven op 24‑09‑1710 te Margraten.
 7. Ursula BROUWERS, gedoopt op 20‑02‑1706 te Margraten (getuige(n): Wilhelmus Theunissen / Catharina Brouwers).

Generatie 6

VI.1 Willem BROUWERS, Burgemeester, gedoopt op 30‑05‑1682 te Margraten (getuige(n): Joannes Sleijpen / Anna Haesen), overleden op 06‑02‑1774 te Margraten op 91‑jarige leeftijd.
Gehuwd met Anna RUIJSCHOP, dochter van Lins RUIJSCHOP.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes BROUWERS (zie VII.1).
 2. Anna BROUWERS. Gehuwd met Johannes JACOBS, overleden voor 1774, zoon van Peter JACOBS en Agenes FRINS.
 3. Johanna BROUWERS.
 4. Maria BROUWERS. Gehuwd met Nicolaas COOPMANS.
 5. Willem BROUWERS. Gehuwd met Barbara GEERLINGS.
 6. Catharina BROUWERS.

VI.12 Johannes BROUWERS, gedoopt op 06‑10‑1699 te Margraten (getuige(n): Antonius Jacobs / Joannes Dortans * / Catharina Brouwers / Barbara Linckens **), overleden op 14‑01‑1773 te Margraten op 73‑jarige leeftijd, begraven op 16‑01‑1773 te Margraten.
Gehuwd voor de kerk op 26‑jarige leeftijd op 17‑02‑1726 te Margraten met Maria Barbara (Maria) PLOUMEN, 21 jaar oud, gedoopt op 13‑01‑1705 te Margraten (getuige(n): Daniel Vilvoe * / Maria Plumen / Barbara Coenen **), begraven op 31‑08‑1788 te Margraten, dochter van Johannes PLOUMEN en Anna VILVOIJE.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna BROUWERS, gedoopt op 16‑06‑1726 te Margraten (getuige(n): Joannes Ploumen / Maria Ploumen), begraven op 05‑07‑1726 te Margraten.
 2. Joannes BROUWERS, gedoopt op 07‑07‑1727 te Margraten (getuige(n): Joannes Brouwers / Maria Frints).
 3. Wilhelmus BROUWERS (zie VII.13).
 4. Petrus BROUWERS, gedoopt op 13‑09‑1732 te Margraten (getuige(n): Joannes Smeets / Wilhelmus Brouwers / Ida Brouwers / Maria Knibben).
 5. Anna BROUWERS, gedoopt op 14‑10‑1734 te Margraten (getuige(n): Walterus Brouwers / Joanna Ploumen), overleden op 31‑10‑1734 te Margraten, 17 dagen oud.
 6. Christianus BROUWERS (zie VII.16).
 7. Anna Maria BROUWERS, gedoopt op 07‑07‑1738 te Margraten (getuige(n): Joannes Ploumen / Ida Brouwers). Gehuwd met Willem THOMASSEN.
 8. Walterus (Wouter) BROUWERS, gedoopt op 02‑09‑1740 te Margraten (getuige(n): Walterus Brouwers / Anna Ruschops / Joanna Ploumen).
 9. Mathias BROUWERS, gedoopt op 24‑02‑1743 te Margraten (getuige(n): Joannes Smeets / Christianus Ploumen / Anna Ruschops).
 10. Daniel BROUWERS, gedoopt op 05‑04‑1745 te Margraten (getuige(n): Wilhelmus Brouwers / Daniel Vilvoi / Catharina Jacobs), overleden op 13‑02‑1753 te Margraten op 7‑jarige leeftijd.
 11. Joannes Wilhelmus (Guilliam) BROUWERS, gedoopt op 29‑11‑1747 te Margraten (getuige(n): Joannes Smeets / Wilhelmus Decoenen / Joanna Brouwers).


VI.23 Johannes BROUWERS, gedoopt op 10‑07‑1695 te Margraten (getuige(n): Hermannus Meeuwen / Anna Cnubben), begraven op 21‑09‑1775 te Margraten.
Gehuwd voor de kerk op 40‑jarige leeftijd op 06‑02‑1736 te Margraten met Maria NELISSEN, 31 jaar oud, gedoopt op 19‑03‑1704 te Margraten (getuige(n): Mathias Massingh / Elisabeth Cremers), overleden voor 1759, dochter van Mathias NELISSEN en Johanna MASSINGH.
Uit dit huwelijk:

 1. Ida BROUWERS (zie VII.24).
 2. Joanna BROUWERS, gedoopt op 14‑03‑1741 te Margraten (getuige(n): Joannes Smeets / Arnoldus Nelissen / Ursula Brouwers), overleden voor 1760.
 3. Arnoldus BROUWERS, gedoopt op 23‑08‑1742 te Margraten (getuige(n): Joannes Smeets / Arnoldus Nelissen / Ursula Brouwers).
 4. Joanna Maria BROUWERS, gedoopt op 16‑08‑1748 te Margraten (getuige(n): Joannes Smeets / Alexander Nelissen / Joanna Massing). Gehuwd met Joannes PLUIJMEEKERS.

