Breuls

Uit Genealogie Limburg Wiki


De familienaam Breuls treffen we vooral aan in Maastricht en omgeving. De oudste bekende stamvader is Palm Breuls die in de 15e eeuw in Maastricht woonde.

Mogelijke naamsverklaring

Breul is in het zuidelijk deel van de provincie Limburg een oude benaming voor de moerassige weilanden zoals die veel te vinden waren langs de Maas. Mogelijk werden mensen die ooit woonden in de omgeving van zo'n breul daarom Breuls genoemd.