Broekhem

Uit Genealogie Limburg Wiki

Broekhem (Limburgs: Brokem) is een kerkdorp, gelegen in de Limburgse gemeente Valkenburg aan de Geul. Het dorp wordt doorsneden door de spoorlijn van Maastricht naar Heerlen. De oudste kern bevindt zich ten zuiden van deze spoorlijn.

Naam

Broekhem bestaat uit de twee woorden Broek wat betekent (verhoging in) moerassig land en hem of heim wat huis of woonplek betekent. Dus de woonplek aan het moeras.

Geschiedenis

In 1391 wordt Broekhem voor het eerst in de geschriften vermeld. Lange tijd valt het gebied onder de gemeente Houthem, totdat deze in 1940 fuseert met de (vroegere) gemeente Valkenburg.

Momumenten

  • Sint Jozef kerk, dat stamt uit het begin van de jaren dertig. Het is ontworpen door architect Alphons Boosten en is bijzonder door de glas-in-loodramen van plaatselijke kunstenaars als Henri Jonas en Charles Eyck.
  • Het voormalige Ignatiuscollege. Het werd aan het begin van de twintigste eeuw gerealiseerd voor uit Duitsland afkomstige jezuieten, die er een groot opleidingscentrum begonnen. In het complex bevonden zich eertijds een sterrenobservatorium, een grote bibliotheek en tal van verblijfscellen voor de paters. De Jezuieten werden gedurende de Tweede Wereldoorlog verdreven ten faveure van de SS, die een onderwijsinstituut vestigde in het gebouw. Na de oorlog werd het klooster betrokken door de zusters Franciscanessen van de Heilige Jozef en werd het gebruikt als bejaardentehuis. Daarna zetelde er de stichting transcendente meditatie.