Generatie 7

VII.1 Johannes BROUWERS, overleden voor 1774.
Gehuwd met Christina CAANEN, dochter van Claas CAANEN en Elisabet MULLENERS.
Uit dit huwelijk:

 1. Willem BROUWERS.
 2. Nicolaas BROUWERS.
 3. Marianna BROUWERS.
 4. Johannes BROUWERS.
 5. Christiaan BROUWERS.
 6. Maria BROUWERS.


VII.13 Wilhelmus BROUWERS, gedoopt op 04‑11‑1729 te Margraten (getuige(n): Joannes Smets / Wilhelmus Ruijtten / Barbara Ploumen), begraven op 26‑01‑1773 te Margraten.
Gehuwd voor de kerk op 36‑jarige leeftijd op 09‑12‑1765 te Margraten met Ida BROUWERS, 28 jaar oud (zie VII.24).
Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Catharina BROUWERS (zie VIII.7).
 2. Christiaan BROUWERS.
 3. Johannes BROUWERS.
 4. Marie BROUWERS.

VII.16 Christianus BROUWERS, varkenskoopman, gedoopt op 20‑11‑1735 te Margraten (getuige(n): Joannes Brouwers / Ida Brouwers / Ida Knibben), begraven op 24‑10‑1831 te Margraten.
Gehuwd voor de kerk op 23‑jarige leeftijd op 25‑06‑1759 te Margraten met Margarita RAIJEN, 25 jaar oud, gedoopt op 14‑04‑1734 te Margraten (getuige(n): Wilhelmus Caenen / Catharina Rajen / Elisabeth Rajen), begraven op 16‑10‑1810 te Margraten, dochter van Jacobus (Jacob) RAIJEN en Maria CAENEN.
Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Wilhelmus BROUWERS (zie VIII.11).

VII.24 Ida BROUWERS, gedoopt op 24‑12‑1736 te Margraten (getuige(n): Christianus Brouwers / Joanna Massing / Elisabeth Nelissen), begraven op 13‑01‑1813 te Margraten.
Gehuwd voor de kerk op 28‑jarige leeftijd op 09‑12‑1765 te Margraten met Wilhelmus BROUWERS, 36 jaar oud (zie VII.13).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VII.13).

Generatie 8

VIII.7 Joanna Catharina BROUWERS, gedoopt op 21‑04‑1770 te Margraten, overleden op 07‑01‑1838 te Margraten op 67‑jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 31‑jarige leeftijd op 03‑04‑1802 te Margraten met Joannes Wilhelmus BROUWERS, 38 jaar oud (zie VIII.11).
Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus BROUWERS (zie IX.1).
 2. Anna Maria BROUWERS, geboren op 13‑08‑1813 te Margraten. Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 05‑02‑1836 te Margraten met Lambertus MEERTENS, 25 jaar oud, landbouwer, gedoopt op 22‑06‑1810 te Margraten, zoon van Martinus MERTENS en Maria PHILIPPENS.
 3. Christiaan BROUWERS(zie IX.2).


VIII.11 Joannes Wilhelmus BROUWERS, gedoopt op 24‑08‑1763 te Margraten, overleden op 19‑12‑1842 te Margraten op 79‑jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 38‑jarige leeftijd op 03‑04‑1802 te Margraten met Joanna Catharina BROUWERS, 31 jaar oud (zie VIII.7).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder VIII.7).

Generatie 9

IX.1 Jacobus BROUWERS, landbouwer, gedoopt op 09‑08‑1809 te Margraten, overleden op 29‑01‑1881 te Margraten op 71‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 28‑08‑1835 te Margraten met Maria Wilhelmina (Wilhelmina) MARX, 21 jaar oud, gedoopt op 17‑05‑1814 te Margraten, overleden op 17‑07‑1891 te Berg en Terblijt op 77‑jarige leeftijd, dochter van Jacob Anton (Jacobus) MARX, Smid, en Anna Maria SPRONCK.

Bidprentje van Maria Elisabeth Brouwers

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Wilhelmus BROUWERS, geb. 4 maart 1836 te Margraten, pastoor Berg en Terblijt (1891).[44]
 2. Anna Maria BROUWERS, geb. 25 februari 1838 te Margraten.[44]
 3. Jacob Lambert BROUWERS. geb. 21 maart 1840 te Margraten. Huwt op 28 februari 1867 te Hulsberg met Maria Helena Raeven, geb. te Aalbeek op 23 december 1841, d.v. Arnold Raeven en Maria Elisabeth Habets.[44]
 4. Jan BROUWERS, geb. 5 augustus 1844 te Margraten, huwt op 19 oktober 1871 met Maria Ida Huijnen,geb. 2 oktober 1841 te Sint Geertruid, dochter van Tossanus HUIJNEN en Maria Elisabeth van PROEMEREN.[44]
 5. Hubertus BROUWERS, geb. 26 mei 1842 te Margraten.[44]
 6. Maria Elisabeth (Elisabeth) BROUWERS, geboren op 04‑05‑1854 te Margraten, begraven op 27‑10‑1929 te Terlinden (Gulpen). Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 11‑11‑1880 te Margraten met Johannes Hubertus Theodoor (Theodoor) DUBOIS, 29 jaar oud, geboren op 04‑03‑1851 te Terlinden (Gulpen), overleden op 11‑11‑1896 te Terlinden (Gulpen) op 45‑jarige leeftijd, zoon van Jan Frans DUBOIS en Maria Ida THEUNISSEN.
 7. Hendrikus Alphonsus Maria BROUWERS geb. 18 november 1858 te Margraten, huwt op 18 februari 1886 te Berg en Terblijt met Maria Anna Bemelmans, geb. te Berg en Terblijt d.v. Hendrik Bemelmans en Maria Barbara Willems.[44]
 8. Maria Anna BROUWERS.
 9. Maria BROUWERS. Gehuwd op 13‑11‑1879 te Margraten met Jan Leonard MOONEN, 32 jaar oud, geboren op 30‑03‑1847 te Klimmen, zoon van Jan Michael MOONEN, radermaker, en Maria Josepha HABETS.
 10. Anna Wilhelmina BROUWERS.
 11. Maria Anna Hubertina BROUWERS. Gehuwd op 05‑02‑1874 te Margraten met Michael HUIJNEN, zoon van Tossanus HUIJNEN en Maria Elisabeth van PROEMEREN.

IX.2 Christiaan BROUWERS geboren te Margraten. Gehuwd op 12‑11‑1829 te Margraten met Maria Josephin van LAAR, dochter van Jan Willem van LAAR en Elisabeth JAMINON. Uit dit Huwelijk:

 1. Jan Willem BROUWERS, geb. 1-01-1831 te Margraten.
Jan Willem Brouwers

Links

Bidprentjes Brouwers Margraten

Losse Eindjes

In RAL L.v.O. 9274 16-07-1636 wordt een Eva Brouwers en haar zus Maria Brouwers genoemd. Aangezien de naam Eva weinig voorkomt en de moeder van Anna Creusen Eva heet lijkt me het aannemelijk dat dit een dochter is van hen. In RAL L.v.O. 9275 11-01-1675 wordt een Jan Smets x Anna Brouwers genoemd en zijn zwager Willem Brouwers, als erfgenamen van Willem Brouwers en Maria van Laer beide zaliger (Melchior heeft ook nog een zoon Gillis , zie RAL L.v.O. 9275 17-10-1680). De naam Melchior komt ook weinig voor en Melchior Meijbom x Jenne Creusen (zie RAL L.v.O. 9151 18-11-1620) is een zwager van Willem Brouwers x Anna Creusen. Het lijkt me dus aannemelijk dat deze Eva, Maria en Melchior kinderen van Willem Brouwers en Anna Creusen zijn.

Verder vermoed ik nog, maar heb het helaas niet kunnen bewijzen, dat ook Anna Brouwers x Willem Haesen een dochter zou kunnen zijn. Ze hebben namelijk ook een zoon willem. In RAL L.v.O. 9154 01-02-1651 worden Willem Brouwers en zijn zwagers Kerst Caenen en Willem Haesen genoemd. Bij deze Kerst Caenen x Maria Brouwers zou dan de Maria zus van Eva kunnen zijn. En misschien dat dan deze Willem Brouwers identiek is aan Willem Brouwers de jonge x Jenna Pollain, waarbij Peter Breckers x Anna Brouwers een neef van hem is (zie RAL L.v.O. 9275 18-05-1665). Ook in RAL L.v.O. 9249 worden in een proces Adriaen Massing en Peter Breckers als representanten van de erfgenamen van Peter Brouwers genoemd en vervolgens de schepenen Haesen en Brouwers als verwanten van de gedaagden.

Ik geef toe dat bij deze laatste aannames helaas wat hard bewijs ontbreekt, maar misschien dat het verder kan helpen om verdere puzzelstukjes te vinden.

Koen In de Braekt

Bronnen

 1. l.v.o. 9153 7 mei 1628
 2. L.v.O. 9219 09-10-1670
 3. RAL L.v.O. 7625 fol.26 02-01-1655
 4. RAL L.v.O. 9254 15-01-1667
 5. RAL L.v.O. 9219 19-07-1663
 6. RAL L.v.O. 9154 11-05-1662
 7. RAL L.v.O. 9247 fol. 142v 04-01-1614 en RAL L.v.O. 9247 fol.316v 12-08-1637
 8. RAL L.v.O. 9215 26-04-1606
 9. RAL L.v.O. 9217 21-01-1626
 10. l.v.o. 9153 7 mei 1628
 11. l.v.o. 9275 12 april 1668
 12. RAL L.v.O. 9217 12-11-1626
 13. RAL L.v.O. 9219 20-11-1670
 14. Zie RAL L.v.O. 9274 18-02-1615, hier wordt Willem Brouwers getrouwd met Anna de dochter van wijlen Ernen Kreusen genoemd. En zie RAL L.v.O. 9149 ?-03-1598, hier wordt Aret Kreusen getrouwd met zijn eerste huisvrouw Eva Jan Kerckhoffs dochter genoemd
 15. RAL L.v.O. 9275 26-10-1675
 16. RAL L.v.O. 9274 16-07-1636 Maria Brouwers zuster van Eva Brouwers
 17. RAL L.v.O. 9275 08-05-1673
 18. RAL L.v.O. 9275 06-06-1676
 19. RAL L.v.O. 9275 12-04-1668
 20. RAL L.v.O. 9275 31-10-1675
 21. l.v.o. 9275 31 dec 1671
 22. l.v.o. 9153 7 mei 1628
 23. l.v.o. 9254 9 april 1676
 24. Gebaseerd op o.a. de huwelijksdispensatie in vierde gelijke graad tussen Joannes Frints en Margaretha Breckers, getrouwd op 13-10-1738 te Margraten
 25. not. Slangen Gulpen 22 sept 1724
 26. RAL L.v.O. 9250 28-02-1683
 27. RAL L.v.O. 9218 11-07-1657
 28. Zie RAL L.v.O. 9154 14-04-1647, hier ontvangen Kerst Brouwers getrouwd met Ursula Meeuwen en Bartholomeus Meeuwen (noch Jonckman) de goederen van Sophia Meeuwen. En zie RAL L.v.O. 9153 20-03-1640, hier ontvangt Sophia de weduwe van Herman Meuwen goederen bij overlijden van haar vader Baltus Frijnts ten behoeve van haar oudste zoon Steffen Meuwen.
 29. Gemeente -archief Margraten 123
 30. RAL L.v.O. 9275 14-04-1668
 31. RAL L.v.O. 9275 11-01-1675, hierin worden genoemd Jan Smets gehuwd met Anna Brouwer en zijn zwager als erfgenamen van wijlen Melchior Brouwers en Maria van Laer, beide zaliger.
 32. RAL L.v.O. 9275 17-10-1680
 33. l.v.o. 9164 5 feb 1680
 34. not. Brouwers Maastricht 18 april 1681
 35. l.v.o. 9251 1701 1703
 36. Mededeling door Koen In de Braekt
 37. Gemeente-archief Margraten 105 16-09-1683
 38. Gemeente-archief Margraten 161 (Legger 1701-1715)
 39. RAL L.v.O. 9243 21-09-1707
 40. RAL L.v.O. 9243 31-07-1709
 41. RAL L.v.O. 9252 30-09-1709
 42. not. Frens Valkenburg 4 jan 1737
 43. Claessens, Victor, Berg en Terblijt, van twee heerlijkheden naar een gemeente
 44. 44,0 44,1 44,2 44,3 44,4 44,5 Genlias